+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Noterin görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Noterin görevleri nelerdir
  Noterin görevleri nelerdir

  • Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenler,
  • Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar,
  • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapar,
  • Alım-satım sözleşmesi yapar,
  • Kanunlara uygun olarak hazırlanıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylar,
  • Yapılan işlemlerin asıllarından veya getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp verir,
  • Protesto, ihbarname ve ihtarname gönderir,
  • Kanunen tescili gereken işlemleri tescil eder,
  • Yabancı dillerden çevrilen hukuki belgelerin doğruluğunu onaylar,
  • Yeminli ifadeleri yazılı olarak saptar.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Noter kanunlara göre hareket eden bir kurumdur. belgelerin çevirilerini yapar gelen evrakların gönderileceği yerlere gönderir. ayrıca gerekli bazı evraklar noterden alınır.
+ Yorum Gönder