+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Urartular ile ilgili kısa bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Urartular ile ilgili kısa bilgiler
  urartular ile ilgili kısa bilgiler

  urartular ile ilgili kısa bilgiler nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Urartular hakkında kısa bilgiler

  Urartu Uygarlığı
  Hitit İmparatorluğunun güçlü bir biçimde varolduğu ve bugünkü Elazığ yöresinde Hurri kökenli İşuwa Krallığını egemenliği altında bulundurduğu yıllarda daha doğuda da (Van gölü yöresinde) birtakım kabileler yaşamaktaydı.
  Bu bölge Asurlular tarafından Uruatri (dağlık bölge) olarak adlandırılmaktaydı.M.Ö. 9. yüzyılın ortalarında, göçebe durumdaki bu kabileler birleşerek Urartu Devletini kurdular.

  Urartu Kralları
  Aramu M.Ö. 860-840
  I. Sardur M.Ö. 840-830
  İspuini M.Ö. 830-810
  Menua M.Ö. 810-780
  I. Argisti M.Ö. 780-760
  II. Sardur M.Ö. 760-730
  I. Rusa M.Ö. 730-713
  II. Argisti M.Ö. 713-685
  II. Rusa M.Ö. 685-645
  III. Sardur M.Ö. 645-625
  Erimena M.Ö. 625-605
  III. Rusa M.Ö. 605-590
  IV. Sardur M.Ö. 590-580

 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  Urartular hakkında kısa bilgi


  Urartu Devleti, Doğu Anadolu’da Asya kökenli Hurriler tarafından kurulmuştur. Urartuların merkezi Tuşpa (Van)’dır. Bölgenin en güçlü devletlerinden biri olan Urartular, M.Ö. 600’lerde Medler tarafından yıkılmıştır.
  M.Ö. II. Binden M.Ö. VI. Yüzyıla Kadar Türkiye’de Kültür ve Medeniyet
+ Yorum Gönder