+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda Hemşirelikle ilgili bilgiler nasıl hemşire olunur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hemşirelikle ilgili bilgiler nasıl hemşire olunur
  hemşirelikle ilgili bilgiler

  hemşirelikle ilgili bilgiler nasıl hemşire olunur 2. Mine
  Devamlı Üye

  Hemşire, TDK'na göre; Mesleki eğitim almış, hekimle iş birliği yaparak hastaya bakan sağlık çalışanına verilen isimdir.

  2 Mart 1954 tarihli 8647 sayılı Resmi Gazete'ye göre; hemşireliğin tanımı şöyledir: Türkiye’de üniversitelerin hemşirelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili, Devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlere Hemşire unvanı verilir.

  Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel usulüne göre hemşirelik sınıfına alınmış olanlar sanatlarını yapmaya ve hemşire unvanını kullanmaya devam ederler.

  Türkiye İstatistik Kurumu'nun saptamalarına göre; 2001 yılında Türkiye'de 75.879 hemşire bulunmakta ve aynı verilere göre hemşire başına 903 kişi düşmekteydi.

  Modern hemşireliğin kurucusu; Florence Nightingale'dir. Nightingale; şu sözleriyle ünlüdür; "Tanrının en değerli armağanı olan hayat, çok defa hemşirenin ellerine terk edilmiştir." İlk Türk hemşire; Selçuklu döneminde yaşamış olan Gevher Nesibe'dir.

  12 Mayıs günü, Florence Nightingale'in doğum günüdür ve her yıl dünyada "Hemşireler Günü" olarak kutlanmaktadır.
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Gelen hastaları hastalıktan koruma ve onlara hastalıklarla ilgili bilgi veren, aşı, serum gibi virüslerden koruyucu maddelere vücuda enjekte eden ve hastaların iyileşme dönemini takip eden meslektir.
+ Yorum Gönder


hemşirelikle ilgili bilgiler