+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda kayıp tastikname nasıl cıkartılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  kayıp tastikname nasıl cıkartılır
  kayıp tastikname nasıl cıkartılır 2. HARBİKIZ
  Moderator

  kayıp tastikname nasıl cıkartılır

  PLOMASINI KAYIP EDENLERE MAHSUS
  PLOMA KAYIT ÖRNEĞİ  ……………………………………OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
  ………………../……………


  Okulunuzdan …………….. yılında almış olduğum diplomamı kayıp ettim. Öğrenim durumumu bildiren bir belgenin verilmesini arz ederim.

  …/…./….
  İmza

  ÖĞRECİNİN
  TC. No :
  Adı Soyadı :
  Baba Adı :
  Anne Adı :
  Doğum Yer :
  Doğum Tarihi :
  nıf ve Şubesi:


  TC
  ……………. İ
  …………….. İLÇESİ
  ………………………………..OKULU MÜDÜRLÜĞÜ


  BELGENİN
  Tarihi :
  Nosu :


  PLOMA KAYIT ÖRNEĞİ

  Dilekçe sahibi ………………T.C. Kimlik nolu ………………doğumlu ……………… oğlu/kızı …………………………………..nın ……………………………………okulundan (5 yıllık)………………. tarih ve ………… sayılı diplomayı almaya hak kazandığı resmi kayıtların incelenmesinden anlaşılmıştır.


  / /

  ……………….Okulu Müdürü
  Adı Soyadı
  (Resmi Mühür ve İmza)


  ÖĞ
  RENİM BELGESİNİ (TASDİKNAMESİNİ) KAYBEDENLERE MAHSUS BELGE

  OKULUN
  İLİ :
  İLÇESİ :
  ADI :
  BELGENİN
  TARİHİ :
  NO/SAYISI :
  ÖĞRENCİNİN
  T.C. KİMLİK NO :
  OKUL NUMARASI :
  ADI VE SOYADI :
  BABA ADI :
  ANA ADI :
  DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
  SINIFI :
  ÖĞRETİM YILI VE DÖNEMİ :
  YABANCI DİLİ :
  KAYBETTİĞİ BELGENİN;
  TARİHİ :
  NO/SAYISI :

  6. sı


  nıf
  7. sı


  nıf
  8.Sı


  nıf
  Rakamla
  Yazıyla
  Rakamla
  Yazıyla
  Rakamla
  Yazıyla
  Türkçe
  Matematik
  Fen ve Teknoloji
  Sosyal Bilgiler
  T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük
  Yabancı Dil
  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

  4. Sı
  nıf

  5. Sı


  nıf
  6. Sı


  nıf
  7. Sı


  nıf

  Açıklamalar:  Yukarıda kimlik bilgileri verilen dilekçe sahibi ……………………………………… oğlu/kızı
  ……………………………………………………………………………. Okulumuzdan almış olduğu “Öğrenim Belgesi”ni kaybettiğinden, bu belge kayıtlarımıza uygun olarak ……. defa düzenlenmiştir. ……/……./20…


  Müdür Yardı


  mcısı
  Okul Müdürü
  (Adı


  -Soyadı ve İmzası)
  (Adı


  -Soyadı, İmza ve
  Resmi Mühür)


  ÖĞRENİM BELGESİ Ek :1
  (Değ


  işik: 2.5.2006/26156 RG)

  OKULUN
  İli : …………………………………
  İlçesi : …………………………………
  Adı : …………………………………
  ÖĞRENCİNİN
  T.C.Kimlik No : …………………………………
  Okul No : …………………………………
  Adı ve Soyadı : …………………………………
  Baba Adı : …………………………………
  Ana Adı : …………………………………
  Doğum Yeri ve
  Tarihi : …………………………………
  BELGENİN
  No’su : …………………………………
  Tarihi : …………………………………


  DERSLER
  1. Yarıyıl Notu


  II. Yarıyıl Notu


  l Sonu Başarı Notu

  4. Sınıf : ………
  5. Sınıf : ………
  6. Sınıf : ………
  7. Sınıf : ………  Diğer Bilgiler  …/…/20.. tarihinde ilk defa/naklen …………………… sınıfına kaydedilen …………………………………… ……… sınıfına devam ederken öğrenim çağı dışına çıktığından velisinin / kendisinin isteği üzerine …/…/20.. tarihinde okulumuzdan ayrılmıştır.


  …/…/20..
  Müdür Yardımcısı Okul Müdürü
  İmzası İmza ve Resmî Mühür


+ Yorum Gönder


tasdiknamesini kaybedenlere mahsus belge,  lise tasdiknamesini kaybedenlere mahsus belge,  tasdiknameyi kaybedenlere mahsus belge,  tasdikname kaybedenlere mahsus belge,  tasdiknamesini kaybedenlere mahsus öğrenim belgesi,  tasdiknamesini kaybedenlere verilecek belge