+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Besicilik Mesleği ile ilgili bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Besicilik Mesleği ile ilgili bilgiler
  Besicilik Mesleği ile ilgili bilgiler

  Besicilik Mesleği
  Besicilik programının amacı, büyük ve küçük baş hayvanların beslenmesi ve üretilmesi alanında çalışacak teknik insan gücünü yetiştirmektir. Besicilik programına girmek isteyenlerin, biyolojiye ve ekonomiye ilgili, hayvan yetiştirmekten hoşlanan bilişimci kişiler olmaları gerekir.

  Besicilik Programının Amacı : Besicilik programının amacı büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, en üstün verimi elde edecek şekilde yetiştirilmesi konusunda eğitim yapmaktadır.

  Besicilik Programında Okutulan Belli Başlı Dersler : Besicilik programında genetik, tarım ekonomisi, yem bitkileri, hayvan sağlığı ve hijyen, hayvan davranışları, mezbaha tekniği ve et ürünleri hayvansal üretim işletmeciliği, hayvansal ürünlerin pazarlanması gibi dersler okutulur.

  Besicilik için Gereken Nitelikler : Besicilik programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili, açık havada çalışmaktan hoşlanan, kirli ve pis kokulu ortamlarda bulunmaktan rahatsız olmayan, bedence sağlam kimseler olmaları gerekir.

  Besicilik Programının Bulunduğu Üniversite Ve Fakülteler :

  SÜLEYMAN DEMİREL - ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU
  MUSTAFA KEMAL - YAYLADAĞI MESLEK YÜKSEK OKULU
  SÜLEYMAN DEMİREL - ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU
  CUMHURİYET - ZARA AHMET ÇUHADAROĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
  TRAKYA - MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU
  KAFKAS - KARS MESLEK YÜKSEKOKULU
  MUSTAFA KEMAL - SAMANDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU
  CUMHURİYET - SUŞEHRİ MESLEK YÜKSEKOKULU
  TRAKYA - KEŞAN MESLEK YÜKSEKOKULU
  ADNAN MENDERES - ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU
  EGE - ÖDEMİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

  Besicilik Mezunlarının Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler : Besicilik programını bitirenlere "Besicilik Teknikeri" ünvanı verilir. Besicilik teknikerleri çiftliklerde, varsa ziraat mühendisine, yardımcı eleman olarak görev yapar; besiye alınacak olan hayvanların hayvan pazarından satın alınması, beslenmesi, bakımı, sağlıklarının korunması için önlem alınması piyasa isteklerinin ve besi hayvanlarının uygun olduğu zamanlarda hayvanların pazarlanması gibi işleri yürütürler; çalışma ortamı kirli ve pis kokuludur.

  Besicilik Teknikerleri Çalışma Alanları : Besicilik teknikerleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığında, belediyelere veya özel kuruluşlara ait hayvan çiftliklerinde, et entegre tesislerinde görev alabilecekleri gibi kendileri hayvan besiciliği yapabilirler.
 2. tbayir
  Yeni Üye

  Merhaba

  Ben besicilik yapmak istiyorum yaklaşık 50 baş hayvan ile , hayvan barınagı(dam)kiralamak istiyorum.
  Bana bunun maliyeti ile ilgili bilgilendirirseniz sevinirim.
  Hayvanları kaçtan alırım?
  Hayvanların yemleri?
  Hayvanların bakımı?
  Hayvanların barınagı?
  Hayvanların veriner ücretleri?
  Hayvanlar yetiştiginde kesim için satıldıgı belli başlı yerler?
  Hayvanlar kesim için kg kaçtan satılıyor?

