+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Sosyoloğun görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Sosyoloğun görevleri nelerdir
  Sosyoloğun görevleri nelerdir

  • Tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem ve görüşme gibi yöntemleri kullanarak; insan topluluklarının kökenini, gelişmesini, yaşayış tarzını ve sosyal ilişkilerini araştırır, çevreye, sosyal geleneklere, aile, din, eğitim gibi sosyal kurumlar ve diğer sosyal olaylara ilişkin bilimsel bilgiler toplar,
  • Edinilen verileri ve sonuçları, istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar,
  • Toplumsal sorunları saptar, bilimsel sonuçlar çerçevesinde çözüm önerilerinde -bulunur,
  • Bilimsel sonuçlar ile sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin eğitimciler, yasa koyucular, planlama uzmanları ve sosyal sorunların çözümüyle uğraşan meslek elemanlarına, kurum ve kuruluşlara ulaşmasını sağlar, sonuçlarını izler.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Sosyologlar, insan topluluklarını ve toplumsal kurumların kökenini, gelişmelerini ve birbirleriyle ilişkilerini ve bu ilişkileri belirleyen kurallar ile ilgili araştırmalar yapan ve bu araştırmalar sonucu elde edilen bulguları yorumlayıp önerilerde bulunan kişilerdir.
+ Yorum Gönder