+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Savcı mesleği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Savcı mesleği
  SAVCI

  Savcı mesleği

  TANIM

  Herhangi bir şekilde haberdar olduğu suçlara bizzat veya emniyet kuvvetleri yardımıyla el koyup, lehte veya aleyhte tüm delilleri toplayarak olay hakkında kamu davası açıp açmamaya karar veren, açılan kamu davalarında iddia makamını temsil eden, adli görevleri yanında idari görevleri de bulunan kamu görevlisidir.

  GÖREVLER
  - Ağır cezalık suçlar ile kanunda kamu davası açılması gerektiği belirtilen konularda şikayetçi olsun veya olmasın hazırlık soruşturmasını yapar, kamu davası açar,
  - Kanıt toplar ve sanığı sorguya çeker,
  - Ölüm olaylarında cesetlerin adli muayenesini yaptırır,
  - İddianame hazırlar ve yargı kararlarını yerine getirir,
  - Suçtan zarar gören kişilerin ve toplumun haklarını savunur,
  - Medeni hukuku ilgilendiren, kanundan doğan bazı davaları açar (Derneğin veya vakfın hukuken ortadan kaldırılması, evlenmeye itiraz vs.).

  KULLANDIĞI MALZEMELER VE YARARLANDIĞI KAYNAKLAR
  - Büro malzemeleri,
  - Dava dosyaları,
  - Cübbe,
  - Delil teşkil eden eşyalar,
  - Türkiye Cumhuriyeti kanunları, tüzükler ve yönetmelikler.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
  Savcı olmak isteyenlerin;
  - Üst düzeyde akademik yeteneğe, sözel akıl yürütme ve ikna gücüne,
  - Kuvvetli bir belleğe sahip,
  - Araştırmacı, titiz, dikkatli ve düzenli,
  - İnsanlarla rahat iletişim kurabilen, zor koşullarda yılmadan çalışabilen,
  - Cesaretli, sabırlı, soğukkanlı,
  - Bedence sağlam
  kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
  Genellikle bürolarda ve mahkemelerde çalışırlar. Ancak, suçla ilgili araştırma yapmak için olay yerinde ve olumsuz koşullarda da çalışmak zorunda kalabilirler. Keşif, otopsi, tespit gibi durumlarda açık havada görev yapabilirler. Sorumluluk isteyen, yoğun iş yükü bulunan ve stresli bir meslektir. Atama nedeniyle sık sık yer değiştirme söz konusudur. Çalışırken, hakim, kaymakam, vali, yerel yöneticiler ve vatandaşlarla iletişim halindedir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
  Bu mesleği seçmiş olan kişilerin Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı dışında çalışma olanağı yoktur. Kişinin kendine ait işyeri açması veya özel sektörde çalışması mümkün değildir. Mesleğe girişte görev yeri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme yöntemiyle belirlenir. Daha sonra bölge esasına göre atanmaları söz konusudur.
  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Meslek için gereken ön eğitim çeşitli üniversitelere bağlı hukuk fakültelerinde verilmektedir. Savcı olabilmek için, hukuk fakültelerinden mezun olduktan sonra Adalet Bakanlığının açmış olduğu Hakimlik ve Savcılık sınavını kazanmak, iki yıl hakim ve savcıların yanında staj yapmak gerekmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Hukuk fakültesine girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-2)” puan almak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
  - Mesleğin ön eğitimi lise ve dengi okul sonrası 4 yıldır. Savcı olabilmek için, hukuk fakültesini bitirdikten sonra Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu hakimlik ve savcılık sınavını kazanmak, 2 yıl hakim ve savcıların yanında staj görmek gerekir.
  - Eğitim süresince öğrenciler; Hukuk Başlangıcı, Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, İktisat, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Türk Hukuk Tarihi, Maliye, Ticaret Hukuku, Sosyoloji, Vergi Hukuku, Miras Hukuku, İcra İflas Hukuku, Adli Tıp gibi zorunlu derslerin yanında, Genel Sosyoloji, Çevre Hukuku, Noterlik Hukuku, Haberleşme Hukuku, Avrupa Topluluğu Hukuku, Toprak Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Avukatlık Hukuku gibi seçmeli dersleri de alırlar.

  MESLEKTE İLERLEME
  Çeşitli il ve ilçelerde Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başlayanlar, daha sonra Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Danıştay Savcısı olabilirler ve Adalet Bakanlığı merkez kuruluşlarında idari görevlerde bulunabilirler.

