+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Sosyal çalışmacı (sosyal hizmet uzmanı) mesleği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Sosyal çalışmacı (sosyal hizmet uzmanı) mesleği

  Sosyal çalışmacı (sosyal hizmet uzmanı) mesleği  Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sıkıntı içinde bulunan kişi, grup ve topluluklara sorunlarını tanıyıp çözümlemelerinde sahip oldukları olanakları kullanma ve çevredeki olanakları araştırma ve yararlanma konularında yardımcı olan kişidir.

  GÖREVLER
  - Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan yaşlıların huzurevlerine yerleştirilmeleri ve bakımlarının sağlanması için gereken çalışmaları yürütür,
  - Kimsesiz çocukların koruyucu ailelere veya yetiştirme yurtlarına yönlendirilmelerini sağlar, durumlarını izler,
  - Yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişi veya ailelere, para, gıda, giyim yardımı yapmak amacı ile gerekli hizmetleri geliştirir, bu hizmetlerin uygulanması için kaynak sağlamaya çalışır,
  - Gelişmede geri kalmış kırsal alanlarda ve gecekondu bölgelerinde insanların ihtiyaçlarını saptar ve karşılanması için gerekli girişimlerde bulunur.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
  - Büro malzemeleri,
  - Kırtasiye malzemeleri.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
  Sosyal çalışmacı olmak isteyenlerin;
  - Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
  - Kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan,
  - Konuşma ve ikna kabiliyeti olan,
  - Başkalarının duygularını anlayabilen,
  - İnsanların refahına ilgi duyan,
  - Liderlik özelliklerine sahip
  kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Sosyal çalışmacılar genellikle büro ortamında çalışırlar. Zaman zaman sıkıntı içindeki insanların ikametgahında görüşme yapabilirler. Sosyal çalışmacılar birinci derecede sıkıntı içindeki insanlarla iletişim halindedirler.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
  Meslek elemanları; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde, çocuk bakım yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, yetiştirme yurtlarında, rehberlik araştırma merkezlerinde, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı kurumlarında, huzurevi ve dinlenme yurtlarında, cezaevleri ve çocuk ıslahevlerinde, emniyet müdürlüklerinin çocuk bürolarında görev yaparlar. Ayrıca mezunların özel kreş ve gündüz bakımevi, yaşlılar evi (huzurevi) açma hakları da vardır.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
  Ülkemizde bu mesleğin eğitimi,
  - üniversitelerin Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda
  - üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesinde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  İlgili bölüme girebilmek için merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Sosyal Hizmetler Yüksekokulu için yeterli “Eşit Ağırlık (EA-1)” , Sağlık Bilimleri Fakültesi için yeterli “Eşit Ağırlık (EA-2)” puan almak gereklidir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
  - Mesleğin eğitimi liseden sonra 4 yıldır.
  - Sosyal hizmet eğitiminde temel olan ekonomi, sosyoloji, siyasal bilimler, sosyal antropoloji, psikoloji ve sosyal psikoloji gibi dersler, insan ihtiyaçlarına ve sosyal sorunlarına bir anlayış kazandırmak amacıyla ilk iki yılda verilir.
  - Daha sonraki yıllarda Sosyal Hizmete Giriş, Sosyal Hizmet Alanları, Sosyal Sorunlar, Mülakat, Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmetler, Aile ve Çocuk Refahı, Suçluluk, Nüfus Dinamiği, Sosyal Refah, Sosyal Hizmet Yöntemleri (Sosyal-Kişisel Çalışma, Sosyal Grup Çalışması, Toplumla Çalışma, Sosyal Refah Araştırması ve Sosyal Hizmet Yöntemi) gibi sosyal hizmetin kapsamına giren dersler okutulur.

  MESLEKTE İLERLEME
  - Çalıştığı kuruluşta hizmet yılına bağlı olarak, en üst düzey idareciliğe kadar yükselebilir.
  - Lisans eğitimini tamamlayan kişiler üniversitede görev almak isterlerse araştırma görevlisi sınavında başarılı olmaları gerekir. Bu şekilde göreve başlayan kişiler doktora derecesi aldıktan ve gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler.

