+ Yorum Gönder
İnternet Sorunları ve Microsoft & Google Forumunda Word 2007 soru ve cevapları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Word 2007 soru ve cevapları
  MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI

  1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Başlat – Programlar – Microsoft Office
  b) Başlat - Ayarlar
  c) Başlat - Programlar - Donatılar
  d) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası

  2. Normal sayfa görünümünden sayfa düzenine geçmek için kullandığımız yol aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Dosya – Sayfa Yapısı
  b) Görünüm – Sayfa Düzeni
  c) Ekle – Sayfa Düzeni
  d) Görünüm – Bağlantılı Görünüm

  3. Sayfanın görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  a) Dosya – Sayfa Yapısı- Yakınlaştır
  b) Görünüm – Yakınlaştır
  c) Düzen – Yakınlaştır
  d) Biçim – Otomatik Biçim

  4. Herhangi bir araç çubuğunu ekranda etkin yapıp kaldırmak için hangi yol izlenmelidir?
  a) Düzen - Araç Çubukları
  b) Dosya- Araç Çubukları
  c) Görünüm-Araç Çubukları
  d) Ekle- Araç Çubukları

  5. Belgeye üst bilgi ve alt bilgi eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  a) Görünüm - Alt Bilgi Üst Bilgi
  b) Dosya – Alt Bilgi Üst Bilgi
  c) Ekle – Alt Bilgi Üst Bilgi
  d) Biçim – Alt Bilgi Üst Bilgi

  6. Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?
  a) Düzen - Sayfa Numarası
  b) Dosya – Sayfa Numarası
  c) Biçim – Sayfa Numarası
  d) Ekle – Sayfa Numarası

  7. Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde işareti eklemek için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Dosya –Sayfa Yapısı
  b) Ekle – Madde imleri ve Numaralandırma
  c) Ekle – Sayfa Numaraları
  d) Biçim – Madde İmleri ve Numaralandırma

  8. Sayfaya kenarlık eklemek veya gölgelendirme yapmak için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Dosya –Kenarlık ve Gölgelendirme
  b) Biçim – Kenarlık ve Gölgelendirme
  c) Görünüm – Kenarlık ve Gölgelendirme
  d) Tablo ve Kenarlıklar Araç Çubuğu

  9. Bir yazıyı kopyalama yöntemini kullanarak çoğaltmanın geçerli ve en uygun kullanımı hangisidir?
  a) Kes - Yapıştır
  b) Kopyala - Yapıştır
  c) Kes - Kopyala - Yapıştır
  d) Hiçbiri

  10. Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Baskı Önizleme
  b) Sayfa Yapısı
  c) Sayfa Düzeni Görünümü
  d) Hiçbiri

  11. Belgenin kenar boşluklarını ayarlamak için kullanılan menü ve uygun seçenek hangisidir?
  a) Dosya - Sayfa Yapısı - Kenar Boşlukları
  b) Dosya - Sayfa Yapısı - Kâğıt
  c) Dosya - Sayfa Yapısı - Düzen
  d) Hiçbiri

  12. 12a+b (a+b alt simge) olarak yazmak için hangi yolu kullanırız?
  a) Ekle –Yazı Tipi - Alt simge
  b) Biçim - Alt simge
  c) Biçim –Yazı Tipi - Alt simge
  d) Ekle -Alt simge

  13. Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir.
  a) İmleci belgenin başına getirir.
  b) İmleci belgenin sonuna getirir.
  c) İmleci paragraf başına getirir.
  d) İmleci paragraf sonuna getirir.

  14. Ctrl+End tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) İmleci belgenin başına getirir.
  b) İmleci belgenin sonuna getirir.
  c) İmleci paragraf başına getirir.
  d) İmleci paragraf sonuna getirir.

  15. Birden fazla belge ile çalışırken tüm belgeleri ekranda görebilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  a) Pencere menüsü kullanılmalıdır
  b) Dosya menüsü kullanılmalıdır
  c) Görünüm menüsü kullanılmalıdır
  d) Yardım menüsü kullanılmalıdır

  16. Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word ana menülerinden birisi değildir?
  a) Dosya
  b) Düzen
  c) Ekle
  d) Veri

  17. Belge içerisindeki karakter, satır, kelime vb. gibi bilgileri saymayı sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Araçlar/Dil
  b) Araçlar/Sözcük Sayımı
  c) Biçim/sütunlar
  d) Biçim/Biçem

  18. Belge içerisinde yer alan bir tablodaki birkaç hücreyi tek hücre haline getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Tablo/Sütun ekle
  b) Tablo/Satır Ekle
  c) Tablo/Hücreleri Birleştir
  d) Tablo/Hücreleri Böl

  19. Belge içerisinde yer alan bir tablodaki bir hücreyi birkaç hücre haline getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Tablo/Sütun ekle
  b) Tablo/Satır Ekle
  c) Tablo/Hücreleri Birleştir
  d) Tablo/Hücreleri Böl

