+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Ziraat Mühendisi nasıl olunur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ziraat Mühendisi nasıl olunur

  ZİRAAAT MÜHENDİSİ OLMAK İÇİN NELER GEREKLİ


  ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ  İyi kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi amacıyla; Bulunduğu yörenin toprak analizini yapar, Toprağın verimini artırıcı önlemler alır, Çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirler, Tohumların ekilmesi, fidelerin / fidanların dikilmesi, gübrelenmesi, ilaçlanması ve ürünün toplanması ile ilgili zamanı ve yöntemleri belirler,
  Toplanan ürünün sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması ile ilgili en uygun yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olur, Bitkilerin hastalıklardan, zararlılardan korunması ve türlerinin iyileştirilmesi, kalite ve verimliliğinin artırılması için araştırmalar yapar, Yukarıda belirtilen konularda çiftçileri eğitir. Tarım alanlarının belirlenmesi, erozyondan korunması, sulanması, tarımda kullanılan her türlü yapının, makine ve enerji türünün belirlenmesi ve üretiminin projelendirilmesi amacıyla; Tarım arazisinin yapısını inceler, teraslama, düzeltme işlemlerini planlar, Sulama ve fazla suyun süzülmesi için gerekli yapıları planlar, Ahır, ağıl, gölet, sera inşaatı için planlar hazırlar, yapımını denetler, Tarımsal üretimde kullanılan alet ve ekipmanları tasarlar, üretim sürecini denetler. Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla; Ürünlerinden yararlanılan hayvanların (inek, keçi, koyun, tavuk vb.) verimliliklerinin artırılması yönünde çalışmalar yapar, Hayvan ırkını iyileştirmek ve damızlık hayvan yetiştirmek, yemlerin besin değerini belirlemek amacı ile araştırmalar yapar, Hayvanların verimliliklerini artırıcı yöntemler hakkında üreticileri aydınlatır, Her yaştan insan grubunun beslenmesinde önemli bir gıda olan “sütün uygun koşullarda toplanması ve işlenmesi amacıyla; Çalıştığı kuruma bağlı olarak; süt toplama merkezlerine getirilen sütlerin hijyenik yönden uygunluğunun sağlanmasında hammadde tedarikçilerini bilgilendirir, Mikrobiyolojik kalitesi istenilen sınırlarda olan kaliteli hammadde sütün uygun koşullarda işletmeye alınmasını ve yine uygun koşullarda değişik ürünlere işlenmesini (peynir, yoğurt, ayran vb.) sağlar, Üretimden tüketime kadar tüm zincir boyunca ürünün gereken yerlere uygun şartlarda ulaşması konusunda ortak bilincin sağlanmasında yardımcı olur.

  Ziraat Mühendisi Kullanılan Malzemeler


  Dürbünler, Bilgisayar, Hesap makinesi vb. aletler. İlaçlar, hormonlar, Tohumlar, fidanlar, çeşitli aşı çubukları, Ölçme ve kontrol aletleri (Spektrofotometre, Mikroskop, Pehometre, Cephometre, Eliza aletleri, İnksilatör, PH. metre, gibi) Konusuyla ilgili çeşitli yayınlar.

  Ziraat Mühendisi Özellikleri

  Ziraat Mühendisi olmak isteyenlerin; ziraat ve orman bilimlerinin yanında, teknik bilimlere, fen bilimlerine ilgi duyan, toprağı, bitkiyi, hayvanı seven, üretimlerine ilgi duyan, çevreyi ve doğayı korumayı ilke edinen şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine, Mekanik yeteneğe sahip, Açık havada çalışmaktan hoşlanan, İnsan ilişkileri gelişmiş, İleri görüşlü ve girişimci kimseler olmaları gerekir.

  Ziraat Mühendisi Okulu

  Aşağıda belirtilen üniversitelerde mesleğin eğitimi verilmekte iken, bu programa öğrenci alınmamaktadır. Meslek eğitimine ait aşağıdaki başlıklarda yer alan bilgiler, bu programa öğrenci alındığı döneme aittir.

  Ziraat Mühendisi Okulu Kaç Yıllıktır

  Ziraat Mühendisliği eğitiminin süresi 4 yıldır.

  Ziraat Mühendisi Diploma

  Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Ziraat Mühendisliği” lisans diploması ve “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir. Diplomada bölümü belirtilir.

  Ziraat Mühendisi Çalışma Alanları

  Ülkemizde ziraat fakültesi mezunları kendi mesleklerinde iş bulmakta güçlük çekmektedirler. Şu an için birikmiş istihdam fazlası ziraat mühendislerine her yıl yenileri eklenmektedir. Meslek elemanlarının iş bulma olanakları devletin tarım politikasına göre azalmakta veya artmaktadır. Mezunlar bitirdikleri alt programa göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında ve mantarcılık, fidancılık, tohumculuk, seracılık, tarım ilaçları ile ilgili firmalar, yem fabrikaları, hayvancılık işletmeleri, tarım alet ve makinaları üretim fabrikaları, su ürünleri yetiştirme tesisleri, süt fabrikaları gibi özel sektörde çalışabilirler. Ayrıca tarım alanında faaliyet gösteren proje, işletme, pazarlama ve ihracat- ithalat şirketlerinde danışmanlık ve yönetim hizmetleri verebilirler. Bunun yanında meslekte kendini iyi yetiştirmiş, girişimcilik ruhuna sahip olan kişiler kendi çiftliklerini kurmak suretiyle bağımsız olarak çalışma olanağına sahiptirler. Çalıştıkları yerler genel olarak açık araziler, köyler olduğu için işe eleman alınırken erkekler tercih edilmektedir.

  Ziraat Mühendisi Meslekte İlerleme

  Üniversitede çalışmak isteyenler araştırma görevlisi olarak göreve başlarlar; akademik çalışmalarında başarılı oldukça yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük gibi basamaklara yükselme olanağına sahiptirler. Başarılı olanlar işletmelerde yönetici olabilmektedirler.
 2. Acil

  Ziraat Mühendisi nasıl olunur isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


ziraat mühendisi nasıl olunur,  zıraat muhendısı nasıl olunur