+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda Atatürkün çağdaşlaşma ile ilgili özlü sözleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürkün çağdaşlaşma ile ilgili özlü sözleri nelerdir
  Atatürkün çağdaşlaşma ile ilgili özlü sözleri nelerdir 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Atatürkün çağdaşlaşma hakkında sözleri..  Medeniyet demek, af ve müsamaha demektir.

  (Hasan Rıza Soyak, Fotoğraflarla Atatürk

  ve Atatürk’ün Hususiyetleri, 1965, s. 29)

  Zulüm, medeniyetle uyuşamaz. Yeteneksizlik de affa lâyık bir şey olamaz. Çünkü, milletler işgal ettikleri arazinin hakikî sahibi olmakla beraber beşeriyetin vekilleri olarak da o arazide bulunurlar. O arazinin servet kaynaklarından hem kendileri istifade eder ve dolayısıyla bütün beşeriyeti istifade ettirmekle görevlidirler. Bu prensibe göre, bundan âciz olan milletler yaşama ve bağımsızlık hakkına lâyık olamamak lâzım gelir.

  1920 (Nutuk III, s. 1182)

  Medeniyetin coşkun seli karşısında mukavemet boşunadır ve o, gafil ve itaatsizler hakkında çok amansızdır. Dağları delen, göklerde uçan, göze görünmeyen zerrelerden yıldızlara kadar her şeyi gören, aydınlatan, tetkik eden medeniyetin kudret ve yüksekliği karşısında, ortaçağa ait zihniyetlerle, iptidaî hurafelerle yürümeye çalışan milletler, mahvolmaya veya hiç olmazsa esir ve aşağı olmağa mahkûmdurlar. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti halkı, yenileşen ve olgun bir kütle olarak ilelebet yaşamaya karar vermiş, esaret zincirlerini ise tarihte görülmemiş kahramanlıklarla parça parça etmiştir.

  1925 (Mustafa Selim İmece,
+ Yorum Gönder


atatürkün çağdaşlaşma ile ilgili özlü sözleri,  atatürkün çağdaşlaşma ile ilgili özlü sözleri nelerdir,  atatürkün çağdaşlaşma ile ilgili özlü sözleri . mavi karanlık,  çağdaşlaşma ile ilgili özlü sözler nelerdir,  atatürkün çağdaşlaşma ile ilgili sözleri,  atatürkün çagdaşlaşma ile ilgili özlü sözleri