  20. Çalışma sayfanızın yönünü(yatay, dikey) değiştirmek için aşağıdaki hangi menü ve sekme kullanılır?
  a) Dosya-sayfa yapısı-kâğıt boyutu
  b) Dosya-sayfa yapısı-yönlendirme
  c) Dosya-sayfa yapısı-seçenekler
  d) Dosya-sayfa yapısı-kenarlar

  21. CTRL+Y kısa yol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) En son yapılan işlemi tekrar eder
  b) En son yapılan işlemi geri alır
  c) En son yapan işlemi siler
  d) En son yapılan işlemleri saklar

  22. Çalışılan bir metne başka bir dosya ilavesi aşağıdakilerden hangi seçenekle yapılır?
  a) Dosya/Dosya
  b) Ekle/Dosya
  c) Biçim/Dosya
  d) Araçlar/Dosya

  23. Bir dosyaya belge koruma parolası aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?
  a) Dosyayı kaydetme aşamasındaki genel seçeneklerden – Belgeyi Koru
  b) Araçlar menüsünden Belgeyi Koru seçeneği
  c) Dosyayı kaydettikten sonra, dosyayı tekrar açma aşamasında
  d) Araçlar menüsünden – Özelleştir – Belgeyi Koru

  24. Cetvel hangi menüden iptal edilir ve kaldırılır?
  a) Dosya
  b) Düzen
  c) Görünüm
  d) Ekle

  25. Pencere menüsündeki böl seçeneği ne işe yarar?
  a) Belgeyi iki parça halinde gösterir.
  b) Tablodaki seçili hücreleri böler.
  c) Tablodaki bölünmüş hücreleri birleştirir.
  d) Belgeyi sütunlara ayırır.

  26. Belgeye açma ve değiştirme parolası vermek için hangi yol izlenir?
  a) Araçlar – Seçenekler - Güvenlik
  b) Dosya – Farklı Kaydet – Güvenlik Seçenekleri
  c) Araçlar- Özelleştir-Güvenlik
  d) Dosya – Özellikler- Güvenlik
 2. Asel
  Bayan Üye

  27. Word programında hazırlanan dosyaların uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?


  a) .xls
  b) .bmp
  c) .doc
  d) .dot

  28. Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile çift tıklama ne anlama gelir?
  a) Kelimeyi seçer
  b) Paragrafı seçer
  c) Satırı seçer
  d) Kursörü metnin sonuna götürür

  29. Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile üç kez tıklamak ne anlama gelir?
  a) Kelimeyi seçer
  b) Paragrafı seçer
  c) Satırı seçer
  d) Kursörü metnin sonuna götürür

  30. Düz metin yazarken ENTER tuşuna basmak Word için ne anlama gelir?
  a) Kelimeler arası boşluk
  b) Yeni sütun başı
  c) Yeni paragraf başı
  d) Yeni sayfa başı
  Microsoft Word İşletmenlik Soruları
  31. Düz metin yazarken Ctrl + ENTER tuşlarına basmak Word’de ne anlama gelir?
  a) Kelimeler arası boşluk
  b) Yeni sütun başı
  c) Yeni paragraf başı
  d) Yeni sayfa başı

  32. Seçili olan bir yazıyı farklı bir yere taşımak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
  a) Seçili metin üzerinde farenin sol tuşuna basılı tutularak istenilen yere kadar sürüklenir
  b) Düzen – Kes ve istenilen yerde Düzen – Yapıştır
  c) Farenin sağ tuş menüsünden Kes ve istenilen yerde Yapıştır
  d) Düzen – Git seçeneği kullanılır.

  33. Dosya kapat seçeneği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) Word programı kapanır
  b) Açık olan belge kapanır
  c) Standart araç çubuğu kapanır
  d) Bilgisayarı kapatmaya yarar

  34. Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kopyalanır?
  a) Ctrl + Z
  b) Ctrl + C
  c) Ctrl + X
  d) Ctrl + V

  35. Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kesilir?
  a) Ctrl + Z
  b) Ctrl + C
  c) Ctrl + X
  d) Ctrl + V

  36. Belge üzerinde daha önceden kesilen veya kopyalanan bir alan klavyeden nasıl yapıştırılır?
  a) Ctrl + Z
  b) Ctrl + C
  c) Ctrl + X
  d) Ctrl + V

  37. Word’de belgenin tüm ekranı kaplaması için aşağıdaki seçeneklerin hangisi kullanılır?
  a) Düzen – Bul
  b) Görünüm – Tam ekran
  c) Biçim – Biçem
  d) Görünüm – Sayfa Düzeni

  38. Belgeyi değişik bir isimle saklamak için aşağıdaki şıklardan hangisi kullanılır?
  a) Dosya – Farklı kaydet
  b) Dosya – Ad değiştir
  c) Düzen – Yeni Adla kaydet
  d) Dosya – Kaydet

  39. Kısaltması yazıldıktan sonra boşluk bırakıldıktan sonra uzun halini yazan seçenek aşağıdakilerden hangisidir(Örn: T.C. = Türkiye Cumhuriyeti)
  a) Dosya - Otomatik Düzeltme Seçenekleri – Otomatik metin
  b) Araçlar – Otomatik Düzeltme Seçenekleri – Otomatik Düzelt
  c) Otomatik biçim – Otomatik düzelt
  d) Yazım ve Dilbilgisi

