+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Hakimin görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Hakimin görevleri nelerdir
  Hakimin görevleri nelerdir

  Hakimler (Yargıçlar) iki gruba ayrılır: Devletle vatandaşlar ve kamu kuruluşları arasında çıkan uyuşmazlıkları inceleyen ve karara bağlayanlara idari yargı hakimi, vatandaşlar arasında çıkan uyuşmazlıklarla ilgili karar verenlere adli yargı hakimi denir. Her iki grup hakim de aşağıdaki görevleri yürütür.
  • Kendisine gelen dava konusu dosyayı inceler,
  • Davacı ve davalı taraflar ile onların avukatlarını, tanıkları ve bilirkişileri dinler,
  • Sunulan bilgi ve belgeleri alır, dava dosyalarına ekler ve bunları değerlendirir,
  • Ceza davalarında Cumhuriyet Savcısı, mağdur,sanık ve tanıkları dinler,
  • Kanıtlar ve verilen ifadeler ile yürürlükteki kanunlar ışığında, dava hakkında hüküm verir. 2. Muhammed gunduz1
  Devamlı Üye

  bir hakimin görevi mahkemeye getirilen suçluları hapse atmaktır ama kendi kafasıyla ceza vermesi yasaktır ne suç işlediyse anayasanın yazmış olduğu defteri açıp oradaki maddelerden vermesi.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Toplumda gerçekleşen suçların cezalarının son kararını veren kişilerdir. onlar yaşadığımız topluma adalet ve barış getiren kişilerdir.
+ Yorum Gönder