+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda Kısmetim bağlı mı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kısmetim bağlı mı
  kısmetimin bağlı oduğundan şüpeleniyorum nasıl aca bilirim nuska veya büyü yapıldıysa nasıl boza bilirim iş ve atılım konusunda 2. Mine
  Devamlı Üye

  Dünyada evlenemeden vefat edenleri bile Cennette otuz üç yaşında en güzel bir Cennet genci olarak olarak evlendirir, kısmetini yine karşısına çıkarır, asla kısmetsiz bırakmaz Onlar da o zaman asla pişmanlık duymazlar dünyadaki bekleyişlerinden dolayı Çünkü Cennet evliliği dünyadakiyle kıyaslanamayacak kadar özel ve güzel bir evlilik olur Bütünüyle mutluluk ve saadet kaynağı halini alır

  Kısmetin kapalı olup olmadığını insan bilemediği için, kendi isteği olan bir şeyi elde etmek için bazı sebeplere teşebbüs etmesi gerekir Bu sebeplere teşebbüsten sonra şayet istediğimiz şeyi elde edersek, şükrederiz Şayet istediğimz şey elde edilmez ise, o zaman “hakkımızda hayırlı değilmiş” deyip, verilmediği için ve ahirette isteğimizin daha güzelinin verileceğine iman edip yine şükretmek gerekir

  Kısmet beklemelerde yanlış yorumlardan uzak kalınmalıdır Bazı kimselerde yanlış bir kısmet bağlama anlayışı görülmektedir

  Evham ve su-i zanna kapılan bu kimseler tereddüt etmeden konuşabiliyorlar:

  – Kızımızın ya da oğlumuzun kısmeti bir türlü çıkmıyor, çıkınca da anlaşmayla sonuçlanmıyor, bir bahane bulunup iş bozuluyor! Demek ki kısmetini bağlamışlar Zaten falan ve filan komşulardan da şüphe ediyoruz diye hüküm verebiliyorlar

  Halbuki Allah (cc), hiçbir insana bir başkasının kısmetini bağlama imkan ve salahiyeti vermemiştir Bu sebeple, kısmet bağlanması diye bir olay olamaz Ama kısmet beklenmesi diye bir gerçek olur

  Demek ki mesele, kısmet bağlanması değil kısmetin beklenmesi meselesidir

  Bu kısmet bekleme meselesini, maneviyat büyüğü İsmail Fakirullah Hazretlerinin verdiği misal, pek güzel açıklamaktadır Öğrencilerinden birinin eline bir testi verip kuşluk vakti çeşmeye gönderir Fakirullah Hazretleri

  Ne var ki öğrenci çeşmenin başına varınca oradaki çocuklarla oyuna dalar, ta ikindiye kadar oyun sürer Nihayet gün batarken aceleyle testiyi doldurup döner Bunca vakittir orada oyuna dalan öğrenciyi bu defa arkadaşları aralarına alıp hırpalamak isterler Ancak Fakirullah Hazretleri müdahale ederek der ki:

  – Neye suçluyorsunuz arkadaşınızı?

  – Kuşluk vakti gönderdiniz ikindi üzeri döndü, bizi bu kadar bekletmeye hakkı var mı? derler

  Büyük insan şöyle izah eder geç kalma sebebini

  – Arkadaşınızın kabahati yoktur bu bekleyişte Çünkü der, çeşmenin başında oyuna dalmaya mecburdu Kısmetiniz olan su henüz kurnaya gelmemişti, yoldaydı Başkalarının kısmetini doldurup ta size getiremezdi Ne zaman yoldaki sizin kısmetiniz kurnaya geldi, işte o zaman oynamayı bırakıp testiyi çeşmeye tutarak kısmetinizi doldurup getirdi Onun kabahati yoktur, yoldaki kısmetinizi beklemiştir

  İşte, evlenme olayındaki bekleme de, yoldaki kısmeti beklemeden başkası değildir

  Demek ki, kısmet bağlaması yoktur ama kısmet beklemesi vardır

  Şunu hiç unutmamak gerektir ki, Allah yarattığı kulunun kısmetini asla bağlamazO kadar bağlamaz ki, dünyada evlenemeden vefat edenleri bile Cennette otuz üç yaşında en güzel bir Cennet genci olarak olarak evlendirir, kısmetini yine karşısına çıkarır, asla kısmetsiz bırakmaz Onlar da o zaman asla pişmanlık duymazlar dünyadaki bekleyişlerinden dolayı Çünkü Cennet evliliği dünyadakiyle kıyaslanamayacak kadar özel ve güzel bir evlilik olur Bütünüyle mutluluk ve saadet kaynağı halini alır

  Bence burada unutulmaması gereken en mühim nokta şu olmalıdır

  Dünyadaki kısmetini bekleyenler bekleme süresini büyük bir fırsat bilmeli, bu sıralarda kendi özelliklerini geliştirip vasıflarını çoğaltmayı hedef almalı, vasıfsız işçi durumundan çıkıp aranan vasıflı aday özelliğini kazanmalı, kendini bir çok vasıflarla değerli durumuna getirmelidir Çünkü denklik dünyada da ahirette de esastır Dünyada vasıflı olanlar Cennette de vasıflılarla evlenirler Bu bakımdan da kısmet bekleme devresini güzel vasıfları kazanma, çoğaltma devresi olarak düşünmeli, yüksek vasıflılara layık hale gelmeye gayret göstermelidir
  Zaten beklemenin bir faydalı yanı da, güzel vasıflarını çoğalt ikazını yapıyor olmasıdır
+ Yorum Gönder