+ Yorum Gönder
İnternet Sorunları ve Microsoft & Google Forumunda Excelde İngilizce Formüllerin Türkçe Karşılıkları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Excelde İngilizce Formüllerin Türkçe Karşılıkları

  Excelde İngilizce Formüller ve Türkçe Karşılıkları


  İşte size bir sürü İngilizce formüllerin Türkçe karşılığı.
  ABS MUTLAK Matematik ve Trigonometri
  ACCRINT GERÇEKFAİZ Finansal
  ACCRINTM GERÇEKFAİZV Finansal
  ACOS ACOS Matematik ve Trigonometri
  ACOSH ACOSH Matematik ve Trigonometri
  ADDRESS ADRES Arama ve Başvuru
  AMORDEGRC AMORDEGRC Finansal
  AMORLINC AMORLINC Finansal
  AND VE Mantıksal
  AREAS ALANSAY Arama ve Başvuru
  ASIN ASİN Matematik ve Trigonometri
  ASINH ASİNH Matematik ve Trigonometri
  ATAN ATAN Matematik ve Trigonometri
  ATAN2 ATAN2 Matematik ve Trigonometri
  ATANH ATANH Matematik ve Trigonometri
  AVEDEV ORTSAP İstatistiksel
  AVERAGE ORTALAMA İstatistiksel
  AVERAGEA ORTALAMAA İstatistiksel
  BESSELI BESSELI Mühendislik
  BESSELJ BESSELJ Mühendislik
  BESSELK BESSELK Mühendislik
  BESSELY BESSELY Mühendislik
  BETADIST BETADAĞ İstatistiksel
  BETAINV BETATERS İstatistiksel
  BIN2DEC BIN2DEC Mühendislik
  BIN2HEX BIN2HEX Mühendislik
  BIN2OCT BIN2OCT Mühendislik
  BINOMDIST BİNOMDAĞ İstatistiksel
  CEILING TAVANAYUVARLA Matematik ve Trigonometri
  CELL HÜCRE Bilgi
  CHAR DAMGA Metin
  CHIDIST KİKAREDAĞ İstatistiksel
  CHIINV KİKARETERS İstatistiksel
  CHITEST KİKARETEST İstatistiksel
  CHOOSE ELEMAN Arama ve Başvuru
  CLEAN TEMİZ Metin
  CODE KOD Metin
  COLUMN SÜTUN Arama ve Başvuru
  COLUMNS SÜTUNSAY Arama ve Başvuru
  COMBIN KOMBİNASYON Matematik ve Trigonometri
  COMPLEX KARMAŞIK Mühendislik
  CONCATENATE BİRLEŞTİR Metin
  CONFIDENCE GÜVENİRLİK İstatistiksel
  CONVERT ÇEVİR Mühendislik
  CORREL KORELASYON İstatistiksel
  COS COS Matematik ve Trigonometri
  COSH COSH Matematik ve Trigonometri
  COUNT BAĞ_DEĞ_SAY İstatistiksel
  COUNTA BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY İstatistiksel
  COUNTBLANK BOŞLUKSAY İstatistiksel
  COUNTIF EĞERSAY İstatistiksel
  COUPDAYBS KUPONGÜNBD Finansal
  COUPDAYS KUPONGÜN Finansal
  COUPDAYSNC KUPONGÜNDSK Finansal
  COUPNCD KUPONGÜNSKT Finansal
  COUPNUM KUPONSAYI Finansal
  COUPPCD KUPONGÜNÖKT Finansal
  COVAR KOVARYANS İstatistiksel
  CRITBINOM KRİTİKBİNOM İstatistiksel
  CUMIMPT TOPÖDENENFAİZ Finansal
  CUMPRINC TOPANAPARA Finansal
  DATE TARİH Tarih ve Saat
  DATEVALUE TARİHSAYISI Tarih ve Saat
  DAVERAGE VSEÇORT Veritabanı
  DAY GÜN Tarih ve Saat
  DAYS360 GÜN360 Tarih ve Saat
  DB AZALANBAKİYE Finansal
