+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Ulaştırma bakanlığının görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ulaştırma bakanlığının görevleri nelerdir
  Ulaştırma bakanlığının görevleri nelerdir

  Ulaştırma bakanlığının görevleri


  Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri 27 Mayıs 1939 tarihinde Ulaştırma Bakanlığına verilmiştir. Ulaştırma Bakanlığının görevleri; ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını, geliştirilmesini ve bu hizmetlerin birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, takip etmek ve denetlemektir.

  Ulaştırma bakanlığının görevleri nelerdir.jpg
  Ulaştırma Bakanlığı merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarından meydana gelir. Ulaştırma Bakanlığındaki önemli ana hizmet birimleri şunlardır:
  Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü: Devletçe yaptırılacak demir yolları, limanlar, barınaklar, kıyı koruma yapıları, hava meydanlarının ve bunlarla ilgili tesislerin, plan ve programlarını hazırlamak, gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almakla görevlidir.
  Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü: Demiryolu taşımaları ile belediye sınırları dışındaki kara yolları üzerinde yapılan kara yolu taşımalarının ekonomik, teknik, sosyal ve ulusal güvenlik ihtiyaç ve amaçlarına uygun olarak yapılmasını ve bu hizmetlerin diğer ulaştırma hizmetlerine uyumunu sağlayıcı önlemleri almakla görevlidir.
  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: Türkiye Hava Sahasındaki hava trafiğinin düzenlenmesi ve kontrolü görevi, günümüzde Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce yerine getirilmektedir.
  Haberleşme Genel Müdürlüğü: Posta ve telekomünikasyon hizmetlerinin teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulması ve geliştirilmesi ile bu hizmetlerin birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlamak ve denetlemektir.
 2. Acil

  Ulaştırma bakanlığının görevleri nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder