+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Okul müdürünün görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Okul müdürünün görevleri nelerdir
  Okul müdürünün görevleri

  Eğitimi Öğretim işleri

  1. Ders planlarının imzalanması, uygulanmasının takibi.
  2. Zümre toplantılarının yapılması.
  3. Öğretmenler kurulunun yapılması.
  4. Sınıf şube öğretmen kurullarının yapılması.
  5. Seminer çalışmalarının düzenlenmesi
  6. Yetiştirme, tamamlama kurslarının düzenlenmesi.
  7. Hizmet içi Eğitimi ihtiyaçlarının belirlenmesi, katılacakların tespiti.
  8. TKY uygulanması.
  9. Ders dağıtım çizelgelerini öğretmenlere verilmesi.
  10.Yıllık çalışma programının hazırlanması.
  11.Kütük defteri, nakil giden, nakil gelen defterlerinin tutulması.
  12.Öğrenci dosyalarının, not defterlerinin teslimi ve iadesi.


  Sosyal Çalışmalar

  1. Okul koruma derneği ile ilişkiler
  2. Okul Aile Birliği çalışmaları.
  3. Eğitsel kol çalışmaları
  4. Belirli gün ve haftaların kutlanması.
  5. Kooperatif işleri.
  6. Veli toplantılarının yapılması.

  Rehberlik çalışmaları

  1. Öğrencilere yönelik rehberlik çalışmaları.
  2. Öğretmenlere yönelik rehberlik çalışmaları

  Demirbaş İşleri

  1. Demirbaşların temini, bakımı, kayıtların tutulması.
  2. Demirbaşların, ders araçlarının geliştirilmesi.

  Personel Özlük İşleri

  1. Sağlık beyanlarının takibi sevklerin imzalanması.
  2. Personel terfilerinin yapılması, ilgililere duyurulması, takip edilmesi
  3. İzinlerin programlanması, verilmesi,takibi.
  4. Personel izin, sicil defterinin tutulması.

  Nöbet İşleri
  Nöbet görevli personelin kontrolü

  Okul İşletmeciliği
  Temizlik çalışma planının hazırlanması, uygulanmasının sağlanması.

  Kültürel Faaliyetler
  8.1-Okul kütüphanesinin geliştirilmesi
  8.2-Sınıf kitaplarının teslimi, takibi, kontrolü
  8.3-Yarışmalar
  8.4-Duvar gazetesi etkinliklerinin takibi, kontrolü
 2. Betul
  Devamlı Üye

  Öğretmenler kurulularını yapması gerek.

  Seminer çalışmalarını düzenlemelerini yapması gerekir.

  Ders dağıtım çizelgelerini öğretmenlere verilmesini sağlar.

  Nakil gelen defterleri tutulması da ona aittir.

+ Yorum Gönder


okul müdürünün görevleri nelerdir