  BENZER MESLEKLER: Pedagogluk, sosyologluk, psikologluk, psikolojik danışmanlık, sosyal antropologluk, rehberlik uzmanlığı.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  - Eğitim süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak mezuniyet sonrasında aylık taksitlerle ödemek koşuluyla Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi ve harç kredisi alınabilir.
  - Okulu yeni bitiren sosyal çalışmacı kamu kurumlarında 8. dereceden göreve başlar ve brüt asgari ücretin 1,5-2 katı düzeyinde ücret alır. Ayrıca çalıştığı kurumun durumuna göre sosyal yardım, tazminat ve hastanede çalışıyorsa döner sermayeden pay alır.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  - İlgili eğitim kurumları,
  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  sosyal örgütlerin özellikleri ve görevleri

  Günümüzde toplumun ihtiyaçlarının karşılaması sadece devleti görevi olmakta çıkmıştır Çeşitli konularda duyarlı bireyler bir araya gelerek eğitim, sağlık, çevre, kültür, insan hakları, bilim ve teknoloji gibi toplumu temel ihtiyaçlarının karşılaması ve çeşitli sorularına çözüm bulabilmek.amacıyla sivil toplum örgütleri kurmaktadırlar.


  Demokratik toplumlarda tüm ihtiyaçları devlet tek başına karşılayamaz. Bu nedenle insanlar bir araya gelerek dernek, vakıf ve sendikalar kurarlar. Bunlara Sivil Toplum Kuruluşu (STK) denir.


  Sivil toplum kuruluşları toplumun birlik, beraberliği ve yardımlaşmasında önemli rol oynar. Toplumun farklı kesimleri yardım etme, yardım alma amacıyla bir araya gelerek birlik ve beraberlik örneği sergilerler.


  Sivil toplum örgütlerinin en önemli özelliği hizmetin para karşılığında değil de gönüllü olarak yapılmasıdır.


  Sivil toplum kuruluşları dernek, vakıf, sendika, birlik, oda adları altında faaliyet gösterirler.


  İnsanlar sivil toplum kuruluşlarına üye olup faaliyetlerine katılabilirler. Çalışmalara maddi ve manevi katkılarda bulunabilirler. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarını desteklemek için üye olmak şart değildir. Hayırsever insanlar istediği zaman istediği sivil toplum kuruluşuna yardımda bulunabilirler.


  Sivil: Resmi olmayan, doğrudan devlete ait olmayan her şey anlamında kullanılan bir terimdir.


  Sivil Toplum: Devlet kuruluşlarına bağlı olmadan, halkın kendi içinde gönüllülük esasına dayalı olarak oluşturduğu topluluk anlamına gelmektedir.


  Oda: Serbest meslek sahiplerinin (esnaf ve sanatkarların) bir araya gelerek kurdukları mesleki dayanışma kuruluşlarıdır. Sanayi Odası, Şoförler Odası, Ticaret Odası gibi.


  Sendika: İşçi, işveren ve memurların hak ve kazançlarını korumak için kurulan dayanışma birlikleridir.


  Dernek: Belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluğa dernek denir. Sakatlar Derneği, Deniz Feneri Derneği, Kimse Yok Mu Derneği gibi.


  Örgüt: Ortak bir amaç veya bir işi gerçekleştirmek için bir araya gelen kurum ya da kişilerin oluşturduğu birliğe örgüt denir. Yeşil Barış Örgütü (Greenpeace), Birleşmiş Milletler Örgütü gibi


  Vakıf: Bir hizmetin, bir işin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak bir kimse tarafından bırakılan mülk veya para ve bu hizmeti yapmak için oluşturulmuş (hayır) kurumlarıdır. Türk Eğitim Vakfı, Tema Vakfı gibi.

  Sivil Toplum Örgütünün Özellikleri:
  *Gönüllük esasına göre çalışırlar.
  *Çalışanların tek amacı topluma hizmet etmek, toplumun sorunlarına çözüm bulmaktır.
  *Çalışanlar, hizmetlerinin karşılığında ücret almazlar.
  *Çalışanlar görevlerini yaparken ast- üst ilişkisi içinde çalışmazlar. Her birey diğerleriyle dayanışma içindedir ve yardımlaşma ön plandadır.
  *Devletin katkısı yoktur. Ancak örgütlenmelerini ve faaliyetlerini devletin koyduğu yasalar çerçevesinde gerçekleştirirler.
  *Devletin yetersiz kaldığı hizmetlerde halkın yararına çalışmalar yaparlar.
  *Masraflarını (ihtiyaçlarını), çalışmalara destek veren üyelerin bağışlarıyla karşılarlar.
  *Oda, sendika, dernek veya vakıf adı altında faaliyet gösteriler
+ Yorum Gönder