+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Biyologların Görevleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Biyologların Görevleri Nelerdir
  Biyologların Görevleri Nelerdir

  Biyologların görevleri araştırmacı ve uygulamacı olmalarına göre değişir.
  Araştırıcı biyolog;
  • Canlıların yapılarını inceler ve bunları belli sınıflara yerleştirir,
  • Çeşitli canlı türlerinin evrimine etki eden etmenleri inceler,
  • Canlıların en iyi şekilde yaşayabileceği ortamları belirler.
  Uygulama alanında çalışan biyolog;
  • Radyoaktif, kimyasal, biyolojik kaynaklı bütün kirleticilerin organizmalar üzerindeki zararlı (toksite) etkilerini, suların, toprağın kirlilik düzeylerini araştırır,
  • Biyolojik arıtmada ve kirletilmiş ortamlarda biyolojik dengenin yeniden sağlanması için gerekli iyileştirici uygulamaları yapar,
  • Tahlil edilecek kan, idrar, gaita ve diğer maddeleri çeşitli solüsyonlarla kimyasal işleme tabi tutar, yapılarını inceler,
  • Bakterilerin, parazitlerin, virüslerin: üremelerini, türlerini ve canlılar üzerindeki olumlu-olumsuz özelliklerini saptayarak etkilerini inceler, deneyler yapar,
  • İçme sularının ve tarım alanlarında kullanılan suların bakteriyolojik tahlillerini yapar,
  • Yerel yönetimlerde, şehir ve bölge planlamalarında, turizm işletmelerinde ve sanayi kuruluşlarının çevre ve ekolojik değerlendirmesi alanlarında, araştırmacı, bilirkişi, teknik eleman ve danışman olarak gözlem, inceleme, araştırma, teşhis ve saptamalar yaparak rapor düzenler,
  • Biyolojik zenginliklerimizin (yani flora ve fauna saptaması) araştırılması, doğa tarihi ve müzeleri oluşturulması için yetkili kurumlarla işbirliği yapar.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Biyologlar canlı türlerini incelemekle görevlidirler. inceledikleri canlının türünü belirleyip sınıflandırmak ve bütün özelliklerini öğrenmekte biyologların başlıca görevlerindendir.
+ Yorum Gönder