  BENZER MESLEKLER: Hakimlik, avukatlık.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  - Hukuk fakültesi öğrencileri, eğitimleri süresince, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burs olanaklarından yararlanabilirler.
  - Hukuk fakültesini bitirerek savcılık sınavını kazananların ise, Hakim ve Savcılar Kanununa göre atamaları yapılır ve aynı kanunla belirlenen derece ve kademeden aylık ücret alırlar.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
  - İlgili eğitim kurumları,
  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
 2. Ziyaretçi

  Savcı Nasıl Olunur

  Savcı Okulu

  Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Hukuk fakültelerinde verilmektedir.
  Savcı Okulu Kaç Yıllıktır
  Mesleğin ön eğitimi lise ve dengi okul sonrası 4 yıldır.
  Savcı Diploma
  Hukuk fakültesini bitirip Lisans diploması alanlara, Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu Hâkimlik ve Savcılık sınavını kazanarak stajını tamamladıktan sonra savcı unvanı ile göreve başlarlar, savcı olarak atananlar “Savcı” unvanını alırlar.
  Savcı Çalışma Alanları
  Günümüzde yeterli sayıda savcının çalıştığını söylemek olası değildir. Nüfusun hızlı artışı, yeni mahkemelerin açılması bunların yanında ekonomik, siyasal ve sosyal değişmeler sonucu çıkan olaylar ve işlenen suçlar savcıların iş yoğunluğunu artırmaktadır. Adalet mekanizmasının daha hızlı, adil ve dengeli işleyebilmesi için iş yoğunluğunun azaltılması gerekir. Bunun çözümü ise diğer faktörlerle birlikte daha fazla savcının göreve atanmasıyla mümkün olacaktır. Bu mesleği seçmiş olan kişilerin, Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı dışında çalışma olanağı yoktur. Kişinin savcı olarak kendine ait işyeri açması veya özel sektörde çalışması mümkün değildir. Mesleğe ilk girişte görev yerleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme yöntemiyle belirlenir. Daha sonra bölge esasına göre atanmaları söz konusudur.
  Savcı Meslekte İlerleme
  Çeşitli il ve ilçelerde Cumhuriyet savcısı olarak göreve başlayanlar, daha sonra Cumhuriyet başsavcı vekili, Cumhuriyet başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet savcısı, Danıştay savcısı ve Adalet Bakanlığı merkez kuruluşlarında idari görevlerde bulunabilirler.
  Savcının Görevleri
  Ağır cezalık suçlar ile kanunda kamu davası açılması gerektiği belirtilen konularda şikâyetçi olsun veya olmasın hazırlık soruşturmasını yapar, kamu davası açar, Kanıt toplar ve sanığı sorguya çeker, Ölüm olaylarında cesetlerin adli muayenesini yaptırır, İddianame hazırlar ve yargı kararlarını yerine getirir, Suçtan zarar gören kişilerin ve toplumun haklarını savunur, Medeni hukuku ilgilendiren, kanundan doğan bazı davaları açar (Derneğin veya vakfın hukuken ortadan kaldırılması, evlenmeye itiraz vs.).
  -Ağır cezalık suçlar ile kanunda kamu davası açılması gerektiği belirtilen konularda;
  -Şikâyetçi olsun veya olmasın hazırlık soruşturmasını yapmak, kamu davası açmak,
  -Kanıt toplamak ve sanığı sorguya çekmek,
  -Ölüm olaylarında cesetlerin adli muayenesini yaptırmak,
  -İddianame hazırlamak ve yargı kararlarını yerine getirmek,
  -Suçtan zarar gören kişilerin ve toplumun haklarını savunmak,
  -Medeni hukuku ilgilendiren, kanundan doğan bazı davaları açmak(Derneğin veya vakfın hukuken ortadan kaldırılması, evlenmeye itiraz vs)
  Hukuk programında okumak isteyen bir öğrencinin;
  - Üst düzeyde akademik yeteneğe, sözel akıl yürütme becerisine,
  - Sağlam bir mantık ve sezgiye sahip,
  - Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
  - Sabırlı ve anlayışlı,
  -Tarafsız karar verebilen,
  - Sorumluluk sahibi,
  -Değişik görüşlere ve yeniliklere açık, okumayı ve araştırmayı seven,
  - Kuvvetli bir belleğe sahip,
  - Araştırmacı, titiz, dikkatli ve düzenli,
  - İnsanlarla rahat iletişim kurabilen, zor koşullarda çalışabilen,
  - Cesaretli, sabırlı, soğukkanlı bir kimse olması gerekir

+ Yorum Gönder