+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda yapılarda yalıtım Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  yapılarda yalıtım
  yapılarda yalıtım konusunda bilgiler ve dökümanlar 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  binalarda ısı yalıtımı; mevsim şartlarına göre binayı ısıtmak veya soğutmak
  ısı izolasyonu - için sağlanan soğuk yada sıcak havanın dışarıya kaçmasını/girmesini önleyerek ısı
  ekonomisi ve ısıl konfor sağlamak amacıyla yapılır.  bina yapımındaki gelişmeler ile birlikte, yapılar kalın boyutlu ve ağır
  malzemelerden narin-ince boyutlu hafif malzemelere geçmiştir. bu durum, sağladığı
  birçok yarar yanısıra yapı fiziği ve ısı yalıtımı konularında daha dikkatli davranmak
  gereğini ortaya getirmiştir. binanın ısı yalıtımı; yapının gerek kışın, gerekse
  yazın karşılaşacağı dış koşulları güvenle karşılayabilecek biçimde düşünülmelidir.
  binanın ısı etkilerine karşı yalıtılmasında amaç, yapının zararlı boyutlarda ısı
  hareketleri ve buhar yoğuşması neticesi vakit içerisinde yapı hasarlarının (don hasarı,
  nem hasarı, küflenme, bozulma, demir aksamının çürümesi-korozyonu vs) ortaya çıkmasını
  önlemektir. bu nedenle yapının bakım masraflarını sınırlı kademede tutmak, yaşanılan
  iç ortamın konfor şartlarına ideal, kışın ısıtma, yazın soğutma enerjisinden tasarruf
  sağlayarak aile ve ulusal ekonomimize katkıda bulunmaktır.  içinde yaşadığımız konutlarda ısı yalıtım hedefli konforu sağlamak ve optimum
  şartlarda sıcaklık dengesini kurmak, yapılarda kullanılan malzemenin tercihi ile
  direkt ilgili bir durumdur. seçilen malzemenin hangi türden bir yapı malzemesi olursa
  olsun, ısısal yalıtım tesirleri ve ısı geçirimlilik karakteristiği analiz edilerek,
  irdelenmelidir. yapılarda iç hava sıcaklığının ve buna bağlı olarak yapı kesitini
  oluşturan (duvarda, tavanda, tabanda) elemanların iç yüzey sıcaklıklarının belli
  değerlerde olması gerekir. yapılan literatür araştırmaları, iç ortam sıcaklığının
  18-20 °c, yapı elemanı sıcaklığı ise 16-18 °c ‘de olması ile arzu edilen konfor
  şartlarının sağlanabileceğini göstermiştir. bundan başka, yaz ve kış iklim şartlarında
  her iki sıcaklık derecesinin 3-4 °c ‘lik bir farkla kabul edilmesi yeterli görülmektedir.  binalarda ısıtma enerjisi gereksinimi dış duvar türüne bağlı olarak değişmektedir.
  tüketilen bu enerjinin büyük bir kısmı, ısıtma ve soğutma hedefli olmaktadır. kullandığımız
  binalar, kışın büyük ısı kayıplarına, yazın ise büyük ısı kazançlarına maruz kalmaktadır.
  gerek müteahhitler, gerekse konut kullanıcıları genelde bu olayı göz ardı etmekte,
  binanın yalnızca estetik ve hoş görünüşüne ağırlık vermektedirler. durum böyle olunca,
  özellikle bina inşaatı anında ideal olmayan yapı malzemeleri tercihi ve yapılmayan
  basit uygulamalar ile binanın kullanım ömrü süresince, hem konut sahiplerine hem
  de daha fazla enerji tüketimi ile çevre üstüne olan negatiflikler artarak devam
  etmektedir.  yapılan bir örnek çalışmada, istanbul ve elazığ ‘da 10x12x2.6 m ölçülerinde
  müstakil ısıtmalı (fuel-oil), duvarlarında toplam 20 m² cam yüzey olan bir bina
  konu olarak seçilmiş, ısı yalıtımsız (mevcut) ve yalıtımlı durumun neticeleri alınmıştır.
  söz konusu yapıda; 10 cm cam yünü çatı şiltesi (çatıya), 5 cm xps (ekstrüde polistren)
  ısı yalıtım levhası (duvarlara içten uygulama) ve 5 cm xps ısı yalıtım levhası (döşemeye)
  uygulanarak ısı yalıtımı yapılmıştır. ısı yalıtımı toplam maliyeti ağustos 2001
  birim fiyatlarına göre (k.d.v., işçilik, nakliye ve malzeme bedeli dahil) yaklaşık
  1.478.000.000.- tl ‘dir. ısı yalıtımı neticesi sağlanan yakıt tasarrufu ve hava kirletici
  atıklardaki azalma miktarı hesaplandığında tablo 1.1 ve 1.2 ‘deki neticeler elde
  edilmiştir.
 3. HAYAT
  Devamlı Üye
  mevcut yalıtımsız
  ısı yalıtımlı
  bir yıldaki
  muhtemel tasarruf

