+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda psikolojik danışma ve psiko eğitim gruplarının tanıtımı ve psikolojik danışma grup süreçinin evreler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  psikolojik danışma ve psiko eğitim gruplarının tanıtımı ve psikolojik danışma grup süreçinin evreler
  yazdığım konu araştırma ödevim bilgi istiyorum 2. Mine
  Devamlı Üye

  Psikoeğitim grupları
  Psikoeğitim grupları, kişisel, sosyal, eğitimsel veya mesleki bir konuda, kişilere bilgi ve beceri kazandırarak kişilerin o konuda psikolojik sorunlarla karşılaşmalarını önlemek amacıyla oluşturulan gruplardır. Psikoeğitim gruplarının oluşturulması ve işleyişi, temelde grupla psikolojik danışmadaki gibidir; ancak, psikoeğitim grupları -oturumlarının içeriği, süreci ve grupla ilgili diğer özellikleri baştan- yapılandırılmış gruplardır.

  Merkezimizde sunduğumuz psikoeğitim grupları aşağıda sıralanmıştır:

  • Çocuk ve gençler için sınav kaygısına yönelik "Kaygıyla Vals Grubu"

  Çocuk ve gençler için sınav kaygısına yönelik “Kaygıyla Vals Grubu” toplam 8 oturum sürmektedir. İlköğretim ve lise öğrencileri için ayrı gruplar oluşturulmaktadır ve her grupta 8 ile 15 arasında kişi bulunmaktadır.

  “Kaygıyla Vals Grubu” oturumlarında ele alınacak konular aşağıda sunulmuştur:  1. Oturum: Gruba merhaba

  2. Oturum: Kaygıma merhaba

  3. Oturum: Sınav günü

  4. Oturum: Düşüncelerim

  5. Oturum: Sihirli düşünceler

  6. Oturum: Gelecekte ben

  7. Oturum: İş yaşamına merhaba

  8. Oturum: Gruba veda
  • Çocuk ve gençler için "Stresle Başa Çıkma Grubu"

  Çocuk ve gençler için “Stresle Başa Çıkma Grubu”, haftada bir kez ve yaklaşık 2 saatlik oturumlar hâlinde, toplam 12 oturum sürmektedir ve her grupta 8 ile 15 arasında kişi bulunmaktadır.  “Stresle Başa Çıkma Grubu” oturumlarında ele alınacak konular aşağıda sunulmuştur:

  1. Oturum: Etkili iletişim kurabilme
  2. Oturum: Stresi tanıma ve kendi stres tepkilerinin farkına varabilme
  3. Oturum: Kendi kaygı tepkilerinin farkına varma ve yaşanan kaygıya yönelik olumlu başa çıkabilme becerileri geliştirme
  4. Oturum: Gevşemeyi öğrenebilme
  5. Oturum: Sosyal ortamlarda rahat davranabilme
  6. Oturum: Akılcı olmayan düşünce ve inançların farkına varabilme
  7. Oturum: Değerleri tanıma ve değer oluşturabilme
  8. Oturum: Öfkeyi tanıma ve öfkeyi kontrol edebilme
  9. Oturum: Çatışmaların farkına varabilme ve yaşadığı çatışmalarla başa çıkabilme
  10. Oturum: Problemlerinin farkına varma ve çözebilme
  11. Oturum: Verimli ders çalışma ve zamanı etkili kullanma
  12. Oturum: Hedef belirleme ve karar verebilme
 3. Mine
  Devamlı Üye
  Psikolojik Danışma Nedir

  Psikolojik Danışma Nedir?

  Psikolojik Danışma, kişinin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini en uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen profesyonel yardım sürecidir.


  Psikolojik Danışma ile İlgili Yanlış İnanışlar

  Psikolojik danışma sadece yoğun ve derin duygusal problemi olan kişiler içindir.
  Psikologla görüşmeye gelen kişiler zayıf karakterlidir.
  Psikolog öğüt verir.
  Tek görüşme ile tüm sorunlarımdan kurtulurum.
  Değişim çok kolaydır.


