+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda ekle menüsü ve açıklaması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  ekle menüsü ve açıklaması
  ekle menüsünün açılımı ve sekmelerin açıklanması 2. AciLForum
  Moderators

  Microsoft Word Ekle Menüsü
  Yazım ve Dilbilgisi
  Dökümanınızdaki kelimelerin doğru yazılıp yazılmadığını kontrol etmenizi sağlar. Dökümanınızında bazı kelimelerin altının kırmızı renkte çizilmiş olduğunu görebilirsiniz. Bunun anlamı bu altı çizili kelimenin ya kullanılan yazı diline aykırı bir yazılımda olduğunu yada kullandığınız yazı diline ait sisteminizdeki sözlükte bu kelimenin olmadığını gösterir. Bu altı çizili kelimeler yazı denetimi yapıldıktan sonra kalkacaktır. Dökümanınızdaki kırmızı çizgiler kalkmamış olsa bile yazıcıdan çıktı alırken bu çizgiler kağıtta gözükmeyecektir. Yazı denetimi belgenin tamamında yapılacağı gibi belgenin sadece istenilen kısımlarında da yapılabilir. Bunun için yazı denetimi yapılacak bölüm bloklanarak seçilir ve sonra yazım ve dilbilgisi denetimi yapılır.
  Sözcük Sayımı
  Dökümanınızdaki sözcük, karakter, satır, paragraf ve sayfa sayısı gibi istatiksel bilgileri görmenizi sağlar.
  Otomatik Özet
  Dökümanınızın otomatik olarak özetinin çıkarılmasını sağlar.
  Değişiklikleri İzle
  Dökümanınız üzerinde yapılan değişikliklerin takip edilmesini ve yapılan değişikliklerin kabul veya reddedilmesini sağlar.
  Belge Birleştir
  Dökümanınızı diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Bunu için dökümanınızı farklı kaydederek diğer kullanıcıların ulaşabileceği klasörlere kaydedebilirsiniz ve yapılacak değişikliklerin vurgulanmasını isteyebilirsiniz. Daha sonra diğer kullanıcıların üzerinde değişiklik yaptığı dökümanda değişiklikleri reddedebilirsiniz veya değişiklikleri kabul edebilirsiniz ve orijinal dökümanınızla bu dökümanı birleştirerek diğer kullanıcıların fikirlerini dökümanınıza yansıtabilirsiniz.
  Belgeyi Koru
  Dökümanınızı paylaştığınız diğer kullanıcıların doküman üzerindeki değişiklik yapmalarına sınırlama getirmeniz sağlar.
  Zarflar ve Etiketler
  Zarf ve etiketlerin baskısının hazırlanmasını ve baskının yapılmasını sağlar.
  Özelleştir
  Araç çubuklarınızın ve menülerinizin özelleştirilmesini sağlar.
  Seçenekler
  Word programınız ile ilgili tüm seçenekleri belirlemenize olanak sağlayan bir komuttur.

  Kesme
  Sayfa sonu, sütün sonu ve bölüm sonu işaretlerinin konulmasını sağlar. Kesme işareti imlecin bulunduğu yerden itibaren konur.
  Sayfa Numaraları
  Dökümanınızın sayfalarının otomatik olarak numaralandırılmasını ve bu numaraların konulacağı yeri ve biçimlerinin belirlenmesini sağlar. Özellikle uzun dökümanlarda çok fazla kullanılabilecek bir komuttur. Çünkü dökümanınızın arasına yeni sayfalar girerseniz otomatik olarak dökümanınız yeniden düzgün şekilde numaralandırılacaktır.
  Tarih ve Saat
  Sistemin tarihinin veya saatinin veya hem tarih hem de saatinin dökümanınıza eklenmesini ve istenirse güncellenmesini sağlar. Ayrıca eklenen tarih veya saat veya tarih ve saat biçeminin yani değiştirilene kadar sürekli kullanılacak biçemi belirlemenize imkan verir.
  Otomatik Metin
  Dökümanınızda sık kullandığınız metinlerin otomatik metin listesine eklenmesini, silinmesini ve eklenen metinlerin dökümana eklenmesini sağlar.
  Simge
  Belgeye klavyede olmayan veya klavyeden oluşturulamayacak simgeleri veya özel karakterleri ekler ve istenirse simgeler için kısayol atanabilir. Aynı zamanda bu komutu kullanarak klavyede olan simgeleri de belgeye ekleyebilirsiniz.

  Açıklama
  Kullanıcının belge içerisinde istediği noktalara açıklama bırakmasını sağlar. Bırakılan açıklama bırakılan alana gidildiğinde açıklamayı bırakan ve açıklama sarı bir zemin üzerinde görülecektir.
  Dipnot
  Dökümana dipnot veya sonnot eklenmesini, eklenen dipnot?un veya sonnot?un sayacının belirlenmesini dipnot?un veya sonnot?un yazılacağı yerin belirlenmesini sağlar. Dipnotlar genellikle belge içerisindeki yazıların açıklaması için kullanılır
  Resim Yazısı
  Belgenizdeki resim, tablo ve denklemlerinizin numaralandırılmasını ve açıklayıcı yazıların yazılmasını sağlar.
  Çapraz Başvuru
  Dökümanınızın içinde bazı noktalara (başlık, dipnot v.b.) başvurular yapmanızı sağlar.
  Dizin ve Tablolar
  Dökümanınız için dizin, içindekiler ve şekiller tablosunun hazırlanmasını sağlar.
  Resim
  Belgenizi resimlerle güçlendirebilirsiniz. Bunu da Ekle menüsünden resim seçeneğini kullanarak yapabilirsiniz. Eğer küçük resim seçeneğini kullanırsanız Word ile birlikte gelen resimlerden herhangi birini seçebilirsiniz. Eğer dosyadan seçeneğini kullanırsanız bilgisayarınızda herhangi bir resim dosyasında kayıtlı olan bir resmi belgenize ekleyebilirsiniz. Otomatik şekil seçeneği ile Oklar , akış diağramları gibi şekilleri belgenize ekleyebilirsiniz. Wordart seçeneği ile belgenizde şekilli yazılar yazabilirsiniz. Grafik seçeneği ile belgenize grafikler ekleyebilirsiniz.
  Dosya
  Daha önce üzerinde çalıştığınız bir dosyayı belgenize ekleyebilirsiniz. Bunu da Ekle menüsünden Dosya seçeneğini kullanarak yapabilirsiniz.
  Yer İşareti
  Belgenizde bazı kısımlara daha hızlı hareketi sağlamak için o alanlara gizli bir işaret koyabilirsiniz. Bu işaretin adı Yer İmi 'dir. Yer imlerini Ekle menüsünden koyabilirsiniz. Yer imleri sayesinde belgeniz üzerinde çok daha hızlı hareket etme imkanını bulabilirsiniz.
  prü
  prü adında anlaşılacağı gibi iki nesne arasında bağlantı yapmak amacıyla kullanılır.
  a. Üzerinde çalıştığınız bir belgeden başka bir belgeye direk olarak gitmek ve onu incelemek istiyorsanız belgenize köprü ekleyebilirsiniz.
  b. Aynı belge içerisine köprü ekleyerek de belge üzerinde hareket edebilirsiniz.
  c. Bir internet adresine köprü yaratarak bu internet adresinede ulaşabilirsiniz.
+ Yorum Gönder