+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Organik Tarım Teknikeri ne iş yapar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Organik Tarım Teknikeri ne iş yapar
  Organik Tarım Teknikeri ne iş yapar

  Organik Tarım Teknikeri Görevleri

  Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda organik tarım işlemlerini sürdürür, Organik tarıma başlama, sürdürme, organik ürün sertifikası ve logosu almaya ilişkin gerekli başvuru işlemlerini yapar, Organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarıyla gözetim, denetim ve işbirliği içinde bitkisel ve hayvansal üretim yapar, Ekim dikim, bitki koruma, sulama ve hasat işlemlerinin çevreye zararlı kimyasal ve sentetik malzeme ile genetiği değiştirilmiş organizmalar kullanılmadan yapılmasını sağlar, kendi işletmesinden veya yetkilendirilmiş/sertifikalı kuruluşlarca organik olarak üretilmiş ve geliştirilmiş tohum, fidan-fide, ilaç gübre vb. materyalleri kullanır, Bitkilerin hastalıklara karşı korunması ve zararlı/yabancı otlarla mücadele amacıyla; dayanıklı tür ve çeşitlerin üretim seçimini yapar, biyoteknik mücadele yöntemleri uygular, önerilen uygun ekim nöbetini uygular ve şartlara uygun olan toprağı işler, Organik ilaçlama yapar, Sulama işlemlerinin toprak yapısında bozulmaya ve erozyona yol açmadan sürdürülmesini sağlar, (sulama işlemlerinde atık ve arıtma suyu kullanmamak vb. yöntemlerle.) Hasatta kullanılan teknik araç ve gereçlerin ekolojik bozulmaya ve kirliliğe yol açıp açmadığını kontrol eder, Ürünü organikliğini bozmayacak şekilde toplar ve ürün toplamada kullanılan materyallerin temizliğini sağlar, Toplanan ürünlerin sınıflandırılması, korunması, ambalajlanarak depolanması, pazarlanması ile ilgili yöntemleri belirler ve uygular.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Organik tarım teknikerleri bitkilerin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için çalışır. bitkilerin sulanmasını ,ilaçlanmasını ,budanmasını , gibi işlerin yapılmasını sağlar.
+ Yorum Gönder