+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Ahilik Sisteminin Özellikleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Ahilik Sisteminin Özellikleri Nelerdir
  Ahilik Sisteminin Özellikleri Nelerdir

  Ahi Evran, kurumun sürekliliğini sağlamak amacıyla ahiliği tekke ve zaviyelere bağlamışsa da, buralarda yaşayanlara alın teriyle geçinmek ilkesini getirmiş ve bunun öğretimine öncelik tanınmıştır.
  Bu tasavvufi örgütlenmeyi göz önünde tutan bazı yazarlar, ahiliği, Abbasi halifesi Nasır döneminde (1180-1225) kurulan fütüvvet örgütünün Anadolu’daki uzantısı olarak görmüşlerse de, ahiliğin ilke, kural, tören ve örgütlerini toplayan kitaplara da fütüvvetname denilmekle beraber, iki örgüt arasında tarihi ve organik bir ilişki bulunduğu kanıtlanamamıştı. Köylere kadar yayılmış olan bu örgütün temel ilkesi yardımlaşma ve toplum düzenini korumadır. Bir meslekte çalışmak isteyenlerin, o mesleğin ahi zaviyesine bağlanması zorunluydu. Bir meslekte çalışmak isteyen önce çırak olur, daha sonra kalfa ve usta düzeyine yükselerek sanatında yükselirdi. Yeni çırak, meslekte yükselmiş bir ustayı “ata ahi” seçerdi, kalfalardan ikisini de “yol kardeşi” seçerdi, bu şekilde zaviyeden üç kişinin gözetiminde ve denetiminde çalışmasını sürdürürdü. Ahi zaviyelerinde müderrisler ve kadılar tarafından programa bağlı, düzenli dersler verilirdi. Okuma yazma bilmeyen kalmadığı gibi, hat, tezhib, müzik gibi güzel sanatlar dallarına da öğretim olarak önem tanınırdı. Kalfalar, mesleklerinin yanında ata binme, kılıç kullanma, ok atma gibi askerlikle ilgili alanlarda da beceri kazanırlardı. Ahilerin özel giyim biçimleri vardı. Üstlerine hırka, başlarına üstüne sarık sarılı beyaz külah, mest biçimi ayakkabı giyerlerdi. Bütün merkezlerdeki ahi babalarının atamaları ve azilleri Kırşehir’deki şeyhülmeşayih (şeyhlerin başı) tarafından onaylanırdı. Bu şeyhülmeşayih, ahi örgütünün başkanıydı. Her yıl Anadolu’dan ayrı olarak, Rumeli’nin en uzak çalışma yerlerine kadar da giden nakipler ve halifeler yerel ahi örgütlerinin durumlarını denetler, yeni taliplere, kalfa ve ustalara peştemal kuşatır, yeni dükkan ve tezgah sahibi olmak isteyenlere uygun gördükleri takdirde ruhsat verirlerdi.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Ahilerin düşüncesine göre sanat olsun ne olsun herşey üstattan öğrenilir bir ahi gerekirse hamallık, çıraklık ve kalfalık yapmalıdır ama herşeyi üstattan öğrenmelidir ve akşamlarıda kesinlikle sohbetlere katılmalıdır. Üstelik ahilerin idare heyeti azalar tarafından seçilir.
+ Yorum Gönder