  Psikolojik Danışma ile İlgili Doğrular

  Psikolojik danışma;

  Kendini daha iyi tanımak isteyen bireyler,
  Arkadaşları ve ailesi ile olan ilişkilerini düzeltmek ya da geliştirmek isteyenler,
  Utangaçlık ile başaçıkmak isteyenler,
  Girişkenlik konusunda poblemi olan öğrenciler,
  Stres ve kaygı ile başetmek isteyenler,
  Duygularını etkili şekilde ifade etmek isteyen veya bu konuda problemleri olan bireyler,
  Verimli ders çalışma konusunda problemleri olan öğrenciler, içindir.
  Psikolojik danışmaya başvuran kişiler zayıf karakterli değil, gerçekte yaşamlarından ve kendilerinden sorumlu olduğunun farkında ve varolan problemleri, yaşadıkları zorlukları çözmek için ilk adımı atmış kişilerdir.

  Psikolojik Danışman, problemlerinizi nasıl çözeceğiniz konusunda size öğüt veren kişi değildir. O, danışma süreci içinde sizin koyduğunuz hedeflere ulaşmanız, çeşitli konularda sağlıklı karar vermeniz veya problemlerinizi çözmeniz konusunda size yardımcı olan kişidir.

  Değişim her zaman kolay değildir. Üzerinde zaman ve emek harcamak gereklidir. Psikolojik danışma problemlerinizi hemen çözen bir süreç olmadığı gibi, psikolojik danışman da elinde sihirli değnek olan bir kişi değildir.

  Psikolojik danışmanın en önemli ilkelerinden birisi gizliliktir. Psikolojik danışmaya başvuranlar hakkında veya bu kişilerin danışmanlarına anlattıkları konularla ilgili olarak onların izni olmadan hiç kimseye veya kuruma bilgi verilmez. Dosyalarına da öğrenci hakkında yazı yazılması diye birşey sözkonusu değildir.


  Psikolojik Danışmaya İhtiyacınız Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

  *Kimseye anlatamadığınız fakat birileriyle paylaşmak gerekliliği hissettiğiniz duygu ve düşünceleriniz olduğuna inanıyorsanız,
  *İletişim sorunlarınız var ise,
  *Yaşam olayları (ayrılık, yas süreci, evlilik, organik rahatsızlıklar, gelişim krizleri, evlilik vb.) karşısında sorunlarla başetmede zorlanıyorsanız,
  *Stresle başetme konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız,
  *Kendinizi yalnız hissediyor ve sık sık ağlama belirtileri gösteriyorsanız,
  *Sınav öncelerinde sınav kaygısı yaşıyor ve bu nedenle başarısız olduğunuzu düşünüyorsanız,
  *Akademik performansınızda düşüş yaşıyorsanız,
  İlkeler

  Gönüllülük: Psikolojik Danışmada hizmetlerden yararlanmada bireyin gönüllü olması esastır.
  Gizlilik: Psikolojik Danışma ortamında konuşulanlar gizli kalır.
  İşbirliği: Öğrenci ile ilgili konularda tüm personel anlayış, hoşgörü ve işbirliği içinde çalışır.
  Güven: Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri, kişi-psikolojik danışman arasındaki güven ilişkisine dayanır.
  Bireyin değerliliği: Her birey değerli ve önemlidir.
  Süreklilik: Rehberlik hizmetlerinde süreklilik esastır.Yani her yaşta ve her gelişim döneminde bireyler bu hizmetten faydalanabilirler.
  Bireyin özerkliği: Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri, bireyin ilişkin konularda karar verme hakkına saygı ilkesine dayanır.
+ Yorum Gönder


psikoeğitim grupları,  grupla psikolojik danışma ve psikoeğitim grupları tanıtımı ve psikolojik danışma grubunun evreleri,  psikolojik danışma ve psikoeğitim gruplarının tanıtımı,  psikolojik danışma ve psikoeğitim grupları,  psikolojik danışma grubu ve psikoeğitim grupları,  psikolojik danışma grubu