+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Makine Ressamlığı Öğretmeni nasıl olunur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Makine Ressamlığı Öğretmeni nasıl olunur

  MAKİNE RESSAMLIĞIL HAKKINDA BİLGİ

  MAKİNE RESSAMI

  Makine Ressamlığı meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Makine Ressamlığı Öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

  Makine Ressamlığı Öğretmeni Kullanılan Malzemeler

  Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu, Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.), çeşitli çizim aletleri.

  Makine Ressamlığı Öğretmeni Özellikleri

  Makine ressamlığı öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Makine ressamlığı öğretmeni olmak isteyenlerin; görme keskinliğine, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, el ve gözü eşgüdümle kullanabilme, Zihinde canlandırabilme ve çizim yeteneklerine sahip, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, insanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

  Makine Ressamlığı Öğretmeni Okulu

  Mesleğin eğitimi Makine Ressamlığı Öğretmenliği bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler bu bölümde eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

  Makine Ressamlığı Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır

  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

  Makine Ressamlığı Öğretmeni Diploma

  Eğitimini tamamlayanlara alanı belirten “Lisans Diploması” ve ” Teknik Öğretmen” unvanı verilir.

  Makine Ressamlığı Öğretmeni Çalışma Alanları

  Bu bölümleri bitirenler MEB ‘na bağlı meslek liselerinde ve mesleğe yönelik eğitim veren özel eğitim kurumlarında Gemi Ressamlığı, Makine Ressamlığı, Plastik Teknolojisi, alanlarında öğretmen olarak atanırlar. Bunun yanı sıra, özel sektörde teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. Ülke nüfusundaki hızlı artışla birlikte yeni teknik okullar açılmakta ve bunun sonucunda teknik öğretmenlere duyulan gereksinim de artmaktadır.

  Makine Ressamlığı Öğretmeni Meslekte İlerleme

  Mesleki ve teknik öğretim okullarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlayan teknik öğretmenler; atölye şefi, bölüm şefi, müdür yardımcısı ve okul müdürlüğüne yükselebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı merkez birimlerinde idari görevlerde çalışabilirler. Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
 2. Acil

  Makine Ressamlığı Öğretmeni nasıl olunur isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder