+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Şeyhülislamın görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Şeyhülislamın görevleri nelerdir
  Şeyhülislamın görevleri

  Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfının başı olan en yüksek din görevlisine verilen unvan Şeyhülislâm unvanı, İslâm ülkelerinde fıkıh bilginlerine verilen bir unvandı Osmanlı Devleti’nden sonra İstanbul Müftüsü’ne verilmeye başlanmasıyla resmî bir anlam kazandı Şeyhülislâm, devletin en yüksek dinsel görevlisiydi Saltanat vekili olan sadrazamla eş tutulurdu Yeni padişahlara kılıç kuşatma törenleri ve cenaze namazları en önemli görevleri arasındaydı
  Şeyhülislamın görevleri nelerdir.jpg

  Osmanlı Devleti’nde adalet örgütünün en üst aşaması Rumeli kazaskerliğiydi Şeyhülislâm olabilmek için Rumeli kazaskerliğinde bulunmak en önemli koşuldu; ancak bazı dönemlerde bu görevi yapmayanların da şeyhülislâmlığa atandığı oluyordu Başlangıçta görev süresi ömür boyu idi Daha sonraları azledilmeye de başlandılar Osmanlı Devleti’nde ulemalar idamla cezalandırılmıyorlardı, ama Osmanlı tarihi boyunca üç şeyhülislâmın idam edildiği bilinmektedir

  Siyasal anlamda önemleri, siyasal ve kamuya ilişkin fetvalar vermekti Ayrıca bu makamın önemini artıran bir başka fetva da padişahların tahtan indirilmesiyle ilgilidir Önemli bazı siyasal konularda da fikirleri alınırdı Örneğin, 1920 yılında Anadolu’da başlayan ulusal savaşa karşı şeyhülislâm fetva çıkarmıştı 1826 yılına kadar şeyhülislâmlar kendi konaklarında çalışırlardı Yeniçeri ocağı kaldırıldıktan sonra, yeniçeri ağasının konutu şeyhülislâm konutu olmuştur Böylece bu makam bir devlet dairesi konumuna getirilmiştir On dokuzuncu yüzyılda kabine sistemi oluşturulduğunda şeyhülislâm hükûmet üyesi sayılmıştır Böylece görev süreleri hükûmetin süresiyle aynı olmuştur Son Osmanlı Hükûmeti’nin istifa etmesiyle şeyhülislâmlık da ortadan kalkmıştır
 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Osmanlı Devleti bünyesinde bir devlet görevlisi olarak hizmet veren Şeyhülislam, İslam dini konusunda en yetkili merciiydi. Şeyhülislam olmak için, kadılık, müftilik ve müderrislik için bile, medreselerin en yükseğini bitirmiş olmak gerekirdi.
+ Yorum Gönder


şeyhülislamın görevleri,  şeyhülislam görevleri,  şeyhülislamın görevleri nelerdir,  şeyhülislamın görevi nedir,  şeyhülislamın görevi,  osmanlıda şeyhülislamın görevleri