+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Nükleer Enerji Mühendisliği mesleği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Nükleer Enerji Mühendisliği mesleği
  Nükleer Enerji Mühendisliği

  Nükleer Enerji Mühendisliği mesleği

  TANIM

  Atom çekirdeğinin çeşitli süreçler sonunda parçalanması ile enerjinin, kontrollü ve güvenli bir şekilde elde edilmesi ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli tasarım, işletme ve araştırma çalışmalarını yürüten kişidir.

  GÖREVLER

  - Nükleer reaktörlerin ana ve güvenlik sistemlerinin tasarımı, işletilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütür.
  - Nükleer santrallerde üretilen enerjinin güvenli ve ekonomik bir şekilde kullanılabilir duruma getirilmesine yönelik teknik çalışmalar yapar,
  - Alanı ile ilgili yeni teknolojiler üzerinde araştırma yapar, proje ve rapor hazırlar (örneğin, radyasyondan korunma),
  - Konusuyla ilgili kullanılacak malzeme ve maddelerin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla laboratuar çalışmaları yapar.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  - Bilgisayar,
  - Nükleer santraller ve test laboratuarlarında kullanılan araştırma reaktörü ölçme cihazları vb. araç-gereç ve ilgili malzemeler,
  - Teknik çizim malzemeleri.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Nükleer enerji mühendisi olmak isteyenlerin;
  - Üst düzeyde genel yeteneğe,
  - Bilimsel meraka sahip,
  - Fizik ve matematik konularına ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı,
  - Bedence sağlam,
  - Yaratıcı,
  - Dikkatli ,
  - Sorumluluk duygusu gelişmiş,
  - Soğukkanlı, çabuk karar verebilen,
  - İşbirliğine açık
  kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Nükleer enerji mühendisleri nükleer enerji ile çalışan enerji santrallerinde veya araştırma kurumlarında çalışırlar. Santrallerde çalışma ortamı kapalı ve oldukça gürültülüdür. Nükleer enerji mühendisi çalışırken tüm dallardaki mühendislerle, ama özellikle bilgisayar, elektrik, makine, metalurji ve malzeme mühendisleriyle, teknikerlerle, işçilerle ve işletmecilerle iletişim halindedir.


  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
  - Ülkemizde nükleer enerji mühendislerinin iş olanakları oldukça sınırlıdır. Ancak bu alanda eğitim görmüş kişi sayısı çok az olduğundan meslek elemanları araştırma kuruluşlarında kolaylıkla iş bulabilirler.
  - Nükleer enerji santrallerinde, enerji sektöründe, endüstriyel üretim tesislerinde, araştırma-geliştirme laboratuarlarında, sağlık fiziği bağlamında hastane ve tıbbi laboratuarlarda, kamu kurumlarından genellikle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve Türk Elektrik Anonim Şirketinde çalışırlar.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
  Mesleğin eğitimi ülkemizde sadece Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin "Nükleer Enerji Mühendisliği" bölümünde verilmektedir.

  MESLEKEĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında yeterli “Sayısal (SAY-2) puan almak gereklidir.


  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
  - Eğitim süresi 4 yıldır.
  - Lisans eğitiminin ilk iki yılı nükleer enerji mühendisliğine hazırlık yıllarıdır. Bu yıllarda Matematik, Fizik, Bilgisayar Programlama, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Mukavemet, Malzeme Bilgisi, Isı İletimi, Nükleer Fizik, Teknik Elektronik Çizim gibi temel mühendislik dersleri alınır. Son 2 yılda ise nükleer enerji mühendisliğinin temelini oluşturan Nükleer Reaktör Fiziği, Nükleer Reaktör Mühendisliği, Nükleer Malzeme, Nükleer Reaktör Kontrolü gibi dersler alınır.

