+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda islamda vatan sevgisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  islamda vatan sevgisi
  islamda vatan sevgisi varmıdır..? varsa bu konu hakkında bana bilgi verirmisiniz.. 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Vatan sevgisi, imandandır." hadisi hakkında  bayrak-4.jpg

  “Vatan sevgisi, imandandır."

  Zerkeşi, bunu hadis olarak bulamadığını söyledi.

  Seyyid Muinü'd-Din es-Safuri, sabit değildir dedi. Eskilerin sözü olduğunu söyliyenler de vardır.

  Sehavi de; aslını bulamadım, fakat ma'nası sahihdir, dedi.

  Menufi de, ma'nasının doğruluğunu iddia etmek şaşılacak bir şeydir, çünkü vatan sevgisi ile iman arasında bir münasebet yoktur. Hatta bunu, "Eğer biz onlar üzerine kendinizi öldürün veya diyarlarınızdan çıkın diye hükmetsek, çokları bunu kabul etmezdi." Görülüyor ki, bunların imanı olmadığı halde vatanlarını severler. İşte bu ayet-i celile bu iddiayı çürütüyor.

  Bazıları; bu söz "Vatanını ancak mü'min sever" anlamında değil ki, bu şekilde i'tiraz edilsin. Belki hadisin ma'nası "Vatan sevgisi imana münafi değil" demekti, dedilerse de hadisde vatan sevgisinin iman alemetinden sayıldığı meydandadır.  Bu sevgi de ancak mü'minde olduğu vakit bu hükmü alır, yani iki mü'minden biri vatanına bağlı olmayıp vatanını sevmiyor, diğeri seviyorsa, vatanını sevenin imanı daha kuvvetli olduğuna delildir.  Yoksa imanı olmayanların vatanlarını sevmelerinin iman ile bir münasebeti yoktur. "Bize ne oldu ki Allah yolunda savaşmıyalım? Halbuki biz evlerimizden ve memleketlerimizden çıkarıldık." mealindeki ayet-i celilesine nazaran hadis ma'na bakımından sahihdir.  Sonra şayet hadisdeki "Vatan" kelimesinden maksat, babamız Hazret-i Adem'in de ilk meskeni olan Cennet'tir veya "Ümmü'l-Kura" ve kıblegah olan Mekke'dir veya Sofilerin asıl vatan kabul ettikleri ve Kur'an-ı Kerim'de "Nihayet Rabbine varacaksın" buyurulduğu gibi Allah'a rücu veya memleketine de doğup büyüdüğü vatan murad edilirse, hadis lafzı bakımından da sahih olur.  Sonra bir şeyin bir şeye alamet olması, ona ihtisasını gerektirmez. Mesela "Ahde vefa, imandandır.", Arabı sevmek imandandır." buyurulmuştur. Halbuki bu vasıflar yalnız iman edenlerde değil, iman etmiyenlerde de görülür.
 3. Ziyaretçi
  vatn svgsi ile ilgli hadis blmakk istyrmm
 4. imam hatipli
  Üye
  Vatan sevgisi imandandır hadisi haktır
  Allah Resulü (S.A.V) bir hadis–i şeriflerinde vatan sevgisi imandandır buyurdu. Bu sevginin ‘’Şehitlik’’ gibi bir bedeli var.

  Yine bir hadis–i şerifte: ‘’Kim faziletine inanarak Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır’’ buyurulur. Kadir gecesine inanmanın ve o geceyi ihya etmenin bedeli günahların bağışlanması oluyor.
  İslâm hayatın tamamını kuşatır.
  Allah Resulü namaza dururken safların düzgün olmasına titizlikle dikkat eder göğüsler aynı hizaya gelir ve tam bir düzenle namazı kıldırırdı. Namaz için safların düzgünlüğü işte böyle nazik bir bedeldir…
  İnsan hayatını birkaç safha da incelersek. Kendi sorumlulukları, Allah’a karşı sorumlulukları, Hz. Peygambere karşı sorumlulukları, ailesine karşı sorumlulukları… ve vatanına karşı sorumlulukları vardır.
  Bir Müslüman bunlardan bana ne diyemez.

  Bu vatan, toprağın kara bağrında
  Sıradağlar gibi duranlarındır

  Hudutta, gazi bayraklarından
  Anlına ışıklar vuranlarındır.

