+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Matematikçi nasıl olunur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Matematikçi nasıl olunur

  MATEMATİKÇİLİK HAKKINDA BİLGİ

  MATEMATİKÇİ NASIL OLUNUR?

  Cebir, geometri, sayılar teorisi gibi konular üzerinde araştırmalar yapar, Olasılık, hipotez testleri ve varyans gibi matematik teorilerini hesaplara uygular ve geliştirme çalışmaları yapar, Bilimsel araştırmalar, mühendislik projeleri, askeri planlama, elektronik veri işleme ve idari karar verme gibi konularda matematiksel ilke ve teknikleri uygular, Araştırma, geliştirme, üretim, lojistik ve diğer fonksiyonel alanlardaki belirli sorunların çözümünde matematik ilke ve tekniklerini uygular, İşletme idaresi, uzay bilimi, atom enerjisi,elektrik, elektronik gibi alanlarda matematik yöntemlerini uygular, Bilgisayar sistemlerini inceleyerek işlemlerin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için çalışmalar yapar.

  Matematikçi Kullanılan Malzemeler

  Bilgisayar ve bilgisayar programları, Hesap makinesi, Büro ile ilgili çeşitli araç, gereç vb.

  Matematikçi Özellikleri

  Matematikçi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde bir genel ve sayısal düşünme yeteneğine sahip, Soyut kavramlarla uğraşmaktan ve derinliğine araştırma yapmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte ilerlemeyi kolaylaştıran bir özelliktir.

  Matematikçi Okulu

  Meslek eğitimi Fen Fakülteleri ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik bölümlerinde verilmektedir.

  Matematikçi Okulu Kaç Yıllıktır

  Meslek eğitiminin süresi 4 yıldır

  Matematikçi Diploma

  Matematik bölümünden mezun olanlara “Lisans Diploması ve Matematikçi” unvanı verilir.

  Matematikçi Çalışma Alanları

  Bankalarda, araştırma laboratuarlarında, endüstrideki teknik bürolarda, çeşitli kamu kuruluşlarında (Devlet Su İşleri-Devlet İstatistik Enstitüsü-Devlet Demir Yolları-Türkiye Kömür İşletmeleri – Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.-Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Karayolları, Tapu Kadastro gibi) çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası alanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, özel dershanelerde matematik alanında öğretmenlik yapabilirler. Matematik günlük yaşantı ve bir çok bilim dalıyla iç içedir. Teknolojik gelişme ile birlikte Mühendislik, Tıp, Sosyal Bilimler, Psikoloji, Biyoloji, Ekonomi, Demografi, Pazarlama, Uzay ve daha bir çok konuda matematik bilgisine ve matematikçiye duyulan ihtiyaç artacaktır. Matematik eğitimi, bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli olan bilgi ve beceriyi kazandırdığından, bu sektörün gelişmesiyle birlikte matematikçi olanların da istihdamı kolaylaşacaktır.

  Matematikçi Meslekte İlerleme

  Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını veya MEB ve YÖK işbirliği ile açılan Pedagojik Formasyon programını başarı ile bitirenler matematik öğretmeni olarak atanabilirler. Yüksek lisans ve doktora yapanlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak, Bankalarda, hesap uzmanı olarak çalışabilirler. Matematik eğitimi, bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından, çeşitli kamu ve özel kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde bilgisayar programcısı, sistem çözümleyicisi ve sistem operatörü olarak çalışabilirler. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Tez çalışması yürütülen ana alanlardan bazıları cebir, analiz, kompleks analiz, geometri, topoloji, adi diferansiyel, denklemler ve nümerik analizdir. Bu bölümlerden birinde yüksek lisans eğitimiyle uzmanlaşmak mümkündür. Çeşitli kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar, gösterdikleri başarıya göre yönetici düzeyine yükselebilirler.
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Matematik öğretmeni olmak için daha çok sayısal bölümlerinde iyi olmanız gerekmektedir. Çünkü matematik öğretmenliği genellikle üst düzeyde olan zor sorular sormaktadır. Ve birçok matematik öğretmenin ise sayısal yeteneği iyidir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Bir matematikçi olmak için öncelikle iyi bir matematik bilgisine sahip olmalısınız. fakat sadece bilmek yetmez bildiklerinizi karşı tarafada aktarabilmeniz gerekir.
+ Yorum Gönder


matematikçi nasıl olunur,  iyi matematikçi nasıl olunur,  matematik uzmanı nasıl olunur