+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Metal İşleri Öğretmeni nasıl olunur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Metal İşleri Öğretmeni nasıl olunur
  METAL İŞLERİ MESLEĞİ HAKKINDA BİLGİ


  METAL İŞLERİ  Metal işleri meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir
  . Metal işleri öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, Çevresindeki sanayi kuruluşları ile işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

  Metal İşleri Öğretmeni Kullanılan Malzemeler

  Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu, Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.), Kaynak makineleri, metallerin sıcak ve soğuk şekillendirilmesiyle ilgili makineler, (ocaklar, şahmerdan, tav fırını, presler, giotin, makas, testere, pres, matkap tezgahı, bükme makinesi vb.).

  Metal İşleri Öğretmeni Özellikleri

  Metal işleri öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Metal işleri öğretmeni olmak isteyenlerin; Göz ve ellerini eşgüdümle, ellerini ustalıkla kullanmada üstün beceriye sahip, belli bir noktaya dikkatini yoğunlaştırabilen, şekil ilişkilerini görebilen, yapılacak işi zihninde canlandırabilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olması gerekir.

  Metal İşleri Öğretmeni Okulu

  Mesleğin eğitimi; Üniversitelere bağlı Teknik Eğitim Fakültelerinde verilmektedir.

  Metal İşleri Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır

  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

  Metal İşleri Öğretmeni Diploma

  Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Metal İşleri Öğretmenliği” lisans diploması ve “Metal İşleri Öğretmeni” unvanı verilir.

  Metal İşleri Öğretmeni Çalışma Alanları

  Meslek elemanları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde ve çıraklık eğitim merkezlerinde Gemi Yapı Alanının; Çelik Gemi Yapımı Dalının alan ortak ve dal derslerini, Metal Teknolojisi Alanının; Kaynakçılık, Isıl İşlem, Çelik Konstrüksiyon, Metal Doğrama Dallarının alan ortak ve dal dersleri, Metal Levha İşlemeciliği, Sac İşleri, Tarım Alet ve Makineleri Bakım ve Onarımcılığı, Avize İmalatçılığı (Metal dersleri), Reklam Tabelacılığı (Metal dersleri), PVC Doğrama ve Montaj derslerine girebilirler. Kamu ve özel kesimdeki fabrika ve atölyelerde de teknik eleman olarak çalışma olanağı vardır. Olanakları elverenler bağımsız iş yapabilirler. Ülke nüfusundaki hızlı artışla birlikte yeni teknik okullar açılmakta ve bunun sonucu olarak metal işleri öğretmenine duyulan gereksinim de artmaktadır.

  Metal İşleri Öğretmeni Meslekte İlerleme

  Mesleki ve teknik öğretim okullarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlayan teknik öğretmenler; atölye şefi, bölüm şefi, müdür yardımcısı ve okul müdürlüğüne yükselebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı merkez birimlerinde idari görevlerde çalışabilirler. Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde eğitim yöneticiliği yapabilirler. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Özel sektörde kalite kontrol şefliğinden, teknik müdürlüğe kadar yükselip iyi kazanç ve iyi bir statü elde edebilirler. Ayrıca, teknik eğitim fakültelerini bitirdikten sonra mühendislik fakültelerine devam edebilmek için sınava girip başarılı olmaları halinde, ilgili fakültede bir yıl daha okumak kaydıyla alanında mühendislik diploması alabilirler.
 2. Acil

  Metal İşleri Öğretmeni nasıl olunur isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder