+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Reklamcının görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Reklamcının görevleri nelerdir
  Reklamcının görevleri nelerdir

  • Satılması istenen mal veya hizmetin niteliklerini belirler,
  • Bu mal veya hizmete kimlerin ihtiyaç duyabileceği konusunda ön araştırma yapar,
  • Bu gruplara malı tanıtmak için etkileyici tanıtım malzemelerinin tasarımlarını hazırlar (gazete, dergi, ilan metinleri, grafik tasarımları, afiş, bilboard, yol panosu, TV. sinema filmi, senaryo, görüntü ve sözleri, radyo spotları vb.),
  • Reklama yönelik olarak hazırlanan kompozisyonların basımı, çekimi, yayını ve benzeri çalışmaları kontrol eder ve çalışmaların hedef kitleye ulaşmasını sağlar,
  • Kitaplar, dergiler, afişler, grafikler, broşürler ve benzeri reklam araçlarında kullanılmak üzere çizim tasarıları yapar veya yapılmasını sağlar,
  • Mal veya hizmetin içeriğine uygun olarak reklam faaliyetlerini konferans ve seminerler gibi halkla ilişkiler faaliyetleri ile destekler,
  • Açık hava reklam sunumlarını (stadyum, pano, toplu taşıt araçları) gerçekleştirmek üzere çalışmalarda bulunur,
  • Yürütülen reklam kampanyaları ve maliyeti hakkında müşterileri bilgilendirir,
  • Her türlü reklam çalışmalarında hedef kitleye ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda araştırmalar yapar, gerekli önlemleri alır, reklam etkinliği ölçümleri yapar. 2. Muhammed gunduz1
  Devamlı Üye

  yeni çıkan ürünleri yayınlayıp insanlara güzel göstermesi örneğin (elidor,patos) böyle reklamları yayınlaması ve insanlara almaları için güzel göstermesi.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Reklamcı istenilen ürünlerin tanıtımını yapan kişidir. yaptığı işle ürünlerin satışlarında artışlar yaparak hem kendi para kazanır hemde mal sahibinin para kazanmasını sağlar.
+ Yorum Gönder