  İlginiz ve yardımlarınız için şimdiden teşekkürler

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Besicilik Mesleği ile ilgili bilgiler

  Buzağı Beslemelerinde Dikkat Edilecek Hususlar

  Çiftlik hayatı canlı en küçük bireyi olan buzağı ile başlar İyi bir damızlık işletmesinin başarısı geleceğin damızlık adayları olan buzağıların bakım ve beslemelerinin çok düzgün yapılmasındadır Buzağı beslemede temel olarak alacağımız esas, buzağıların beslemesine önem gösterdiğimiz gibi hassas oldukları bu dönemde sağlıklarına da dikkat etmektir Ve programlı bir aşılamayı takip etmektedir


  Buzağıların beslemelerinde dikkat etmemiz gereken en önemli unsur kullanacak ürünlerin uygun zamanlarda verilmesidir Doğumunun ardından ilk 4 saat içerisinde, doğum canlı ağırlığının %6‘ sı kadar (ortalama 2,5 lt) ağız sütü verilmelidir 6 güne kadar süt ile beslenmesine devam edilmelidir Sonrasında günde 10–20 gr artırılarak buzağı başlangıç yemi verilmeye başlanılmalıdır 3haftanın başından itibaren buzağı başlangıç yemi serbest olarak verilmelidir 3 hafta ile kaliteli ot ve su ihtiyacı da karşılanmaya başlanmalıdır Ve buzağı canlı ağırlığının %1‘ i kadar "BUZAĞI BAŞLANGIÇ" yemi tükettiğinde uygun şekilde sütten kesilmelidir Sütten kesildikten 3 ayın sonuna kadar buzağı başlangıç yemi serbest olarak verilirdir 4 ayın başlangıcından 6 ayın sonuna kadar buzağının canlı ağırlığının % 1+1 kg kadar buzağı büyütme yemi verilmelidir

  Düvelerin beslenmesinde doğum öncesi 3 haftaya kadar kilo almasına sebep olacak kadar çok, zayıf kalacak kadar da az şekilde beslenilmemelidir Düve beslenmesi için besi yemi ya da süt yemi verilmesi çok yanlıştır Düvelerimizin gebeliği veteriner hekiminiz tarafından onaylanınca, gebe sığır yemine geçilmelidir Suni tohumlama tarihine göre de doğum öncesi 3 haftaya kadar gebe sığır yemi yemelidir Son üç haftası kullanmayı düşünülen süt yemi verilmeye başlanmalıdır
  Süt İneklerinin Bakımı ve Beslemesi  Buzağılamadan 21 gün önceden başlayarak Çamlı Kuru Dönem İnek Yemi, Çamlı Süt İnek Yemlerinden biri ile kademeli olarak değiştirilir Kuru Dönem İnek yemi, buzağılamadan 12-14 gün önce tamamıyla Sığır süt yemlerinden biri ile yer değiştirmiş olmalıdır

  Sağım dönemi sırasında oldukça yoğun yem tüketimini garantilemek için doğumdan bir hafta önce Çamlı Süt İnek Yemi hayvan başına, günde 4–5 kg‘ a ulaşıncaya kadar kademeli olarak arttırılır Yüksek verimli hayvanlarda ise bu artırım 6-7 kg‘ a kadar yapılır  Pik döneminde 30 lt‘ nin üstüne çıkabilecek hayvanlar doğum sonrasında Laktasyon 100 veya Bio-feed ile, 30 lt‘ nin altındaki hayvanlar ise diğer süt yemleri ile beslenmelidir

  Doğumdan sonraki 7-10 gün içinde Çamlı Süt İnek Yemleri günde 0,5 kg‘ dan fazla olmamak şartı ile kademeli olarak arttırılır

  En üst seviyede süt verimine ulaşılana kadar 0,5 kg Arttırmaya devam edilir Eğer hayvan başına ilave edilen günde 0,5 kg yem süt verimini 2-3 gün için daha ileriye yükseltmez ise, en uygun yemleme düzeyine ulaşılmış demektir Bu yem artırımı her 1 kg yem için en az 2 lt süt arttıkça yapılmalıdır Süt verim artışının durmasından sonraki yem ölçüsüne ilave 1,5–2 kg yem verilmelidir

  Erken laktasyon döneminde kaba yem olarak mümkün olduğunca iyi kaliteli kaba yem verilmeli ve olabildiğince de yüksek rutubetli kaba yem verilmemelidir (Toplam kuru madde tüketimi için)

  Sağım döneminin 4 veya 5 ayından sonra süt üretimindeki düşmeye bağlı olarak verilen süt inek yemi miktarı kademeli olarak düşürülür (2 lt Süte 1 kg yem) veya bir alt protein seviyesindeki yeme kademeli olarak geçiş yapılıdır Vücut kondisyon puanı olması gerekenin altında ise verilen yem miktarı düşürülmez ve hayvanın doğru vücut kondisyon puanına gelmesi sağlanır

