+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Sanayi devriminin sonuçları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sanayi devriminin sonuçları nelerdir
  kısaca sanayi devriminin sonuçları nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Sanayi devriminin sonuçları nelerdir

  KISACA SANAYİ DEVRİMİ'NİN SONUÇLARI

  Üretimin artması elde edilen malların pazarlanması meselesini ortaya çıkardı. Bu da Avrupa devletleri arasında kıyasıya bir rekabet ortamı yarattı. Sanayi inkılabı bütün ülkelerde aynı hızla gerçekleşmedi. Bu yüzden Sanayi toplumları ve tarım toplumları gibi ayırımlar ortaya çıktı. Sanayinin geliştiği şehirlere göç hareketleri hız kazandı. İşçi sınıfının kötü hayat şartlarından şikayetleri çoğaldı. İşçi haklarını ön plana alan sosyalizm hürriyetçilik ve milliyetçiliğin yanında yeni bir akım olarak ortaya çıktı. Sanayi inkılabını gerçekleştirmiş devletler toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni politikalar üretmek ve uygulamak zorunda kaldılar.

+ Yorum Gönder