  DCOUNT VSEÇSAY Veritabanı
  DCOUNTA VSEÇSAYDOLU Veritabanı
  DDB ÇİFTAZALANBAKİYE Finansal
  DEC2BIN DEC2BIN Mühendislik
  DEC2HEX DEC2HEX Mühendislik
  DEC2OCT DEC2OCT Mühendislik
  DEGREES DERECE Matematik ve Trigonometri
  DELTA DELTA Mühendislik
  DEVSQ SAPKARE İstatistiksel
  DGET VAL Veritabanı
  DISC İNDİRİM Finansal
  DMAX VSEÇMAK Veritabanı
  DMIN VSEÇMİN Veritabanı
  DOLLAR LİRA Metin
  DOLLARDE LİRAON Finansal
  DOLLARFR LİRAKES Finansal
  DPRODUCT VSEÇÇARP Veritabanı
  DSTDEV VSEÇSTDSAPMA Veritabanı
  DSTDEVP VSEÇSTDSAPMAS Veritabanı
  DSUM VSEÇTOPLA Veritabanı
  DURATION SÜRE Finansal
  DVAR VSEÇVAR Veritabanı
  DVARP VSEÇVARS Veritabanı
  EDTE SERİAY Tarih ve Saat
  EFFECT ETKİN Finansal
  EOMONTH SERİTARİH Tarih ve Saat
  ERF HATAİŞLEV Mühendislik
  ERFC TÜMHATAİŞLEV Mühendislik
  ERROR.TYPE HATA.TİPİ Bilgi
  EVEN ÇİFT Matematik ve Trigonometri
  EXACT ÖZDEŞ Metin
  EXP ÜS Matematik ve Trigonometri
  EXPONDIST ÜSTELDAĞ İstatistiksel
  FACT ÇARPINIM Matematik ve Trigonometri
  FACTDOUBLE ÇİFTFAKTÖR Mühendislik
  FALSE YANLIŞ Mantıksal
  FDIST FDAĞ İstatistiksel
  FIND BUL Metin
  FINV FTERS İstatistiksel
  FISHER FISHER İstatistiksel
  FISHERINV FISHERTERS İstatistiksel
  FIXED SAYIDÜZENLE Metin
  FLOOR TABANAYUVARLA Matematik ve Trigonometri
  FORECAST TAHMİN İstatistiksel
  FREQUENCY SIKLIK İstatistiksel
  FTEST FTEST İstatistiksel
  FV GD Finansal
  GAMMADIST GAMADAĞ İstatistiksel
  GAMMAINV GAMATERS İstatistiksel
  GAMMALN GAMALN İstatistiksel
  GCD OBEB Matematik ve Trigonometri
  GDPROGRAM GDPROGRAM Finansal
  GEOMEAN GEOORT İstatistiksel
  GESTEP BESINIR Mühendislik
  GETPIVOTDATA ÖZETVERİAL Arama ve Başvuru
  GROWTH BÜYÜME İstatistiksel
  HARMEAN HARORT İstatistiksel
  HEX2BIN HEX2BIN Mühendislik
  HEX2DEC HEX2DEC Mühendislik
  HEX2OCT HEX2OCT Mühendislik
  HLOOKUP YATAYARA Arama ve Başvuru
  HOUR SAAT Tarih ve Saat
  HYPERLINK KÖPRÜ Arama ve Başvuru
  HYPGEOMDIST HİPERGEOMDAĞ İstatistiksel
  IF EĞER Mantıksal
  IMABS SANMUTLAK Mühendislik
  IMAGINARY SANAL Mühendislik
  IMARGUMENT SANBAĞ_DEĞİŞKEN Mühendislik
  IMCONJUGATE SANEŞLENEK Mühendislik
  IMCOS SANCOS Mühendislik
  IMDIV SANBÖL Mühendislik
  IMEXP SANÜS Mühendislik
  IMLN SANLN Mühendislik
  IMLOG10 SANLOG10 Mühendislik
  IMLOG2 SANLOG2 Mühendislik
  IMPOWER SANKUVVET Mühendislik
  IMPRODUCT SANÇARP Mühendislik
  IMREAL SANGERÇEK Mühendislik
  IMSIN SANSIN Mühendislik
  IMSQRT SANKAREKÖK Mühendislik
  IMSUB SANÇIKAR Mühendislik
  IMSUM SANTOPLA Mühendislik
  INDEX İNDİS Arama ve Başvuru
  INDIRECT DOLAYLI Arama ve Başvuru