  İlkine buzağılayacak düvelere, büyüme ihtiyaçlarını sağlamak için yukarıdaki düzeylerin üzerine 1 kg ilave yem verilmelidir
  Bakım Besleme Tavsiyeleri

  Günlük verilen toplam Çamlı Süt İnek Yemini 3 veya daha fazla öğüne bölünmeli Her öğünde en fazla 3-3,5 kg yem verilmelidir

  Yemler ıslatılmamalıdır

  Hayvan beslemede, yemden yeme geçişe önem verilmeli ve en az 7–10 gün eski yem ile yeni yem karıştırılmalıdır

  Hayvanların önlerinde her zaman taze, temiz ve serin su bulundurulmalı veya günde en az 3 kez su içebilecekleri imkân yaratılmalıdır Su içilecek öğün sayısı sıcak havalarda daha da arttırılmalıdır
  Hayvan Sağlığı

  Süt sığırcılığı işletmelerini ele aldığımızda aslında birçok önemli noktanın olduğunu, küçümseyeceğimiz en küçük noktanın bile aslında toplam anlamda baktığımızda bize çok zararı olabileceği bilinmesi gereken bir gerçektir Genel anlamda değerlendirirsek süt ineğinin sağlığını 4 ana başlıkta toplayabiliriz :


  » Sindirim sistemi
  » Ayak tırnak sağlığı ve yönetimi» Meme sağlığı ve sağım» Üreme ve sürü takibi
  Sindirim Sistemi

  Sığırlar, hem fermantatif hem de kimyasal sindirim yapan hayvanlar olduğu için sindirim sistemleri diğer tek midelilerden çok daha farklı ve hassastır

  » Sindirim sistemi mikroorganizmalar yem maddelerinin değişimine çok hassastırlar Gerek firmalar arası gerekse aynı firmanın farklı yemleri arasında geçiş yaparken muhakkak 1 haftalık bir geçiş süresi sağlanmalıdır Özellikle protein ve enerji oranları çok farklı olan yem değişimlerinde geçiş süresi daha uzun tutulmalıdır
  » Ani olsun ya da olmasın yem değişiklerinde oluşabilecek gaz, hazımsızlık, asidoz gibi durumları göz önünde bulundurup dikkatli olmalıyız» Sindirim sisteminin daha randımanlı çalışması için mayalı yem katkı maddelerinden destek alınmasında fayda vardır» Sindirim sistemi hastalıkları çok kolay meydana gelebilir fakat tedavisi ve ekonomik kaydı çok yüksektir» Süt humması, ketosiz ve mineral metabolizmasında oluşan hastalıklar sindirim sistemini de birebir etkiler» Yemlemeleri mümkün oldukça sağım sonrasına alınmalı» Hayvanların kuru madde tüketimini teşvik etmek için günde 3 mümkünse 4 sefer yemleme yapılmalıdır» Yemlemelerde hayvan başına öğünde düşün yem miktarının 3–4 kiloyu geçmemesi sağlanmalıdır» Unutmamak gerekir ki konsantre yemin başarısını artırmanın en iyi yolu beraber kaliteli kaba yem vermektir» Yem stoğu minimum 10 günlük olmalıdır Ayak Tırnak Sağlığı ve Yönetimi
  » Ayakların önemi: Sığırlar yaşamının büyük bölümünü yem tüketerek geçirirler Ayakta durarak yem tüketir, yemliğe yürüyerek giderler Ayaklarında oluşacak en ufak rahatsızlık yem tüketimini birebir azaltır
  » Beslenmedi ani yem değişikleri ve veriminden yüksek beslenme ayak hastalıklarına da sebep olur Bunlar tırnak arası yaralar, taban çürümesi, tırnağın deri ile birleşme noktasında yaralar gibi sayabiliriz» Yemlik önlerinde bulundukları yerlerin kuru olmasını sağlanmalı ve belirli bir eğimde olup idrar ve gübre için akıntı oluşturulmalıdır» Yataklılar kuru kalmalıdır» Belirli aralıklarda dezenfektanlı çukurlardan yürütülmeli ya da düzenli olarak sağım öncesi dezenfektan çukurundan geçirilmelilerdir» Ayak sağlığı için hayvanların gezinmesine, mümkünse toprak alanlarda gezinmelerine imkân sağlanmalıdır Beton alanlarda ise betonun daha dişli olması için özen gösterilmelidir Dişli beton zemin tırnaklar için törpü vazifesi görmektedir

