+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Sigortacı olmak için ne gerekir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sigortacı olmak için ne gerekir
  kısaCA sigortacı olmak için ne gerekir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Sigortacı olmak için ne gerekir hakkında bilgi


  Acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin (ortakları dahil) aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor:

  - Türkiye’de yerleşik olmak,
  - Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
  - Belirli suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olmak,
  - Önceki ticari faaliyetlerinde iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olmak,
  - Teknik personel vasıflarına sahip olmak,
  - Asgari malvarlığı/sermaye şartına sahip olmak (25 bin TL),
  - Mesleki sorumluluk sigortasını, beher tazminat talebi için teminatı en az 10.000 TL ve bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az 100.000 TL olmak üzere yaptırmak,
  * Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olmak
  Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi acenteler ile tüzel kişiliği haiz acentelerin yöneticilerinin ise en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılıkla ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması gerekiyor.

+ Yorum Gönder