  INFO BİLGİ Bilgi
  INT TAMSAYI Matematik ve Trigonometri
  INTERCEPT KESMENOKTASI İstatistiksel
  INTRATE FAİZORANI Finansal
  IPMT FAİZTUTARI Finansal
  IRR İÇ_VERİM_ORANI Finansal
  ISBLANK EBOŞSA Bilgi
  ISERR EHATA Bilgi
  ISERROR EHATALIYSA Bilgi
  ISEVEN ÇİFTMİ Bilgi
  ISLOGICAL EMANTIKSALSA Bilgi
  ISNA EYOKSA Bilgi
  ISNONTEXT EMETİNDEĞİLSE Bilgi
  ISNUMBER ESAYIYSA Bilgi
  ISODD TEKMİ Bilgi
  ISPMT ISPMT Finansal
  ISREF EREFSE Bilgi
  ISTEXT EMETİNSE Bilgi
  KURT BASIKLIK İstatistiksel
  LARGE BÜYÜK İstatistiksel
  LCM OKEK Matematik ve Trigonometri
  LEFT SOLDAN Metin
  LEN UZUNLUK Metin
  LINEST DOT İstatistiksel
  LN LN Matematik ve Trigonometri
  LOG LOG Matematik ve Trigonometri
  LOG10 LOG10 Matematik ve Trigonometri
  LOGEST LOT İstatistiksel
  LOGINV LOGTERS İstatistiksel
  LOGNORMDIST LOGNORMDAĞ İstatistiksel
  LOOKUP ARA Arama ve Başvuru
  LOWER KÜÇÜKHARF Metin
  MATCH KAÇINCI Arama ve Başvuru
  MAX MAK İstatistiksel
  MAXA MAKA İstatistiksel
  MDETERM DETERMİNANT Matematik ve Trigonometri
  MDURATION MSÜRE Finansal
  MEDIAN ORTANCA İstatistiksel
  MID PARÇAAL Metin
  MIN MİN İstatistiksel
  MINA MİNA İstatistiksel
  MINUTE DAKİKA Tarih ve Saat
  MINVERSE DİZEY_TERS Matematik ve Trigonometri
  MIRR D_İÇ_VERİM_ORANI Finansal
  MMULT DÇARP Matematik ve Trigonometri
  MOD MOD Matematik ve Trigonometri
  MODE ENÇOK_OLAN İstatistiksel
  MONTH AY Tarih ve Saat
  MROUND KYUVARLA Matematik ve Trigonometri
  MULTINOMIAL ÇOKTERİMLİ Matematik ve Trigonometri
  N S Bilgi
  NA YOKSAY Bilgi
  NEGBINOMDIST NEGBİNOMDAĞ İstatistiksel
  NETWORKDAYS TAMİŞGÜNÜ Tarih ve Saat
  NOMINAL NOMİNAL Finansal
  NORMDIST NORMDAĞ İstatistiksel
  NORMINV NORMTERS İstatistiksel
  NORMSDIST NORMSDAĞ İstatistiksel
  NORMSINV NORMSTERS İstatistiksel
  NOT DEĞİL Mantıksal
  NOW ŞİMDİ Tarih ve Saat
  NPER TAKSİT_SAYISI Finansal
  NPV NBD Finansal
  OCT2BIN OCT2BIN Mühendislik
  OCT2DEC OCT2DEC Mühendislik
  OCT2OCT OCT2HEX Mühendislik
  ODD TEK Matematik ve Trigonometri
  ODDFPRICE TEKYDEĞER Finansal
  ODDFYIELD TEKYÖDEME Finansal
  ODDLPRICE TEKSDEĞER Finansal
  ODDLYIELD TEKSÖDEME Finansal
  OFFSET KAYDIR Arama ve Başvuru
  OR YADA Mantıksal
  PEARSON PEARSON İstatistiksel
  PERCENTILE YÜZDEBİRLİK İstatistiksel
  PERCENTRANK YÜZDERANK İstatistiksel
  PERMUT PERMÜTASYON İstatistiksel
  PI Pİ Matematik ve Trigonometri
  PMT DEVRESEL_ÖDEME Finansal
  POISSON POISSON İstatistiksel
  POWER KUVVET Matematik ve Trigonometri
  PPMT ANA_PARA_ÖDEMESİ Finansal
  PRICE DEĞER Finansal
  PRICEDISC DEĞERİND Finansal
  PRICEMAT DEĞERVADE Finansal