  istanbul
  elazığ istanbul elazığ istanbul elazığ
  3.7 ton 5.6 ton
  1.0 ton 1.4 ton 2.7 ton 4.2 ton
  1.443 2.184 390 546 1.053 1.638
  milyon tl/yıl
  milyon tl/yıl
  milyon tl/yıl
  milyon tl/yıl
  milyon tl/yıl
  milyon tl/yıl

  tablo 1.1. örnek binanın yalıtımlı ve yalıtımsız durumunda
  tüketilebilecek yıllık yaklaşık yakıt miktarı ve maliyeti  zararlı maddeler
  mevcut/yalıtımsız
  ısı yalıtımlı

  istanbul
  elazığ
  istanbul
  elazığ

  co2 ton/yıl 11 16.6 2.9 4.1
  so2 kg/yıl 1.8 2.8 0.5 0.7
  nox kg/yıl 21 31.9 5.7 7.9
  co kg/yıl 7.2 10.9 1.9 2.7
  cxhy kg/yıl 1.5 2.4 0.4 0.6
  partikül kg/yıl 5.3 8.0 1.4 2.0
  tablo 1.2. örnek binanın yalıtımlı ve yalıtımsız durumunda
  olası hava kirletici atık miktarları
 4. HAYAT
  Devamlı Üye
  tablo 1.1 ve 1.2 verilerine göre; bir yılda yaklaşık %70 yakıt tasarrufu
  yapılmakta, ısı yalıtımına yapılan yatırım istanbul 'da 1.5 yılda elazığ 'da
  ise 1 yılda kendini amorti edebilmektedir. (fuel-oil: 390.000 tl/litre) hava
  kirliliğindeki azalma ise %75 mertebesindedir. tablo 1.1 'de verilen %70 kazanç,
  hem enerjisi büyük miktarda dışa bağımlı olan ülkemiz hem de bina kullanıcıları
  için küçümsenemeyecek bir rakamdır. yalıtım için yapılan yatırımlar ise, sağlanan
  bu tasarrufun yanısıra önemsiz kalmaktadır. dolayısıyla, ısı yalıtımının öneminin
  ve getirdiği kazançların toplumun her kesimine çok iyi anlatılması ve bu konuda
  bilinçli bir toplumun oluşturulmasına çalışılmalıdır.  konu üstünde yapılan analitik hesaplara göre, iyi bir ısı yalıtımı
  ile enerji tüketiminden %70-80 tasarruf sağlamak olası görünmektedir. basit
  bir ısı yalıtımı halinde ise bu kazanç yaklaşık %50 düzeyindedir. yine, iyi
  bir yalıtım ve enerji yönetimiyle 150 kwh/yıl olan enerji tüketimi 70 kwh/yıl
  'a düşürülebilir. konunun daha iyi açıklığa kavuşturulması bakımından tablo
  1.3 'de verilmiştir.

 5. HAYAT
  Devamlı Üye
  yalıtım derecesi
  dış kapılar ve pencereler
  çatı
  dış duvar
  döşeme
  ısı gereksinimi kwh/yıl

