+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda İnşaat Mühendisliği Mesleği ile ilgili bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  İnşaat Mühendisliği Mesleği ile ilgili bilgi
  İnşaat Mühendisliği Mesleği

  Her türlü, bina, baraj, havaalanı,köprü, yol, liman vs. Hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapılır. Bayındırlık ve İskan, Orman, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıklarında, belediyelerde, Dsi, ve Karayolları Genel Müdürlüklerinde çalışılabilir. Ayrıca serbest müteahhitlik hizmetleri verilebileceği gibi müteahhitlik de yapılabilir.

  İnşaat Mühendisliği Programının Amacı : İnşaat mühendisliği programı, her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon, su şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar.

  İnşaat Mühendisliği Programında Okutulan Belli Başlı Dersler : İnşaat mühendisliği programında matematik, fizik, kimya gibi temel bilimler alanında dersler verilir. İkinci yılda, matematiğin yanı sıra uygulamalı mekanik, malzeme davranışı, mukavemet ve topografya gibi derslerle mühendislik kavramlarına giriş okutulur. Üçüncü yılda yapı mekaniği, zemin mekaniği, akışkanlar mekaniği, ulaşım gibi meslek dersleri ile bilgisayar uygulamalarına ağırlık verilir. Son sınıfta ise mesleğin çeşitli dallarında planlama ve projelendirme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrenciler ayrıca uygulamaya yönelik dersler alırlar ve yaz stajlarını yaparlar.

  İnşaat Mühendisliği için Gereken Nitelikler : İnşaat mühendisliği alanında çalışmak isteyen bir kimsenin sayısal akıl yürütme, uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip; matematiğe, fiziğe, ekonomiye ilgili ve bu alanda iyi yetişmiş bir kimse olması gereklidir. Her bilim dalında olduğu gibi, inşaat mühendisliğinde de, kişinin bilgilerini anlamlı bir düzen içinde bir araya getirerek sentez yapabilme ve bundan yararlanarak problem çözebilme yeteneğini geliştirmiş olması gereklidir. Ayrıca iş sahipleri ve işçilerle iyi ilişkiler kurabilen, sabırlı, hoşgörülü ve düşüncelerini başkalarına iletebilen bir kimse olmak da inşaat mühendisliğinde aranan kişilik özellikleridir.

  İnşaat Mühendisliği Programının Bulunduğu Üniversite ve Fakülteler :

  BOĞAZİÇİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  ORTA DOĞU TEKNİK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  İSTANBUL TEKNİK İNŞAAT FAKÜLTESİ
  GAZİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  EGE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  YILDIZ TEKNİK İNŞAAT FAKÜLTESİ
  İSTANBUL MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  YILDIZ TEKNİK İNŞAAT FAKÜLTESİ
  DOKUZ EYLÜL MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  ATILIM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  ANADOLU MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  DOKUZ EYLÜL MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  İSTANBUL KÜLTÜR MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  ÇUKUROVA MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  AKDENİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  OSMANGAZİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  KOCAELİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  GAZİANTEP MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  SELÇUK MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  KIRIKKALE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  KARADENİZ TEKNİK MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  ONDOKUZ MAYIS MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  ERCİYES MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  DİCLE MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  SAKARYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  OSMANGAZİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  CELAL BAYAR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  ÇUKUROVA MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  KOCAELİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  PAMUKKALE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  BALIKESİR MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  SÜLEYMAN DEMİREL MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  ATATÜRK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  TRAKYA ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  SELÇUK MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  DUMLUPINAR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  FIRAT MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  CUMHURİYET MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  PAMUKKALE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  SAKARYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  NİĞDE MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  CELAL BAYAR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  MUSTAFA KEMAL MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  ZONGULDAK KARAELMAS MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  KIRIKKALE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  BALIKESİR MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  KARADENİZ TEKNİK GÜMÜŞHANE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  HARRAN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  SÜLEYMAN DEMİREL MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  NİĞDE AKSARAY MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  ERCİYES YOZGAT MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  DUMLUPINAR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  ATATÜRK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  FIRAT MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  İnşaat Mühendisliği Mezunlarının Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler : İnşaat mühendisliğini bitiren öğrenciye "İnşaat Mühendisi" ünvanı verilir. Kurucu mühendislik sayılan inşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından bu meslekte çalışanlar çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duymaktadır. Bu dalların başlıcaları, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaşım vb. dir. Lisansüstü öğretim düzeyinde, öğrencinin bu alanlardan birinde bilgi ve yeteneğini geliştirmesi ve seçtiği alan içinde bulunan belli bir problem üzerinde özgün araştırma yapması eklenir. Uzmanlık ve çalışma alanı ne olursa olsun, inşaat mühendisi kuracağı yapının dayanıklılığını sağlamakla yükümlüdür. Bunun yanında, inşaat için gerekli malzeme ve personeli, bunların maliyetini hesaplar, malzemeyi satın alır, iş planını hazırlar, inşaatı denetler. Bu çalışmaları, yakın mesleklerden kişilerle işbirliği ve dayanışma içinde gerçekleştirir.

  İnşaat Mühendislerinin Çalışma Alanları : İnşaat mühendisliği çalışmalarının önemli bir bölümü büroda gerçekleştirilirse de, bir bölümü uygulama alanında yer alır. Bu nedenle, inşaat mühendislerinin bazıları büroda, bazıları şantiyede, pek çoğu da her iki alanda görev yaparlar. Ülkemizde inşaat mühendisleri, Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıklarında, DSİ ve Karayolları Genel Müdürlüklerinde, kamu iktisadi teşekküllerinde görev almakta, bir kısmı ise serbest çalışmaktadır. Gelecekte inşaat mühendislerine duyulan gereksinme daha da artacaktır. İnşaat mühendisleri müteahhit olarak serbest de çalışabilirler.
 2. Fatma
  Administrator

  İnşaat mühendisliği yalnız bu şekilde düşünülmemelidir. Su dağıtımından köprü ve yol yapımına hatta trafik sinyalizasyon sistemlerine kadar pek çok alanda bu mesleğe sahip kişiler çalışabilirler. İnşaat mühendisliği çalışmalarının bir bölümü, masabaşı diye adlandırılabilecek olan büro çalışmalarından oluşmaktadır.
+ Yorum Gönder


inşaat mühendisliği hakkında bilgi,  inşaat mühendisliği ile ilgili kompozisyon,  İnşaat mesleği ile ilgili kompozisyon