+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Meyve ve Sebze Forumunda Kekik Nasıl Yetiştirilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Kekik Nasıl Yetiştirilir


  Kekik Nasıl olur


  İklim ve Toprak İstekleri: Akdeniz bölgesine ait bir bitki olmasına rağmen soğuklara dayanabilen bir bitkidir. Toprak yönünden fazla seçici değildir. Killi taban arazilerde daha iyi gelişir.

  Fidelik Hazırlığı: Kekik tohumları çok küçüktür. Bin dane ağırlığı 0,01-0,03 gr. arasındadır. Doğrudan tarlaya ekilerek üretilme imkanı yok gibidir. Bu nedenle tohumları fideliğe ekip, fide yetiştirme zorunluluğu vardır. Fidelikler tıpkı tütün fidelikleri gibi hazırlanmalıdır. Fidelik boyutları ot alma ve sulama gibi bakım işlerinin kolay yapılabilmesi için 10 x 1m. boyutlarında olmalıdır.

  Ekim: İlimizde fideliklere tohum ekimi EKİM ARALIK ayları arasında yapılmalıdır. Ekimde m2 ye 1,5 gr. tohum atılmalıdır. Fidelikler 40-50 cm. yükseklikte plastik örtü ile örtülmelidir. Fidelik toprağının tavını kaçırmayacak şekilde 2-3 günde bir sulanmalıdır. Sulama çıkışlardan sonra da devam etmelidir.

  Tarlaya Dikim: Erken İlkbaharda Mart sonu, Nisan başında fideler, 8-10 cm. olunca fidelikten sökülmeli, tarlaya 45 x 15 cm. aralıkla bekletilmeden dikilmelidir. Dikim karık içine tütün veya sebzede olduğu gibi plantuvar kullanılarak yapılmalıdır. Dikimden hemen sonra can suyu verilmelidir. İyi bir kekik plantasyonu için, özellikle ilk yıl sulama, çapalama ve ot alma gibi bakım işlemlerinin aksatılmadan yapılması gerekmektedir.

  İzmir kekiğinde Sonbahar dikimi de yapılabilir. Bu durumda yaz boyunca fideliklerdeki fidelerin bakımına devam edilmeli ve EKİM-KASIM aylarında tarlaya dikilmelidir. Kekik tohumdan başka yarı odunsu çeliklerle de üretilebilir. Çelikle Üretim için çeliklerin alınabileceği nüve kekik plantasyonunun bulunması gerekmektedir. Alınan 15-20 cm. boyundaki yarı odunsu çelikler hazırlanan tarlaya 45x15 cm. aralıklarla dikilmelidir.

  Gübreleme: Dikimden önce dekara 6 Kg. P2O5, 6 Kg. K2O saf olarak verilebilir. Azot üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. Denemelerde Azotun yarısı ekimden önce, yarısı birinci hasattan sonra olmak üzere 6-12 Kg./da. olarak verilmesi önerilmektedir.

  Kekik gerek yan odunsu çeliklerinden; gerekse tohumdan üretilebilir.

  Çelikle üretim; Bunun için çeliklerin alınabileceği nüve kekik plantasyonun bulunması gerekmektedir. Ege Bölgesinde. sulu koşullarda; ekim, kasım aylarından itibaren (suyun yeterli olmadığı ve yağışa bağlı tarlalarda toprağın yeterli tava sahip olduğu yağışlardan sonra ) tarla sürülüp; diskaro ve tırmık geçirilerek hazırlanır. Ekim öncesi dekara 6 kg saf azot, 6 kg saf fosfor hesabıyla gübrelenmelidir. Nüve üretimden alınmış 15-20 cm boyundaki yan odunsu çelikler hazırlanan tarlaya 45 cm sıra arası, 15 cm sıra üzeri olacak şekilde dikilirler. Dikim sonrası can suyu verilir. Sauna, karık usulü ya da yağmurlama sulama; ot alma, çapalama gibi bakım işleri düzenli aralıklarla uygulanır.

  Tohumla üretim: Bu yöntemde, kekik tohumlan tarlaya doğrudan ekilmeyip; tütün ve sebze yetiştiriciliğinde olduğu gibi fideliğe ekilir Elde edilen kekik fideleri çelikle dikimde olduğu gibi tarlaya dikilirler. Bir dekarlık kekik plantasyonu için 10 metrekarelik yastık yeterlidir. Fidelik hazırlığında tütün fideliğinde olduğu gibi: 1/3 kum, 1/3 toprak (tercihan orman toprağı), 1/3 yanmış koyun gübresi elendikten sonra karıştırılarak harç hazırlanır. Bu harç soğuk yastıklara yayılıp, yastıklar uygun bir fumigantla fümige edilir. Fümigasyon sonrası yasaklar iyice havalandırılır.

  Kasım-aralık aylan içinde, metrekareye 1,5 g tohum gelecek şekilde yapılır. Ekim sonrası fidelikte sulama, ot alma gibi bakım işleri düzerdi olarak yürütülür. Yetişkin olan fidelerin sokumu ve tarlaya dikimi Menemen koşullarında mart ayı içinde yapılır. Sökümden bir gün önce yastıkların bolca sulanmış olmasına dikkat edilmelidir.

  Tarlaya dikim: Çelikle üretimde olduğu gibi, hazırlanan tarlaya kekik fideleri; sıra arası 45 cm, sıra üzeri 10-15 cm olacak şekilde dikilir. Dikim karık içine, türün ve sebzedeki gibi plantuvar kullanılarak yapılır; ardından hemen can suyu verilir. İyi bir kekik plantasyonu için, özellikle ilk yıl: sulama, çapalama ve ot alma gibi bakım işlemlerinin aksatılmaması gerekmektedir.

  Hasat: Gerek çelikle gerekse fide ile üretimde ilk yıl tesis yılı olarak düşünüldüğünden ürün beklenmese de; iyi gelişmiş bir kekik plantasyonunda bir biçim uygulanabilir. Kekikte en uygun biçim zamanı çiçeklenmeye başladığı dönemdir. Bitkinin dallarını koparmak yerine, bıçakla keserek yapılması gereken kekik hasadında; biçme yüksekliği 15 cm kadar olmalı ve hasat esnasında kökler zarar görmemelidir. Hasattan hemen sonra sulama ve ot alma gibi bakım işlemleri yapılmalıdır. Kışa girmeden önce fazla alçaktan olmayacak şekilde temizlik biçimi gereklidir. İkinci yıldan itibaren iyi gelişmiş ve sulama olanakları olan kekik plantasyonunda 2-3 biçim uygulanabilir. Her hasattan sonra sulama ve bakım işlemlerinin aksatılmaması gerekmektedir. Hasat elle ya da, geniş alanlarda çayır biçme makinası gibi aletlerle de yapılabilir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Kekik akdenizde yetiştirilen bir bitkidir. ancak sıcakta yetiştirilmesine rağmen soğuğa dayanıklı olan bir bitkidir. kekik bitkisi toprak konusunda diğer bitkiler gibi seçici bir bitki değildir. bu yüzden aslında kekiği neredeyse her yerde yetiştirebilirsiniz.
+ Yorum Gönder


kekik tohumu nasıl elde edilir,  kekigin sulama sekli