+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Fenerbahçe kongre üyesi olmak için ne yapmak gerekir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fenerbahçe kongre üyesi olmak için ne yapmak gerekir
  fenerbahçe kongre üyesi olmak için ne yapmak gerekir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Fenerbahçe Kulübe Üyelik Hakkında Bilgi

  Üyelik için


  1. On sekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip bulunan ve tüzükte öngörülen amaca katkıda bulunabilecek yetenek ve niteliklere sahip ve Fenerbahçelilik ruh ve sevgisi ile dolu olan her gerçek kişi, Kulübe üye olabilir.
  2. Noter tasdikli nüfus hüviyet cüzdan fotokopisi (Aslı)
  3. Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı)
  4. 2 Adet fotoğraf (Aslı)
  5. Adli sicil belgesi (Sabıka kaydı – 6 Ay geçerlidir – Aslı)
  6. Hakkında bilgi alınacak en az iki kulüp üyemizin referansı (Dışarıdan müracaatlar için)
  7. Üyelik Başvurusu üye eş ve çocuğu statüsünde ise; Yukarıdaki belgelere ek olarak aşağıdaki evrakları da eklemeleri gerekmektedir.
  a)Üye eşi statüsünde yapılan müracaatlarda, evlenme cüzdan fotokopisi
  b)Üye çocuğu statüsünde yapılan müracaatlarda, medeni hal değişikliğinde evlenme cüzdan fotokopisi (Bayanlar için)
  c)Üye eşi ve üye çocuğu statüsünde yapılan müracaatlarda, asıl üyenin referans imzası ve nüfus cüzdanın fotokopisi zorunludur.

  Ancak ;

  a) Kötü şöhret sahibi olanlar ;
  b) Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkum olanlar ;
  c) Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmış olanlar, Kulüp üyeliğinden istifa ederek ayrılanlar ve Disiplin Kurulu tarafından haklarında kesin ihraç kararı verilmiş olanlar ;
  d) Türkiye’de oturma hakkına sahip olmayan yabancılar ;
  e) Niteliği ne olursa olsun Kulübe borçlu olanlar ;
  f) Yasalarda derneklere üye olmaları yasaklanmış olanlar ;
  g) Türü, niteliği ve kapsamı yönünden, Kulübün faaliyet alanına giren konularda faaliyet gösteren başka bir spor kulübüne üye olanlar,
  Fenerbahçe Spor Kulübüne üye olamazlar.

+ Yorum Gönder