  Meme Sağlığı
  » Meme süt inekçiliğinin en önemli odak noktalarından birisi olmak zorundadır
  » Meme hastalığına yakalanan hayvanlar bir daha ki laktasyon dönemine kadar eski verimine dönemezler» Gerek yataklık, gerek sağım makinesi, gerek beslenme tercihlerinde hep meme sağlığı göz önünde bulundurulmalıdır
  » Sağım makinelerinin nabızları düzenli olarak kontrol edilmedir» Sağım makinelerinin parçalarının arızalanmadan, belirli zamanlarda düzenli olarak değiştirilmelidir» Sağım öncesi ve sağım sonrası temizliğe önem gösterilmelidir» Sağım sonrası tüm sağım ekipmanları asit ve baz esaslı solüsyonlarla temizlenmelidir» Sağım sonrası memelerde süt bırakılmamasına özen gösterilmelidir» Sağım öncesi ve sonrasında hayvanlar kaba kuvvet uygulanmamalıdir» Doğum sonrası ağız sütü alındığı zamanlarda yeni doğum yapan inekler ayrı sağım makinelerinde sağılmalıdırlar
  Üreme ve Sürü Takibi

  » Damızlık sürülerinde en önemli unsurlardan bir diğeri üreme faaliyetleri ve bunların kayıt altına alınmasıdır
  » Zamanlı ve düzenli bir program yapılarak doğum sonrası yapılacak tüm işlemler bir protokol dahilinde yapılmalıdır» Buzağıların küpelenmesi geciktirilmeden yapılmalıdır
  » Yeni doğum yapan inekler doğum sonrası ortalama 3–4 gün ayrı olarak gözetimde tutulmalıdır» Bilgisayar ortamında süt ve üreme verileri kayıt altına alınmalıdır mümkün olmadığı durumlarda 10 günlük aralıklar sütlerin miktarları ölçülüp kayıt altına alınmalı Bu bilgi sürümüzün ıslahı açısından önemlidir» Sürü ıslahı için gerekli tüm veriler elde tutulmalıdır Sayı artırımı yapmak için üretim fazlası ya da verimsiz hayvanlar elde bulundurulmamalıdır» Doğum sonrası 20-30-45 günlerde hayvanları üreme yönünden kontrolleri yapılmalıdır

  BESİCİLİK:
  Kesimden önce belli bir süreözel bir beslenme döneminden geçirilerek hayvanların et kalitesi ve veriminde artış sağlamaktır
  Sığır besiciliği ile bir yandan hayvanların canlı ağırlıkları artırılırDiğer yandna et kalitesi yükseltilirBesi işletmesinin karlılığı bu iki faktörün sağlanmasında besicinin gösterdiği başarıya bağlı olarak artar yada azalır
  Beside kullanılan yemler genellikle işletme içinden sağlanırHer ne sebeble olursa olsun sığır yetiştiricilerinin elden çıkardıkları dişi erkek genç ve yaşlı sığırlar bazı işletmeler tarafından satın alınarak et üretimi amacıyla besiye tabi tutulurlarBu konulardan dolayı sığır besiciliği ihtisaslaşmış bir iş alanı olarak kabul edilir
  Kaba ve kesif her iki grup yemin işletme içinde üretilmesi karlılığı garanti ederİşletmelerde yemler girdinin %70 oluşturmaktadırBu konuda kaba yemler daha fazla önem taşımaktadır çünkü satn alma nakliyesi gibi masraflardan dolayı birim maliyet yükselir

  BESİCİLİĞİN ŞEKİLLERİ:
  Yem kaynaklarının kullanımı yönünden yapılan sınıflandırma besiciliğin genel karakterini belirlerSığır besiciliği ekstansif yarı entansif ve entansif olmka üzere 3 şekilde yapılır

