+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Halkbilimcinin görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Halkbilimcinin görevleri nelerdir
  Halkbilimcinin görevleri nelerdir

  • Çeşitli sosyal gruplar arasında yaşayarak onların gelenekleri, inançları, töreleri, müzikleri, oyunları, edebi ürünleri, el sanatları, halk hekimliği, mimari ve müzecilik gibi konularda gözlemler yapar,
  • Bireysel ve grup halinde davranışlarını yorumlayabilmek için, bazı gruplara ve bireylere anket uygular,
  • Sosyal grupların dinsel, siyasal, sosyolojik ve psikolojik tutum ve davranış biçimlerini aile yapısı, aile içi ilişkiler, akrabalık sistemleri, toplumsal değerler, kentleşme ve toplumsal değişim konularında araştırmalar yapar,
  • Yazılı ve sözlü kaynaklardan derlenip toplanan bütün malzemeyi kitaplıklar, arşivler ve müzelerde düzenli bir biçimde sınıflandırarak halkın hizmetine sunar,
  • Gözlemlerini görsel veya işitsel bantlara kaydeder,
  • Gerek Türk kökenli toplulukların gerekse komşu halk kültürlerinin gözden geçirilip çeşitli benzerlikler ve farklılıkların belirlenmesiyle kültürler arası iletişim ve etkileşim sorunlarının aydınlığa çıkarılmasına yardımcı olur,
  • Topladığı bütün verileri sınıflandırır ve aralarında anlamlı ilişkiler kurmaya çalışır.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Halk bilimcilerinin görevi çeşitli toplumlar arasında yaşayıp onların gelenek ve göreneklerini ,yaşam tarzlarını anlamaya çalışmaktır. araştırmalarında somut kanıtlar bulundurmaya özen gösterir. daha sonra topladığı kanıtları halkla paylaşmak için müzelere koyar.
+ Yorum Gönder