+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Fenike Medeniyeti Ile Iyon Medeniyeti Benzer Noktaları Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fenike Medeniyeti Ile Iyon Medeniyeti Benzer Noktaları Hakkında Bilgi
  fenike medeniyeti ile iyon medeniyeti benzer noktaları hakkında bilgi kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Fenike Medeniyeti Ile Iyon Medeniyeti Benzer Noktaları Hakkında Bilgi

  Fenike Medeniyeti Ile Iyon Medeniyeti

  Fenikelilerin tarih sahnesine çıkışı MÖ 12. yüzyıla denk gelir. Sami ırkına mensupturlar. Lübnan çevresi ile Akdeniz sahili arasındaki bölgede yaşamış olan bu Akdenizli kavimin en önemli özelliklerinden biri denizcilik ve ticaret alanında gelişmiş olmalarıdır. Doğu Akdeniz ve Suriye, Rodos, Sicilya ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde ticaret kolonileri kuran Fenikeliler İngiltere’ye kadar
  uzanmışlardır. en önemli kolonileri ise Kartaca’dır. Fenikelilerin ticari alandaki bu faaliyetleri onların Batı ve Doğu uygarlıklarının kaynaşmasında önemli bir görev edinmelerini de sağlamıştır. zira bu bölgeler arası ticaret sayesinde doğu ve batı uygarlıkları birbirlerini tanıyabilmiştir.
  ancak ne var ki bu alandaki başarılarını askeri alanda gösterememişler ve MÖ 868 yılında Asurluların, ardından 573 yılında Babillerin hakimiyeti altına girmişlerdir.

  Fenikelilerin diğer özellikleri şöyledir;

  -Mezopotamya çivi yazısından ve Mısır hiyeroglifinden etkilenerek harf yazısını yani alfabeyi buldular. 22 harften oluşan bu alfabe önce Yunanlılara ardından Romalılara geçerek günümüzün Latin alfabesini oluşturmuştur.
  -cam’ı icat etmişlerdir.
  -camcılık, boya, gemicilik ve fildişi işlemeciliğinde gelişmişlerdir.
  -değişik kültürlerle etkileşim halinde olmalarından dolayı farklı dinlerin etkisi altına girmişlerdir. çok tanrılı dinler ağır basmaktaydı. Fenikelilerin ağırlıklı dini inancına göre kadın ve erkek olmak üzere iki temel ruh vardı. bunlar tanrıça İştar ( Aştar ) ile bereket tanrıçası Atargatis ; Erkek Ruh’u ise yıldırımlar hakimi, dağ tepeleri tanrısı Hadad ile İştarın oğlu / sevgilisi Adonis’ti. Her Fenike şehrinin kendine has bir tanrısı olmakla birlite büyük gök mabudu Baal ‘in en büyük tanrı olduğu ve her şehirde değişik adla anıldığı görülür. Bilinen en yaygın ibadet adetleri ise erkek çocuk kurban etme usulüdür.

  İYONLALILAR


  *
  Akalar tarafından M.Ö. 1200’de Batı Anadolu’da oluşturulan bir medeniyettir.

  *-Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. (İzmir, Efes, Milet, Foça)

  *
  Ticaret yollarının bitiş noktasında bulunmaları, tarım ve deniz ticareti sayesinde zenginleşmeleri sonucunda kültürel ve bilim yönüyle Anadolu medeniyetlerinin en gelişmişini oluşturmuşlardır.

  *Koloniler kurmuşlar ve kolonilerine yerleşme amacıyla gitmişlerdir.

  *
  Şehir devletleri halinde yaşamaları, bilim adamlarının yetişmesine uygun özgür düşünce ortamına zemin hazırlamıştır.

  *Tıpta Hipokrat, tarihte Heredot, felsefede Diyojen, matematikte Pisagor, Tales gibi bilim adamları yetişmiştir.

  *İnsan şeklinde düşündükleri çok tanrılı din anlayışı vardır.

  *Persler tarafından İyonyalılara son verilmiştir.

  *Mimaride İyon nizamını geliştirmişlerdir. (Örnek: Efes harabeleri)

+ Yorum Gönder


fenike medeniyeti ile iyon medeniyeti benzer noktaları