  yetersiz çift cam 18 cm beton 30 cm delikli tuğla 18 cm beton 34.790
  orta çift cam +5 cm yalıtım +5 cm yalıtım +5 cm yalıtım 15.280
  iyi üç cam +15 cm yalıtım +12 cm yalıtım +10 cm yalıtım 8.790
  tablo 1.3. yalıtım derecelerine göre ısı ihtiyacı
  tablo 1.3 incelendiğinde binanın yalıtım derecesinin "yetersiz"
  kademeden "iyi" düzeye getirilmesi halinde ısı ihtiyacında %74.7 gibi
  olabildiğince önemli kademede bir azalma söz konusudur. diğer bir söylemle, yalıtım
  seviyesi yükseldikçe enerji tüketimi azalmakta, yaklaşık %75 gibi önemli boyutlarda
  enerji tasarrufu sağlanmaktadır.  yapıların ısı etkilerinden korunması, sadece yapıları kullananlara
  daha sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamakla kalmaz, ısıtma ve soğutma sistemleri
  ilk yalıtımlarda ve yıllık enerji giderlerinde tasarrufları da beraberinde getirir.
  azalan yakıt tüketiminin hava kirliliğini azaltma çabalarına katkısı da küçümsenmeyecek
  boyuttadır. diğer taraftan, tasarım aşamasında düşünülecekısıl korunum tedbirleri
  yapıların neme karşı korunmaları için lazım pekçok tedbirin alınmasını sağlayacak,
  böylece de yapıların ömrünün artması yönünde önemli adımlar atılmış olacaktır.  ısı yalıtımsız dış duvarda, malzemeye bağlı olarak ısı geçirimliliği,
  binanın ısıtma enerjisi gereğini artırmakta; bu taktirde çevre kirliliğine neden
  olan gaz miktarları da artmaktadır. yalıtımdan vazgeçerek, yapım maliyetinin düşürülmesibir
  avantaj olarak görülmekte ise de termal konforu sağlamış bi iç ortamda yaz ve
  kış mevsimlerinde harcanan enerji ile kullanıcılar, ulusal ekonomimiz ve çevremiz
  büyük kazançlar sağlamaktadır.  özellikle son yıllarda, elektrik tüketimine yönelik, yeni yatırımların
  yapılamayışı, gelecek dönemlerde başlaması muhtemel elektrik kesintileri ve
  her geçen gün dövize bağlı olarak artan petrol ve türevi yakıtların tüketiminde,
  acilen tasarrufa yönelmemize dair bir işarettir. bu nedenledir ki, büyük miktarda
  enerji tüketiminin olduğu yapılarda, ulusal ve/veya bölgesel mevsim koşulları
  göz önüne alınarak, yalıtımın zorunlu tutulması bundan böyle kaçınılmaz görünmektedir.  bu konuda yerel yönetimlere büyük sorumluluklar düşmektedir. yerel
  yönetimler, mevzuatlarında ciddi ve tutarlı yaklaşımlarla seri farklılıklar
  yaparak, yalıtım projesi olmayan ve yalıtım projesini uygulamayan binalara kullanma
  izninin verilmemesi yoluna gidilebilir. diğer taraftan, ilgili birim veya kamu
  kuruluşlarıyla yakın işbirliği yapılarak bu durumdaki binalara elektrik, telefon
  vb alt yapı hizmetlerin verilmesi bu koşula bağlanabilir. böylece, binanın yalıtılması
  bir zorunluluk durumuna sokulabilir. böyle bir çalışmaya geçerken, ilgili tarafların
  bina yalıtımının gerekliliğine ikna edişmesi veya inandırılması konusu beraber
  yürütülmelidir. bu konuda, eğitim-öğretim, basın yayın gibi kuruluşların söz
  konusu çalışmanın içerisine sokulması gerekliliğinin yanı sıra devamlı gündemde
  tutulmalıdır.  aslında ısı gereksiniminin tespit edilmesi iki bakımdan lazımdır. birincisi,
  mevcut enerji kaynaklarının korunabilmesi ve hava kirliliği tedbirleri, yapılardaki
  enerji gereksiniminin gerçekten enerji tasarrufu sağlayacak ve hava kirliliğini
  önleyecek biçimde ısıtılmalarının planlanabilmesi için planlayıcıların eline
  bir hedef değer verilmesi istenmektedir. ikinci olarak, anılan uygulama için,
  birinciye göre daha kesin bir fiziksel metoda gereksinim vardır.  diğer taraftan, hava kirliliği yalnızca ülkemizin bir problemi değildir,
  evrensel bir boyutu vardır. fosil yakıtların giderek daha fazla tüketilmesi
  neticesi doğanın kendisini temizleyebileceğinden çok daha fazla kirlilik atmosfere
  yayılmaktadır. buna paralel olarak, malesef yanma ürünü olarak atmosfere yayılan
  co2 'nin doğal temizlenmesi görevini üstlenmiş olan yeşil
  alanlar hızla daralmakta ve her geçen gün dünya atmosferindeki co2
  miktarı artmaktadır. katı, sıvı ve gaz yakıtların yanması neticesi yakacağın türüne
  ve yanma işlemine bağlı olarak çeşitli oranlarda değişen, azot oksitler, karbonmonoksitler,
  hidrokarbonlar, klor, halojenli bileşikler, polisilik organik maddeler ile partikül
  durumunda katı maddeler atmosfere yayılmaktadır. bunlar insan sağlığına, doğal
  yaşama ve bu nedenle ulusal ekonomiye çeşitli etkilerde bulunmakta ve ekolojik
  dengenin bozulmasına neden olmaktadır.  ülkemizde hava kirliliği üstüne yapılan bilimsel çalışmaların büyük
  bir çoğunluğu termik santraller ile endüstriyel tesislerin bacalarından ve taşıtların
  egzozlarından çıkan gazlar üzerinedir. hususa ışık tutması bakımından enerji
  ve tabii kaynaklar bakanlığı 'nın 1993 ve 1997 enerji istatistikleri verilerine
  göre enerji tüketiminin sektörel dağılımları tablo 1.4 'de verilmiştir.  yine tıpkı kuruluşun verilerine göre, ülkemizde 1993 yılında tüketilen
  yakıtın %32 'sinin ısıtma hedefli kullanıldığı görülmektedir. bu şaşırtıcı tablonun
  yanı sıra, ısıtma için tüketilen yakıtın endüstri ve ulaştırmada olduğu gibi
  bütün yıl boyunca değil de yalnızca kış aylarında tüketildiğini (aralık, ocak ve
  şubat aylarında %65) ortaya koymaktadır.

 6. Ziyaretçi
  Yalıtım çok geniş kapsamlı bir inceleme gerektirir.Öncelikle bir yerde yalıtım düşünülüyorsa bunu kategorize etmek gerekir ;

  Isı yalıtımı
  Ses Yalıtımı
  Su Yalıtımı
  Yangın Yalıtımı

  Gibi..Daha sonra hangisi yada hangileri yaptıracaksak bunlar üzerinden konuşmamız gerekiyor.Eğer bir denizin içinde bir sağa bir sola gider gibi araştırma yaparsak kafamız oldukça fazla karışabilir.

+ Yorum Gönder