+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Spiker mesleği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Spiker mesleği
  Spiker mesleği hakkında bilgiler

  Önceden hazırlanan haber bültenlerini ve diğer duyuruları radyo veya televizyon kanalıyla izleyici veya dinleyicilere aktaran kişidir.

  GÖREVLER
  Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz. Genel olarak görevleri şunlardır;
  - Hazırlanmış haber bültenlerini sunuştan önce inceler,
  - Sunacağı metinde bulunan yabancı sözcüklerin doğru okunuşlarını öğrenir,
  - Metni sunmadan önce birkaç kere okur ve vurguların nerede, hangi sözcüklerde olacağını belirler,
  - Metni (haber, magazin, kültür vb.) banttan ya da canlı olarak herkesin anlayabileceği şekilde sunar.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
  - Mikrofon,
  - Seslendirilecek metin,
  - Otog (konuşma metninin yer aldığı ışıklı pano),
  - Kamera,
  - Plak okuyucu,
  - Bant okuyucu,
  - Disk okuyucu.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
  Spiker olmak isteyenlerin;
  - Üst düzeyde genel yeteneğe,
  - Çeşitli uyarıları aynı anda algılama gücüne ve belleğe,
  - Düzgün bir fiziksel görünüşe,
  - Mikrofonik bir sese sahip,
  - Türkçeyi doğru, etkin ve güzel konuşabilen,
  - Kendine güvenen ve soğukkanlı
  kişiler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
  Radyoda çalışanlar, kapalı, sessiz ve ses geçirmeyen odalarda, televizyonda çalışanlar ışıklandırma nedeniyle fazla aydınlık ve sıcak olan kapalı ortamlarda oturarak çalışırlar. Bazen de yayınlanacak programların konusuyla ilgili açık havada çalıştıkları olur. Spiker çalışırken programcı, yönetmen, kameraman, teknisyen, ses sanatçıları, oyuncular, dinleyiciler ve izleyicilerle iletişim halindedir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
  Meslek elemanları Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun çeşitli kanallarında, özel radyo ve televizyon kuruluşlarında çalışabilirler.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
  Ülkemizde spikerlik eğitimi veren herhangi bir eğitim kurumu yoktur. Ancak; Spikerlik için açılan sınavı kazanmış olmak şartı ile TRT ' de hizmet öncesi eğitim yapılmaktadır. Tespit edilen ücreti ödemek şartı ile 17 yaşından büyük olan herkesin katılabileceği özel spikerlik kursları ve seminerleri düzenlenmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  · En az lise veya dengi okul mezunu kişiler özel spikerlik kurslarına katılabilirler. Ancak TRT ve özel Radyo ve Televizyon kuruluşları açısından yüksekokul mezunu olmak va yabancı dil bilmek tercih sebebidir.
  · 3 ay süren özel kurslara, belirlenen ücreti ödemek şartı ile 17 yaşın üzerinde olan herkes katılabilir. Kurs sonunda sertifika verilmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
  TRT bu meslekte çalışacak elemanlar için, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler düzenlemektedir. TRT ' nin açtığı spikerlik sınavlarına giren adaylar yazılı ve sözlü sınavı kazandıktan sonra üç ay süren hizmet öncesi eğitime katılırlar. Eğitimden sonra yapılacak olan sınavda başarılı olanlar spiker olarak göreve alınırlar. Eğitimde; Dilbilgisi, Fonetik, Diksiyon, Artikülasyon, Vurgulama, Tonlama, Metin Değerlendirme Dersleri, Spikerliğe İlişkin Kurallar ve Yayın Estetiği ile ilgili bilgi verilir.

  MESLEKTE İLERLEME
  Meslekte başarılı ve tecrübeli olanlar idari kadrolarda görev alabilirler. Yabancı dil bilenler dış ülkelerde göreve atanabilirler. TRT 'de spiker olarak en az beş yıl çalışmış, fakülte ya da yüksekokul mezunu olan spikerler kurum içi yeterlilik sınavını kazanmaları halinde redaktör spiker olabilirler. Redaktör spikerlerin görevi haber metinlerini dil ve anlatım bütünlüğü sağlayacak şekilde yazmak, düzenlemek, haber program metinlerini okumak, gerektiğinde habercilik (muhabirlik) hizmetleri yapmaktır.
  BENZER MESLEKLER: Habercilik (muhabirlik).

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
  - TRT 'de hizmet öncesi eğitime katılan kursiyerlere herhangi bir işyerinde çalışmamaları halinde yönetim kurulu tarafından belirlenen harçlık ödenir.
  - TRT 'de spikerler hizmet sürelerine göre değişen ücretler almaktadırlar. Tecrübeli bir spikerin aldığı ücret asgari ücretin 8-10 katı civarındadır.
  - Özel radyo ve televizyonlarda ise ücretler karşılıklı anlaşmayla, tecrübeye ve başarıya göre belirlenir.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
  - İlgili Eğitim Kurumları,
  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

 2. Fatma
  Administrator

  spikeri için az da olsa gene de belli kalıplar vardır. Özellikle radyo spikerlerinin programlarında jest ve mimikleri görünmediği için işleri daha da zordur. Spikerlik mesleğinin daha önce de bahsettiğimiz gibi bir çok zorluğu vardır. Ülkemizde özel radyo ve televizyonların yasallaşmasından bu yana son bir kaç yıl içerisinde özel radyo ve televizyonların sayısında meydana gelen artış, spiker mesleğine olan talebin artmasına neden olmuştur.
+ Yorum Gönder