  PROB OLASILIK İstatistiksel
  PRODUCT ÇARPIM Matematik ve Trigonometri
  PROPER YAZIM.DÜZENİ Metin
  PV BD Finansal
  QUARTILE DÖRTTEBİRLİK İstatistiksel
  QUOTIENT BÖLÜM Matematik ve Trigonometri
  RADIANS RADYAN Matematik ve Trigonometri
  RAND S_SAYI_ÜRET Matematik ve Trigonometri
  RANDBETWEEN RASTGELEARADA Matematik ve Trigonometri
  RANK RANK İstatistiksel
  RATE FAİZ_ORANI Finansal
  RECEİVED GETİRİ Finansal
  REPLACE DEĞİŞTİR Metin
  REPT YİNELE Metin
  RIGHT SAĞDAN Metin
  ROMAN ROMEN Matematik ve Trigonometri
  ROUND YUVARLA Matematik ve Trigonometri
  ROUNDDOWN AŞAĞIYUVARLA Matematik ve Trigonometri
  ROUNDUP YUKARIYUVARLA Matematik ve Trigonometri
  ROW SATIR Arama ve Başvuru
  ROWS SATIRSAY Arama ve Başvuru
  RSQ RKARE İstatistiksel

 2. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  SEARCH MBUL Metin
  SECOND SANİYE Tarih ve Saat
  SERIESSUM SERİTOPLA Matematik ve Trigonometri
  SIGN İŞARET Matematik ve Trigonometri
  SIN SİN Matematik ve Trigonometri
  SINH SİNH Matematik ve Trigonometri
  SKEW ÇARPIKLIK İstatistiksel
  SLN DA Finansal
  SLOPE EĞİM İstatistiksel
  SMALL KÜÇÜK İstatistiksel
  SQRT KAREKÖK Matematik ve Trigonometri
  SQRTPI KAREKÖKPİ Matematik ve Trigonometri
  STANDARDIZE STANDARTLAŞTIRMA İstatistiksel
  STDEV STDSAPMA İstatistiksel
  STDEVA STDSAPMAA İstatistiksel
  STDEVP STDSAPMAS İstatistiksel
  STDEVPA STDSAPMASA İstatistiksel
  STEYX STHYX İstatistiksel
  SUBSTITUTE YERİNEKOY Metin
  SUBTOTAL ALTTOPLAM Matematik ve Trigonometri
  SUM TOPLA Matematik ve Trigonometri
  SUMIF ETOPLA Matematik ve Trigonometri
  SUMPRODUCT TOPLA.ÇARPIM Matematik ve Trigonometri
  SUMSQ TOPKARE Matematik ve Trigonometri
  SUMX2MY2 TOPX2EY2 Matematik ve Trigonometri
  SUMX2PY2 TOPX2AY2 Matematik ve Trigonometri
  SUMXMY2 TOPXEY2 Matematik ve Trigonometri
  SYD YAT Finansal
  T M Metin
  TAN TAN Matematik ve Trigonometri
  TANH TANH Matematik ve Trigonometri
  TBILLEQ HTAHEŞ Finansal
  TBILLPRICE HTAHDEĞER Finansal
  TBILLYIELD HTAHÖDEME Finansal
  TDIST TDAĞ İstatistiksel
  TEXT METNEÇEVİR Metin
  TIME ZAMAN Tarih ve Saat
  TIMEVALUE ZAMANSAYISI Tarih ve Saat
  TINV TTERS İstatistiksel
  TODAY BUGÜN Tarih ve Saat
  TRANSPOSE DEVRİK_DÖNÜŞÜM Arama ve Başvuru
  TREND EĞİLİM İstatistiksel
  TRIM KIRP Metin
  TRIMMEAN KIRPORTALAMA İstatistiksel
  TRUE DOĞRU Mantıksal
  TRUNC NSAT Matematik ve Trigonometri
  TTEST TTEST İstatistiksel
  TYPE TÜR Bilgi
  UPPER BÜYÜKHARF Metin
  VALUE SAYIYAÇEVİR Metin
  VAR VAR İstatistiksel
  VARA VARA İstatistiksel
  VARP VARS İstatistiksel
  VARPA VARSA İstatistiksel