  MESLEKTE İLERLEME
  - Lisans eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi olarak göreve başlarlar ve gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler.
  - Kamu kurumları ile özel sektörde çalışanların ise baş mühendislik, başkanlık gibi yöneticilik görevlerine yükselme olanağı vardır.
  BENZER MESLEKLER: Fizik mühendisliği, fizikçilik, elektrik mühendisliği.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
  - Eğitim süresince bir kazanç elde edilmemektedir. Ancak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan koşulları uyanların kredi alması söz konusudur. Bunun dışında çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da yararlanma olanağı vardır.
  - Eğitim sonrasında ise kamu kurumlarında teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatları alırlar. Bu ücret asgari ücretin yaklaşık dört katıdır.
  - Özel işyerlerinde çalışanlarda ücret, deneyim ve çalışılan sektöre göre değişmektedir.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
  - İlgili eğitim kurumları,
  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
 2. Mesport
  Moderators

  Nükleer Enerji Mühendisliği

  Nükleer Enerji Mühendisliği mesleği

  Bu bölümde, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılması ile ilgili lisans ve lisansüstü eğitim yapılır Bölüm, bilimsel katkılarda bulunabilecek ve ülkemizde nükleer teknolojinin kurulması ve geliştirilmesinde çalışacak mühendisler yetiştirmeyi amaçlar Ülkemizde nükleer mühendislerinin çalışma alanları: oldukça kısıtlı olmasına rağmen Türkiye Atom Enerji Kurumu, Tübitak gibi kurumlarda ve üniversitelerde çalışabilirler

  Programın Amacı : Nükleer enerji mühendisliği bölümünün amacı nükleer enerjinin üretilmesi, geliştirilmesi ve barışçı amaçlarla kullanılması ile ilgili eğitim ve araştırma yapmaktır

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Nükleer enerji mühendisliği, teknolojiye ve bilgisayarlardaki gelişmeye paralel olarak gelişmiştir Nükleer enerji mühendisliğinde karışık gerçek sistemler için analitik hesap yapma olanağı olmadığından hesaplamaların çoğu sayısal olarak bilgisayarlarda yapılır Bu nedenle, bu alanda bilgisayar programlama ve sayısal matematik en çok kullanılan araç durumuna gelmiştir Nükleer enerji mühendisliği araştırıcı, geliştirici, kurucu, üretici ve yönetici bir mühendisliktir Lisans eğitiminin ilk üç yılı nükleer enerji mühendisliğine hazırlık yıllarıdır Bu yıllarda nükleer enerji mühendis adayı beş yarıyıl matematik, altı yarıyıl fizik, bilgisayar programlama, termodinamik, akışkanlar mekaniği, mukavemet, malzeme bilgisi, ısı iletimi, ısı makineleri, elektronik ve çeşitli ölçme teknikleri laboratuarları, teknik çizim gibi temel mühendislik dersleri alır Lisans eğitiminin son yılında nükleer enerji mühendisliğinin temelini oluşturan nükleer reaktör fiziği, mühendisliği, kontrolü gibi dersler ve bu derslerin yanı sıra uygulamalara da önem verilir Ayrıca yaz aylarında iki ay nükleer bir kuruluşta staj zorunluluğu vardır

  Gereken Nitelikler : Nükleer enerji mühendisliği alanında eğitim görmek isteyenlerin üstün bir akademik yeteneğe ve analitik düşünme gücüne, fizik bilimine karşı derin bir ilgiye ve bilimsel meraka sahip, yaratıcı kimseler olması beklenir

  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler : Nükleer enerji bölümünü bitirenler “Nükleer Enerji Mühendisi” ünvanını alırlar Nükleer enerji mühendisi nükleer enerji ile çalışan elektrik santrallarının tasarımı, yapımı, işletmesi ve geliştirilmesi gibi işlerde çalışır

  Çalışma Alanları : Nükleer enerji mühendisleri Türkiye Atom Enerjisi ve Endüstri Kurumu ve TÜBİTAK gibi araştırma kurumlarında ve üniversitelerde çalışabilmektedir Halen ülkemizde nükleer enerji mühendislerinin iş alanları oldukça sınırlı olmakla birlikte teknoloji ilerledikçe bu mühendislik alanının hizmetlerine duyulan ihtiyaç da artmaktadır.

 3. Zeynep
  Görevli Bayan Üye
  Bu bölümü okuyanlar daha çok nükleer enerjini daha yararlı ve sağlıklı olmasını öğrenirler.
+ Yorum Gönder