  EKSTANSİF BESİ:
  Genel olarak mera ve otlaklarda yağılan besi şeklidirBu tip beside kesif yemin yeri ya hiç yoktur yaa çok azdırMera ve otlağın kalitesine bağlı olarak hayvanları ağırlıkları değişirTürkiyede bu gibi hayvanların yararlandığı mera ve otlarlak malesef düşük kalitelidir
  Büyük çaplı ekstansif besi ise çoğunlukla yayla mera ve otlakalrda yapılır Dolayısıyla hayvan ağırlık artışları yetersiz ve besi süresi uuzundurEkstansif besiden kesime giden hayvanların karkas randımanı düşüktür

  YARI ENTANSİF BESİ:
  Genç sığırları ilk bir yıl kadar mera şartlarında tutmak ondan sonra yoğun besiye alarak kesim olgunluğuna getirmek şeklinde tanımlanabilir
  Karkas randımanı ve et kalitesi mera besisinden daha yüksektirİyi otlakların bulunduğu bölgelerde yarı entansif besi yapılmaktadır500 kg besin ağırlığına ulaşma zamanı yaklaşık 22 aydır
  Türkiyede uygulanan sığr besiciliği kesime giden hayvanların yaşları ve bslenme koşulları göz önüne alınınca bu gruba girerülkemizde hayvanlar 1 yaş civarında kesime gönderilirlerÇoğunlukla kaba yemle beslenirler

  ENTANSİF BESİ:
  Yüksek düzeyde enerji ve protein kapsayan yemlerle yapılan besiye denirHayvanlar kapalı yada açık besi yerlerine tutulurlar yem maddesi olarak kuru pancar posası ve melas gibi yemlerde enerji kaynağı olarak kullanılırKaliteli yemler hayvanların yüksek düeyde ağırlık kazancı sağlamalarına imkan verirKombine sığır ırklarında entansif besi genel olarak danaların 2-3 aylık yaşlarında sütten kesilmesi ile başlar ve 500 -600 kg canlı ağırlığa ulaşıncaya kadar sürerBu besi süresi 13-14 aydır
  İşletmenin karlılığı en kısa süree en ucuz yemle eb fazla kaliteli ürün elde etmektirİşletme bütün bu faktörleri en iyi biyolojik ve ekonomik olarak bağdaştırmak durumundadır

  Ülkemiz şartları bakımından besi sığırcılığı uygun bir iştirAhır yapımı ve ekipman bakımından bir çok hayvancılık kolundan daha ucuza malolabilir İşçiliktende tasarruf sağlarHer zaman kesime gidecek hayvan var olacağı için hazır para gözü ilede bakılabilir
  avantajlarını bir sonraki yazımda bulabilirsiniz
  TANIM

  Etleri için yetiştirilen büyük ve küçükbaş hayvanların en üstün verimi elde edecek şekilde teknik usullerle bakım ve beslenmesi konusunda çalışan kişidir

  GÖREVLER


  Besicilik teknikeri kamu ve özel kuruluşlarda varsa sorumlu ziraat mühendisine veya veteriner hekime yardımcı eleman olarak
  - İşletmeye alınacak besi hayvanlarının uygun ırk vb seçimini yapar,
  - İşletmedeki hayvanların yaş, verim, fizyolojik durumu vb gibi özel gereksinimlerine göre bakım ve beslenmelerini sağlar,
  - İşletme için gerekli yem materyallerini belli kalite kriterleri içinde seçip temin eder, gerektiğinde işletmedeki hayvanlar için karışım hazırlayabilir,
  - İşletmedeki hayvanların aşı programlarını takip eder, kayıtlarını tutar,
  - İşletmede damızlık dişi hayvan varsa onların kızgınlık dönemlerini takip ederek gebe kalmalarını sağlar,
  - Pazar ağırlığına ulaşan hayvanları veya işletme dışı kalması gereken biçimi bozulmuş hayvanları kasaba sevk eder veya satışını gerçekleştirir,
  - Düzenli yapılması gereken işlerin aksamadan yapılmasını sağlar,
  - Silaj yapımı ve kaba yem üretimini yapar veya yaptırır,
  - Hayvansal üretimde kullanılan ekipman, yem, yem katkı maddeleri, hayvanlardan elde edilen çeşitli ürünlerin üretim ve pazarlamasında yardımcı eleman olarak çalışabilir

