+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda Terkin dilekçesi örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Terkin dilekçesi örneği
  Sehven 08/2009 ayına düzeltme beyannamesi verdim aslında 09/2009 ayına verecektim bu yanlışlığı nasıl düzeltebilirim 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  İpoteğim terkini istemi dilekçesi
  8/5/2007

  . MAHKEMESİNE
  DAVACI :


  VEKİLİ :forumacil  DAVALI :forumacil  KONU : İpoteğin Terkini İstemi.


  AÇIKLAMALAR :


  1-) Müvekkilim, kardeşinin davalıya olan … TL. borcu için …, İlçesi, ada, parselde kayıtlı taşınmazının üzerinde ikinci dereceden ipotek tesis etmiştir.


  2-) Müvekkilimin kardeşi borcun tamamını ödemiştir ve bunları makbuzlarla ispat etmiştir. Bunun üzerine müvekkilim, davalıya ipoteği kaldırması için ihtarname çekerek başvurmasına rağmen davalı müvekkilimin bu talebini yerine getirmemiştir.


  4-) Bu nedenle, dava açılması zorunlu hale gelmiştir.


  HUKUKİ NEDENLER
  : 4721 S. K. m. 883 ve ilgili mevzuat.


  HUKUKİ DELİLLER

  : Ödeme makbuzları, tapu kaydı, ihtarname ve diğer deliller.


  SONUÇ VE İSTEM

  : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, adı geçen taşınmaz üzerinde davalı lehine olan ipoteğin terkinine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…  Davacı Vekili

  Av. forumacil
+ Yorum Gönder


terkin dilekçe örneği,  terkin dilekçesi örneği,  terkin dilekçesi,  kdv terkin dilekçesi örneği,  belediye terkin yazisi