+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda sait faik abasıyanık hikayeLerinin sözcük türLeri . Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  sait faik abasıyanık hikayeLerinin sözcük türLeri .
  Lütfn proje ödevim için yardım pelease =(=(=( 2. MEGASXL
  Devamlı Üye

  Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Türk öykücülüğünün en ta-nınmış sanatçılarındandır. öykülerinde konu ve olay önemli yer tutmaz. “Çehov tarzı” denen durum-kesit öyküsünün temsil-cisidir. Kendine özgü şiirsel bir anlatımı vardır. İstanbul öykücüsü olarak tanınmıştır, öykülerin-de İstanbul’u denizi, kıyıları, balıkçıları, kenar ma-halleri ve doğasıyla işlemiştir. İstanbul’un değişik yerlerinde; kalabalıklar içinde, köprü altlarında, balıkçılar arasında; kısacası halkla birlikte yaşamış-tır. Kahramanlarının duygu, düşünce ve hayallerini verirken kendi bohem yaşamını, yalnızlığını anlat-mış, yaşama sevincini işlemiştir.
  Öykülerinde çocukluk ve gençlik dönemi İzlenimlerini yaşatan Sait Faik‘in, yalın bir dili vardır.

  1906-1954 yıllan arasında yaşamıştır. İlk ve orta öğreni-mini Adapazarı’nda ve İstanbul Erkek Lisesi’nde tamam-lamıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki eğitimi-ni yarıda bırakarak isviçre’ye ekonomi öğrenmeye gitmiştir. Bir süre Fransa’da da kaldıktan sonra Türkiye’ye geri dön-müştür. Azınlık okulunda öğretmenlik, zahire ticareti gibi işler-de bulunduktan sonra babasının geliri ile Burgaz Adası’ndaki köşklerinde yaşamıştır. (Bu köşk, şu anda Sait Faik Müzesi’dir.) Sait Fa-ik Abasıyanık‘n basılan ilk yazısı Uçurtmalar’dır. Ona ün ka-zandıran hikayelerini Varlık dergisinde yayınlamıştır. Sait Fa-ik Abasıyanık, çok başarılı bir İstanbul hikayecisidir. Sait Fa-ik Abasıyanık Hikayelerine kendi sıkıntı ve avarelikleri ile birleşen kadere küskün insanları ko-nu edinmiştir. Ada ve deniz, balıkçılar, kırlar, hayvanlar hikâ-yelerinde büyük yer tutar.

  Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Son Kuşlar, Havada Bulut, Havuz Başı, Alemdağda Var Bir Yılan, Mahalle Kahvesi, Az Şekerli ( öykü )
  Medar-ı Maişet Motoru, Kayıp Aranıyor(roman ) Şimdi Sevişme Vakti ( şiir)

  Son Kuşlar (Sait Faik Abasıyanık)

  Adalarda kış kendini göstermeye başladı. Herkes, kış için hazırlıklar yapıyor. Ben tembelliğim, hep kaçanı kovalayan hu-yumla, yazın peşindeyimdir… Şimdi bu kır kahvesinde bunun için bulunuyorum. Durmadan uçak sesleri geliyor. Vaktiyle bu Ada’ya bu zamanda kuşlar uğrardı. İki yıldır gelmiyorlar. Belki de, ellerinde ökselerle kuşları avlayanlar yüzünden, gelmekten vazgeçtiler.
  Komşumuz Konstantin Efendi vardı. Pek de mütevazi idi. Ancak, kuş mevsimi geldi mi canavar kesilirdi. Kuşları görünce, “bizim pilavlıklar geldi” derdi. Mahallenin çocuklarını başına top-lar, onlarla beraber, küçücük hayvanları avlardı..
  Ne zamandır kuşlar gelmiyor. Nesilleri tükenecek gibi. Kim îilir her mahallede kaç tane Konstantin Efendi var?
  Kuşları boğdular, çimenlere söktüler…
  Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göre-meyeceksiniz. Bizim İçin değil ama çocuklar, sizin için kötü ola-cak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak, îenden hikâyesi.
+ Yorum Gönder


sözcük türleri bulunmuş metinler,  hikayede sözcük türleri,  içinde sözcük türleri olan öyküler,  bir hikayenin sözcük türleri,  sözcük türleri ile ilgili metinler,  sözcük türleri bulunmuş hikayeler