  Vatan sevdasının ilahi rütbelerinin açıklandığı bir hadis–i şerifte Allah’ın sevgilisi şöyle buyuruyor:

  ‘’Allah rızası için bir gün nöbet beklemek, dünya ve dünyadakilerden hayırlıdır. Sizden birisinin kamçınsın cennetten işgal ettiği bir yerde, dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır.’’ ( Buharı. Cihad. 71)Vatan için yaşamasını bilmeyen ne anlar vatan için şehit olmaktan…
  Vatan nasıl mı fedakârca sevilir?
  Bunların ser levhaları bu topraklarda kum taneleri kadar çoktur.
  ‘’Erzurum’da şiddetli kış hüküm sürmektedir. Valilik yoksullara yardım dağıtacağını söyleyince kimsesiz bir nine müracaat eder. Günlerce bekler yardım gelmez. Bir akşam doğruca valinin evine gelir. Vali kapıda yaşlı nineyi görünce ‘’Hayrola nine, der’’

  Nine: ‘’Bahsedilen yardımı bekliyoruz oğul’’ deyince Vali: ‘’Nine kış öyle şiddetini artırdı ki. Arabalar yolda kaldı’’ deyince Nine şu asaletli cevabı verir: Hani şu kendini bilmez değer tanımaz bir kısım medyanın sulandırmak istediği asil gerçeği söyler:
  ‘’VATAN SAĞ OLSUN’’.

  Kuvvetli Şairimiz Mehmet Akif ne demişti:

  Enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer.

  Bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer.

  Şanlı ecdadımızın vatan sevgisini hangi duygularla yaşadığına işte bir misal daha:
  ‘’İstanbul’un fethi gerçekleştiğinde Türk askerleri Ulubatlı Hasan’ın başında. 30–40 kadar ok saplanmış vücuduna bakıyorlardı…Sultan Fatih Ulubatlı Hasan’ın başı ucunda dua ettikten sonra yanındakilere:
  ‘’Eğer Sultan olmasaydım, Ulubatlı Hasan olmak isterdim’’demişti. (Refik Özdek. Türklerin Altın Kitabı C 3. s. 420)
  Milli birlik ve beraberliğimizin en temel taşlarından biri olan ’’Vatan’’ sevgisi dîni ve milli bir görevimizdir.

  Vatanını seven, insanını sever. Vatanını seven kimliğini,bayrağını, sancağını, ordusunu, askerini, devletini canından aziz bilip sever ve sevginin bedelini şairin dediği gibi ‘’bir yıkık türbesine Mevla titrer’’ sözü ile gözü gibi korur.
  Hani Çanakkale’de gözlerini kaybeden yiğit Mehmetçiğe paşa sorar: ‘’Evladım gözlerini kaybettin”. Asker şu cevabı verir:
  ‘’Üzülmeyin kumandanım; gözlerimi, göreceklerimi gördükten sonra kaybettim.’’
  Anadır, yardır, çiçekli diyardır vatan
  Şehittir, her karış toprağında yatan
  Bir başkadır, milletin özünde sevgisi
  Beşiktir, saraydır, cennettir vatan
  Hudutlarda, Ay Yıldız, uğrunda ölünen
  Saran kollarını, yardır, namustur vatan.
  (Eyüp Taşova).


  Milletlerin yurt tutup özgürce yaşamlarını sürdürmek için uğrunda nice mücadeleler verdiği toprak parçasına vatan denilmiştir. ”Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır“ veciz sözüyle, anlatılmak istenen; budur. Korunması, Hadisi Şerifle teşvik edilmiştir. “Bir kimse kendini, dinini, namusunu ve malını korurken öldürülürse şehittir”( Tirmizi, Diyat / 22) Bu sebepledir ki “vatan sevgisi imandandır” peygamber buyruğunda; vatan sevgisiyle iman, birlikte zikredilmiştir.

+ Yorum Gönder


vatan sevgisi ile ilgili hadisler,  vatan sevgisi ile ilgili ayetler,  vatan sevgisi ile ilgili ayet ve hadisler,  vatan sevgisi ile ilgili hadis,  vatan ve millet sevgisi ile ilgili ayetler,  vatan sevgisi ile ilgili ayet