+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Ziraat mühendisinin görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Ziraat mühendisinin görevleri nelerdir
  Ziraat mühendisinin görevleri
  • İyi kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi amacıyla;
  • Bulunduğu yörenin toprak analizini yapar,
  • Toprağın verimini artırıcı önlemler alır,
  • Çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirler,
  • Tohumların ekilmesi, fidelerin/fidanların dikilmesi, gübrelenmesi, ilaçlanması ve ürünün toplanması ile ilgili zamanı ve yöntemleri belirler,
  • Toplanan ürünün sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması ile ilgili en uygun yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olur,
  • Bitkilerin hastalıklardan, zararlılardan korunması ve türlerinin iyileştirilmesi, kalite ve verimliliğinin artırılması için araştırmalar yapar,
  • Yukarıda belirtilen konularda çiftçileri eğitir.
  • Tarım alanlarının belirlenmesi, erozyondan korunması, sulanması, tarımda kullanılan her türlü yapının, makine ve enerji türünün belirlenmesi ve üretiminin projelendirilmesi amacıyla;
  • Tarım arazisinin yapısını inceler, teraslama, düzeltme işlemlerini planlar,
  • Sulama ve fazla suyun süzülmesi için gerekli yapıları planlar,
  • Ahır, ağıl, gölet, sera inşaatı için planlar hazırlar, yapımını denetler,
  • Tarımsal üretimde kullanılan alet ve ekipmanları tasarlar, üretim sürecini denetler.
  • Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla;
  • Ürünlerinden yararlanılan hayvanların (inek, keçi, koyun, tavuk vb.) verimliliklerinin artırılması yönünde çalışmalar yapar,
  • Hayvan ırkını iyileştirmek ve damızlık hayvan yetiştirmek, yemlerin besin değerini belirlemek amacı ile araştırmalar yapar,
  • Hayvanların verimliliklerini artırıcı yöntemler hakkında üreticileri aydınlatır,
  • Her yaştan insan grubunun beslenmesinde önemli bir gıda olan “sütün uygun koşullarda toplanması ve işlenmesi amacıyla;
  • Çalıştığı kuruma bağlı olarak; süt toplama merkezlerine getirilen sütlerin hijyenik yönden uygunluğunun sağlanmasında hammadde tedarikçilerini bilgilendirir,
  • Mikrobiyolojik kalitesi istenilen sınırlarda olan kaliteli hammadde sütün uygun koşullarda işletmeye alınmasını ve yine uygun koşullarda değişik ürünlere işlenmesini (peynir, yoğurt, ayran vb.) sağlar,
  • Üretimden tüketime kadar tüm zincir boyunca ürünün gereken yerlere uygun şartlarda ulaşması konusunda ortak bilincin sağlanmasında yardımcı olur.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Ziraat mühendisleri görevi ; bitkisel ürünler üretmek ,hayvan yetiştirmek,kümes hayvanları yetiştirmek, arıcılık yapmak gibi işlerle uğraşmaktır.
+ Yorum Gönder