+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda Çeşitli ürünlerin çevereye zarları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çeşitli ürünlerin çevereye zarları
  çeşitli ürünlerin çevre dostu olup olmadıkları hakında bilgi 2. Mine
  Devamlı Üye

  1. Evler, iş yerleri ve taşıt araçlarında; petrol, kalitesiz kömür gibi fosil yakıtların aşırı ve bilinçsiz tüketilmesi.
  2. Sanayi atıkları ve evsel atıkların çevreye gelişigüzel bırakılması.
  3. Nükleer silahlar, nükleer reaktörler ve nükleer denemeler gibi etmenlerle radyasyon yayılması.
  4. Kimyasal ve biyolojik silahların kullanılması.
  5. Bilinçsiz ve gereksiz tarım ilaçları, böcek öldürücüler, soğutucu ve spreylerde zararlı gazlar üretilip kullanılması.
  6. Orman yangınları, ağaçların kesilmesi, bilinçsiz ve zamansız avlanmalardır.

  Yukarıda sayılan olumsuzlukların önlenmesiyle çevre kirliliği ve bitkilerin zarar görmesi büyük ölçüde önlenebilir.
+ Yorum Gönder