+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Psikoloğun görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Psikoloğun görevleri nelerdir
  Psikoloğun görevleri nelerdir

  • Doğum öncesi dönemden başlayarak çocuklukta, gençlikte, yetişkinlik ve yaşlılıkta zihinsel ve fiziksel gelişim süreçlerini inceler. Yaşa bağlı davranış değişikliklerinin tanımlanması, açıklanması ve ölçülmesiyle ilgilenir,
  • Organik süreçlerin davranış, düşünce ve duygular üzerindeki etkisini inceler.Biyolojik sistemler ile zihnin işlevi ve davranış arasındaki ilişkiyi inceler. Beynin biyokimyasal mekanizmaları, beyin mekanizmalarının fonksiyonları, kimyasal ve fiziksel değişikliklerin davranışlara ve duygulara etkisini araştırır,
  • Öğrenme, bellek, duyum, algı, biliş, güdü, duygular gibi süreçleri inceler. Bilişsel psikofizyoloji ve nöropsikoloji alanlarında laboratuar veya alan deneyleri ve değerlendirme yapar,
  • Etkili öğrenmenin gerçekleştirilmesi için programların geliştirilmesi, her yaştaki insanın eğitimi için gerekli araç, gereç, ve yöntemleri geliştirir,
  • Kaygı, sosyallik, başarı gereksinimi, saldırganlık vb kişilerarası farklılıkları inceler,
  • Zihinsel, davranışsal ve ruhsal bozuklukların değerlendirilmesi, nedenlerinin araştırılması ve iyileştirilmesiyle ilgilenir,
  • İnsanların birbirleri ile nasıl etkileşime girdiklerini ve sosyal çevrelerden nasıl etkilendiklerini, önyargı ve tutumların nasıl geliştiğini inceler,
  • Psikolojik etkenler ile fiziksel sağlık ve hastalık arasındaki ilişkiyi inceler. Hastalıkların önlenmesi ve sağlığın sürdürülebilmesi için araştırmacı ve uygulamacı olarak çalışır. Sağlığı ve hastalığı etkileyen biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenlerle ilgilenir,
  • İyileştirme ve üretimi arttırma amacıyla psikolojik ilkeleri iş yaşamına uygular. Örgütsel yapı, iş verimi, iş doyumu, tüketici davranışı, personel seçimi, personelin geliştirilmesi vb konularda çalışır,
  • Psikolojik ilkelerin trafik ve yol güvenliği alanına uygulanmasını sağlar.Sürücü yeteneklerinin psikoteknik değerlendirmesini yapar,
  • Psikolojinin ilkelerinin hukuk alanında uygulanmasına katkıda bulunur,
  • Psikolojinin ilkelerinin spor ortamına uygulanmasını sağlar,
  • Psikolojik bilginin elde edilmesi ve uygulanması sırasında kullanılacak teknik ve yöntemler üzerinde çalışır. Test geliştirir. Araştırma desenleri, veri analizi ve verilerin yorumlanması konularında çalışır,
  • Etik ve bilimsel ilkeler doğrultusunda araştırma yapar ve bu araştırma sonuçlarının uygun alanlarda kullanımını sağlar,
  • İnsanlarda görülen normal ve normal dışı davranışları; düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi insanın psikolojik süreçlerini inceler,
  • İnsan ve hayvan davranışlarının fizyolojik nedenleri konusunda araştırmalar yapar,
  • İleri derecede davranış bozukluklarının tanı ve tedavisine yönelik çalışmalarda (psikoterapi) bulunur. Hafif uyum sorunlarının çözümlenmesine yönelik danışmanlık yapar,
  • Genel olarak psikolojik gereksinimleri ve sorunları saptar. Çözüm yollarını araştırır,
  • Bireylerin mesleki uyumlarının, kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesine çalışır. 2. Muhammed gunduz1
  Devamlı Üye

  psikoloğun görevi psikolojile'ri bozulan insanları tedavi etmesi yani geçmişe döndürüp onlara yaşanan olayları hatırlatmalarıdır.
+ Yorum Gönder


psikologun görevleri,  psikoloğun görevleri,  eğitim psikoloğunun görevleri,  psikolog görevleri kısaca,  psikologun gorevi,  psikolg un