  VDB DAB Finansal
  VLOOKUP DÜŞEYARA Arama ve Başvuru
  WEEKDAY HAFTANINGÜNÜ Tarih ve Saat
  WEEKNUM HAFTASAY Tarih ve Saat
  WEIBULL WEIBULL İstatistiksel
  WORKDAY İŞGÜNÜ Tarih ve Saat
  XIRR AİÇVERİMORANI Finansal
  XNPV ANBD Finansal
  YEAR YIL Tarih ve Saat
  YEARFRAC YILORAN Tarih ve Saat
  YIELD ÖDEME Finansal
  YIELDDISC ÖDEMEİND Finansal
  YIELDMAT ÖDEMEVADE Finansal
  ZTEST ZTEST İstatistiksel
  ABS MUTLAK Matematik ve Trigonometri
  ACCRINT GERÇEKFAİZ Finansal
  ACCRINTM GERÇEKFAİZV Finansal
  ACOS ACOS Matematik ve Trigonometri
  ACOSH ACOSH Matematik ve Trigonometri
  ADDRESS ADRES Arama ve Başvuru
  AMORDEGRC AMORDEGRC Finansal
  AMORLINC AMORLINC Finansal
  AND VE Mantıksal
  AREAS ALANSAY Arama ve Başvuru
  ASIN ASİN Matematik ve Trigonometri
  ASINH ASİNH Matematik ve Trigonometri
  ATAN ATAN Matematik ve Trigonometri
  ATAN2 ATAN2 Matematik ve Trigonometri
  ATANH ATANH Matematik ve Trigonometri
  AVEDEV ORTSAP İstatistiksel
  AVERAGE ORTALAMA İstatistiksel
  AVERAGEA ORTALAMAA İstatistiksel
  BESSELI BESSELI Mühendislik
  BESSELJ BESSELJ Mühendislik
  BESSELK BESSELK Mühendislik
  BESSELY BESSELY Mühendislik
  BETADIST BETADAĞ İstatistiksel
  BETAINV BETATERS İstatistiksel
  BIN2DEC BIN2DEC Mühendislik
  BIN2HEX BIN2HEX Mühendislik
  BIN2OCT BIN2OCT Mühendislik
  BINOMDIST BİNOMDAĞ İstatistiksel
  CEILING TAVANAYUVARLA Matematik ve Trigonometri
  CELL HÜCRE Bilgi
  CHAR DAMGA Metin
  CHIDIST KİKAREDAĞ İstatistiksel
  CHIINV KİKARETERS İstatistiksel
  CHITEST KİKARETEST İstatistiksel
  CHOOSE ELEMAN Arama ve Başvuru
  CLEAN TEMİZ Metin
  CODE KOD Metin
  COLUMN SÜTUN Arama ve Başvuru
  COLUMNS SÜTUNSAY Arama ve Başvuru
  COMBIN KOMBİNASYON Matematik ve Trigonometri
  COMPLEX KARMAŞIK Mühendislik
  CONCATENATE BİRLEŞTİR Metin
  CONFIDENCE GÜVENİRLİK İstatistiksel
  CONVERT ÇEVİR Mühendislik
  CORREL KORELASYON İstatistiksel
  COS COS Matematik ve Trigonometri
  COSH COSH Matematik ve Trigonometri
  COUNT BAĞ_DEĞ_SAY İstatistiksel
  COUNTA BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY İstatistiksel
  COUNTBLANK BOŞLUKSAY İstatistiksel
  COUNTIF EĞERSAY İstatistiksel
  COUPDAYBS KUPONGÜNBD Finansal
  COUPDAYS KUPONGÜN Finansal
  COUPDAYSNC KUPONGÜNDSK Finansal
  COUPNCD KUPONGÜNSKT Finansal
  COUPNUM KUPONSAYI Finansal
  COUPPCD KUPONGÜNÖKT Finansal
  COVAR KOVARYANS İstatistiksel
  CRITBINOM KRİTİKBİNOM İstatistiksel
  CUMIMPT TOPÖDENENFAİZ Finansal
  CUMPRINC TOPANAPARA Finansal


+ Yorum Gönder


bağ_değ_say ingilizce,  bağ_değ_dolu_say ingilizce,  bağ_değ_dolu_say ingilizcesi