+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda Divanda hangi kollar vardır hangi divan üyelerihangi kolda yer alır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divanda hangi kollar vardır hangi divan üyelerihangi kolda yer alır
  çoookk acill lütfe yarınaa bu ödevii yapmm lazımm 2. Mine
  Devamlı Üye

  divanda hangi kollar vardır hangi divan üyelerihangi kolda yer alır

  Divanda, padişah, vezir-i azam ve diğer vezirlerden başka kazasker, defterdar, nişancı aza olarak bulunurlardı. Askeri ve örfi işleri vezir-i azamlar, şer'i ve hukuki işleri kazasker, mali işleri de defterdar tetkik ile mütalealannı söylerlerdi. Nişancı, divan kaleminin büyük şefi olduğu gibi arazi işleri, has, zeamet, timar tevcihleri buna havale olunup esas deftere (tapu defteri) bunun yazısı ile kayıd veya tashih edilirdi; bu husustaki kanunların tertip ve tanzimi de buna aitti. Hükümdarlara, vali ve sancak beylerine, voyvodalara yazılan fermanlann ve beratların üzerine çekilen tuğralar nişancı'nın kalemiyle olurdu. Bu tarihlerde divan kalemindeki katiplerin şefi olan reis-ül-küttab, nişancı'nın maiyyetinde bulunurdu.
+ Yorum Gönder