+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Meyve ve Sebze Forumunda Ceviz yetiştiriciliğinde toprak istekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Sariya
  Devamlı Üye

  Ceviz yetiştiriciliğinde toprak istekleri
  CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK İSTEKLERİ

  Ceviz yetiştiriciliğinde toprak istekleri hakkında bilgi

  Ceviz 2- 4 m derinliğe kadar inebilen güçlü bir kök sistemine sahiptir. Bu yüzden toprak derinliğinin az olduğu yerlerde yetiştiricilik bakımından sorunlar ortaya çıkabilir. Yetiştiricilik bakımından ileride sorunlarla karşılaşmamak için toprak derinliğinin en az 2-2,5 m olması ve toprağın geçirgen olması gerekir.
  -
  Ceviz ağaçları, toprak bakımından çok seçici bir meyve türü de değildir. Ancak taban suyu seviyesi 2,5–3,0 metreden yukarı olmayan toprak iyi drenajlı, geçirgen,
  fazla su tutmayan, nemliliğini muhafaza eden, organik maddece zengin, alüvyonlu topraklarda daha iyi gelişir.
  -
  Verimli topraklara veya gübreleme, sulama gibi kültürel tedbirlerle verimliliği arttırılan topraklara dikildiğinde, cevizlerde gelişmenin hızlandığı ve meyve veriminin arttığı görülür.
  -
  Yer seçimi bakımından ceviz tarımını sınırlayan en önemli faktörlerden birisi, taban suyu seviyesi ve suyun kalitesidir.


  CEVİZDE MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ


  -Fazla nem ve durgun sular kökler için gerekli oksijen almasını engeller, bu nedenle kök gelişimi yavaşlar ve ağacın gelişmesi durur. Yıllık sürgünleri olgunlaştıramaz. Yaprak damar araları açık yeşil, damarlar ise kahverengi bir renk alır ve sürgün uçlarında kurumalar görülür. Yüksek taban suyu seviyesi, drenaj kanalları açılarak düşürülmezse birkaç yıl içinde ağaçlar tamamen kurur. Bu bahçelerde fidanlar gelişme çağında iken hiçbir gelişme noksanlığı ve belirti göstermemesine karşılık, 5- 7 yaşlarındaki fidanlar 5-6 m boy aldığında, cevizlerin gelişme düzeni bozulmuş ve bahçede taban suyunun daha yüksek olduğu yerlerden başlamak üzere, ağaçlar kurumaya başlamıştır.
  -
  Ceviz, toprak tuzuna dayanım yönünden orta derecedeki meyveler sınıfına girmektedir.
  -
  Toprak pH’ sı 6-7 dolayında olmalı ve toprakta alkalilik (Yüksek PH) ve tuz sorunu bulunmamalıdır.
  -
  Çukurun dibine 100-150’şer gram süper fosfat ve potasyum sülfat gübreleri konulduktan sonra çukurdan çıkan toprağa yanmış hayvan gübresi karıştırılarak, fidanlar aşı noktası dışarıda kalacak şekilde dikilmeli, yanına dikilecek hereğe bağlanmalıdır. Aşılı fidanlar 4-5 yaşından itibaren verime başlar.
  -
  Dikim aralıklarını ise 10-12 yaşından sonra doldururlar. Bu zaman zarfında ara ziraatı yapılabilir. Ceviz ağacının en iyi anlaşacağı kültür bitkisi asmadır. Fidanların ilk dikim yılında ve imkan bulunan yerlerde yılda en az bir defa sulama yapılır. Sonbaharda bir defa derin, ilkbaharda torak zemininin uygun olduğu dönemde yüzlek sürüm yapılır.
  -
  Fidanlar dikimde 4–5 göz üzerinden budanırlar. İlk yılın kış budamasında doruk dal 180 cm’ den kesilir. Doruk dalın tepe kısmına yakın boyunlu gözler koparılır. Seçilen ilk ana dalın altındaki kuvvetli sürgünlerde uç alma yapılır. Ancak HARTLEY gibi terminal tomurcukları verimli olan çeşitlerde uç alma yapılmaz.
  -
  CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE Toprak işleme
  İlkbahar aylarında toprak tava geldiğinde derin bir sürüm yapılır. Bu dönemdeki toprak işleme toprağın havalandırılması yanında yabancı ot kontrolünün sağlanması bakımından da çok önemlidir. Yaz aylarında da duruma göre yabancı ot kontrolü bakımından toprak işleme yapılabilir. Sonbahar aylarında pullukla yapılacak sürüm, yağmur ve kar sularının toprağa işlemesi ve toprakta tutulması bakımından önemlidir. Toprak işlenirken köklerin yaralanmamasına özen gösterilmelidir.
  -
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Ceviz yetiştiriciliği yapanlar bilir ceviz ağaçları çok derin olan topraklara ihtiyaç duymaktadırlar. bu yüzden ne kadar derin ve verimli topraklar ise bu ceviz için çok daha ii ve verimlidir. bunun dışın da verim için ceviz ağacının bakımıda ihmal edilmemelidir.
+ Yorum Gönder