  40. Dosya – Yazdır seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
  a) Sadece istenilen sayfaları(3,5,8-12 vb..) yazıcıdan çıkartmak
  b) Sadece tek numaralı sayfaları yazıcıdan çıkartmak
  c) Belgeye koruma parolası vermek
  d) Sadece çift numaralı sayfaları yazıcıdan çıkartmak

  41. Word programı temel olarak ne amaçla kullanılmaktadır?
  a) Kelime işlemci programıdır. Belge ve dokümanlar hazırlanır
  b) Resim hazırlanır.
  c) Hesap tabloları oluşturulur.
  d) Sürücüler üzerinde kopyalama ve taşıma işlemleri yapılır.

  42. Düzen – bul seçeneği hangi işlevi gerçekleştirir?
  a) Belge içerisinde belirtilen kelime ve kelime gruplarını arar.
  b) Bilgisayardaki belirtilen dosyaları bulur.
  c) Hatalı sözcükleri bulup altlarını kırmızıçizgi ile çizer.
  d) Toplam sözcük sayısını verir.

  43. Belgenin herhangi bir noktasında iken belge başına gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi yapılmalıdır?
  a) Page Up
  b) Page Down
  c) Ctrl + Home
  d) Ctrl + End

  44. Her sayfanın başına “Bilgisayar Sınavı” yazdırmak hangi seçenek ile yapılır?
  a) Görünüm – Üstbilgi Altbilgi
  b) Dosya – Üstbilgi Altbilgi
  c) Ekle – Üstbilgi Altbilgi
  d) Düzen – Üstbilgi Altbilgi

  45. Yazıda seçili olan bir metnin yazı tipi boyutu hangisi ile değiştirilebilir?
  a) Farenin sağ tuşu ve yazı tipi seçeneği
  b) Farenin sağ tuşu ve Kes seçeneği
  c) Ekle menüsü ve Kesme seçeneği
  d) Farenin sağ tuşu ve Paragraf seçeneği

  46. Araç çubukları ne için kullanılır?
  a) Menülerde olmayan seçenekler araç çubuklarında bulunur.
  b) Menüleri kullanmak daha kolay olduğu için araç çubukları kullanılır.
  c) Araç çubuklarını kullanmak menülerden daha pratik olduğu için
  d) Program penceresinin görüntüsünü güzelleştirir.

  47. Belgeye resim eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  a) Ekle – Resim – Küçük Resim
  b) Ekle – Simge – Küçük Resim
  c) Ekle – Alan - Resim
  d) Ekle – Grafik

  48. Belgeyi bir sayfa büyüklüğünde görmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
  a) Görünüm – Tam Ekran
  b) Görünüm – Yakınlaştır – Tüm sayfa
  c) Görünüm – Yakınlaştır – Sayfa Genişliği
  d) Görünüm – Yakınlaştır – Çoklu Sayfa

  49. Word’de açık olan belgelerin listesini nereden görebiliriz?
  a) Pencere
  b) Görünüm
  c) Biçim
  d) Araçlar

  50. Klavyede olmayan karakterler nasıl eklenir?
  a) Ekle – Simge
  b) Ekle – Özel Karakterler
  c) Ekle – Alan
  d) Ekle – Resim

  Cevaplar

  1 A
  2 B
  3 B
  4 C
  5 A
  6 D
  7 D
  8 B
  9 B
  10 A
  11 A
  12 C
  13 A
  14 B
  15 A
  16 D
  17 B
  18 C
  19 D
  20 B
  21 A
  22 B
  23 B
  24 C
  25 A
  26 A
  27 C
  28 A
  29 B
  30 C
  31 D
  32 D
  33 B
  34 B
  35 C
  36 D
  37 B
  38 A
  39 B
  40 C
  41 A
  42 A
  43 C
  44 A
  45 A
  46 C
  47 A
  48 A
  49 A
  50 A

 3. Ziyaretçi
  arkadaşlar merhaba, bir sıkıntım var ama yardımcı olabilecek birini arıyorum Wordde yazı yazarken paragraf başı ve yazı sürekli olarak ayarladığım kenar boşluklarından farklı şekile geliyor ve şu sayfanın b aşında sayılardan oluşan satır varya orda ki imleç bazı Word dosyalarımda çıkıyor bazılarında çıkmıyor şimdi görünüme git ordan cetveli işaretle bunu damı bilmiyorsun diyeceksiniz duyar gibiyim ama cetveli işaretlediğim halde sayılar çıkıyor ama sayıların üstünde ki imleçler yani satır başını ayarladığım ve sayfa başını ayarladığım imleçler yani umarım söylemek istediğim hususu anlatabilmişimdir. Lütfen yardımcı olun arkadaşlar lütfennn
+ Yorum Gönder


word 2007 soruları,  word 2007 test soruları ve cevapları,  word 2007 sınav soruları ve cevapları,  word 2007 soruları ve cevapları,  word 2007 soruları ve cevapları eklendi,  word 2007 soru ve cevapları