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  - Yem kırma, karıştırma araçları,
  - Süt sağım makinesi,
  - Boynuz küçültme malzemeleri,
  - Numaralama aletleri,
  - Silaj yapma, otomatik yem dağıtma ve sulama sistemleri vb diğer hayvancılık ekipmanları

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Besicilik teknikeri olmak isteyenlerin;
  - Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
  - Ticarete ilgi duyan,
  - Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
  - Kirli ve pis kokulu ortamlarda bulunmaktan rahatsızlık duymayan,
  - Bedence sağlam ve dayanıklı
  kimseler olmaları beklenir
  Özellikle erkeklerin taksi, traktör ve traktörle çalışan iş makinelerini ve diğer iş ekipmanlarını kullanabilir olmaları meslekte başarıyı arttırmaktadır

  çalışma ortamı ve koşulları
  Besicilik teknikerleri hayvan barınakları, hayvan pazarları, yem hazırlama üniteleri ve büro gibi açık ve kapalı ortamlarda çalışırlar İnsan ve hayvan sağlığı şartlarına uygun ortamlarda çalışırlarsa da hayvanlardan insanlara bulaşan (zoonoz) hastalığına yakalanma riski vardır Bunun için gerekli önlemler alınarak çalışılır Çalışma ortamı kirli ve pis kokulu olabilirse de hayvan ve yem temini, satışı veya işletmedeki iş durumuna göre pazarlama işlerinde çalışıldığında seyahat etmek gerekebilir
  Besicilik teknikerleri çalışmaları sırasında; ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, işçiler, iş sahibi kimselerle iletişim halindedirler

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Besicilik teknikerleri;
  - Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı birimlerde, belediyeler ve özel kuruluşlara ait hayvan çiftliklerinde, et entegre tesislerinde,
  - Kendilerine ait hayvancılık işletmelerinde,
  - Hayvancılıkta kullanılan yem maddeleri üretim ve pazarlaması işlerinde çalışabilirler
  Mesleğin yapılmasında cinsiyet önemli değildir
  Gelecekte hayvancılık işletmelerinin sayısının ve kapasitelerinin artması ve özellikle teknik anlamda yapılmaya başlanması durumunda Besicilik Teknikerlerine ihtiyaç artacaktır

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Besicilik teknikerliği mesleğinin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının Besicilik bölümlerinde verilmektedir

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  - Meslek liselerinin Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine(Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Tarım Teknolojisi, Süs Bitkileri, Tarım, Ziraat bölümlerinden mezun olanlar “Besicilik” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler

  - Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdirBunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puanı almaları gerekir

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Eğitimin süresi 2 yıl olup, besicilik programında; Hayvan Yetiştirme İlkeleri ve Teknikleri, Genetik ve Hayvan Islahı,Hayvancılıkta Mekanizasyon, Hayvan Sağlığı, Tarım Ekonomisi, Yem Bitkileri Tarımı, Et Teknolojisi, Üreme Biyolojisi,Beslenmeye Bağlı Hastalıklar,Hayvansal Ürünlerin Pazarlanması gibi dersler okutulur Ayrıca, yem fabrikalarında, besi çiftliklerinde 40 iş günü staj uygulamaları yaptırılmaktadır
  MESLEKTE İLERLEME

  “Besicilik” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Ziraat Fakültelerinin "Hayvansal Üretim" lisans programına dikey geçiş yapabilirler
  BENZER MESLEKLER : Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Teknikeri, Süt Hayvancılığı Teknikeri, Kanatlı Hayvanlar Yetiştiriciliği Teknikeri


  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  - Mesleki eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen yüksek öğrenim kredisinden ve yurtlardan yararlanırlar
  - Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan yararlanabilirler
  - Kısmi zamanlı (Part-Time) çalışma olanağı çok azdır

  - Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir
  - Özel sektör kuruluşlarında ara eleman olarak görev yapan meslek elemanlarının ücretleri ise işverenlerle yaptıkları anlaşmalara göre belirlenmektedir

 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Besicilik mesleğinin görevi büyük ve küçük baş hayvanları yetiştirebilecek eleman yetiştirmektir. büyük ve küçük baş hayvan yetiştirmek bizlere hem besin sağlar hemde bazı bölgelerde bu işi yapanlara geçim kaynağı olur.

+ Yorum Gönder