+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Kürt medeniyeti hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kürt medeniyeti hakkında bilgi
  kürt medeniyeti hakkında bilgi kısaca 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Kürt medeniyeti hakkında bilgi

  Kürt medeniyeti
  Kürt basın tarihi 22 Nisan 1898’de Mikdat Midhat Bedirhan tarafından Kahire’de çıkarılan Kurdistan gazetesi ile başlar. Uzun yıllar boyunca Kürtler adına yayın yapan tek gazete olan Kurdistan’a 1908’den sonra birçok gazete ve dergi katılır. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanı ile Kürt entellektüelleri kendi dönemlerindeki siyasal gelişmeleri dergi ve gazeteler yolu ile anlatmak için kolları sıvar. Böylece 1898’de Midhat Bedirhan’ın başlattığı süreci 1908-1920 yılları arasında Kürt Teavün ve Terakki Gazetesi (1908), Kurdistan (1908-1909), Şark ve Kurdistan (1908), Rojî Kurd (1913), Hetawî Kurd (1913-1914), Bangî Kurd (1914), Yekbûn, Jîn dergisi (1919) ve gazetesi (1920), Kurdistan (1919) ve Serbestî isimli bir çok dergi ve gazete çıkararak devam ettirirler.


  ŞEYH UBEYDULLAH İSYANI
  Şeyh Ubeydullah isyanı üzerine, Osmanlı, İran, Rus ve İngiliz arşivlerini kullanarak hazırlanmış kapsamlı bir çalışma ne yazık ki yoktur. Celile Celil’in Rus arşivlerini kulla-narak yazdığı çalışması1 ve Wadie Jwaideh’in daha çok İngiliz arşivini kullanarak hazırladığı çalışma-sı2 dışarıda tutulursa diğer yazarlar daha çok bu iki kaynakta yer alan bilgileri tekrarlamakla yetinmişlerdir. Oysa Osmanlı ve İran arşivleri belki de bu konuda ilk başvurulması gereken kaynaklardır. Biz bu çalışmamızda, Osmanlı arşivinde yer alan bazı belgeleri ortaya koyarak, isyanla ilgili eksik kalmış yönleri az da olsa tamamlama amacını taşıyoruz. Burada yayınlayacağımız belgelerle, özellikle Şeyh Ubeydullah’ın ve isyanının, Osmanlı açısından na-sıl görüldüğü ve değerlendirildiği üzerine önemli ip uçları bulunabileceği kanısındayız.

+ Yorum Gönder