+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Göktürk Medeniyeti Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Göktürk Medeniyeti Hakkında Bilgi
  göktürk medeniyeti hakkında bilgi kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Göktürk Medeniyeti Hakkında Bilgi

  GÖKTÜRK MEDENİYETİ

  İlk defa Türk adını taşıyan Türk devletidir. Göktürkler, Türklerin atlı uygarlık ya da bozkır uygarlığından yerleşik uygarlığa geçiş döneminde, Türk boylarının başına geçerek hüküm süren bir hakan sülâlesidir (552-745). Kurdukları devlete de Göktürk Devleti denir.

  Başkentleri Orta Asya´da Karakurum yakınında Ötüken kentiydi. Devlet başkanlarına «kağan», hakan soyundan olanlara «tigin» derlerdi. Devletin kuruluşunda kağan, Bumin´di. Ülkenin doğu kesimini yönetiyordu. Batı kesiminde ise kardeşi İstemi Kağan vardı, ama geleneğe göre o, doğu kağanına bağlıydı.

+ Yorum Gönder