+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda türkiyedeki müzik türlerinin bölegelere göre açıklanması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  türkiyedeki müzik türlerinin bölegelere göre açıklanması
  türkiyedeki müzik türlerinin bölegelere göre açıklanması 2. Mine
  Devamlı Üye

  GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HALK SAZLARI

  DAVUL :Ceviz ağacından yapılır.Keçi veye koyun derisi ile kaplanır.

  ZURNA :Erik veya gürgen ağacından yapılır.Orta bsoyda olup 8 deliklidir.

  KEMENÇE: Su kabağından yapılır.Balık derisi ile kaplanır,yayı at kuyruğundandır. 3 telli olup, çam sakızı sürülerek çalınır.

  DÜZ SAZ : Dut, gürgen veya yaprak ağacından yapılır,6-7 tellidir.

  DARBUKA :Çömlekten yapılır.Koyun ve keçi derisi ile kaplanır.

  KAVAL (BILUR) :Erik veya gürgen ağacından yapılar,8 deliklidir.

  DEF (ARBANE):Ceviz ağacından yapılır.Keçi derisi ile kaplanır.Gümüş takılarla süslenir
 3. Mine
  Devamlı Üye
  Akdeniz Bölgesinde Kullanılan Müzik Aletleri Nelerdir

  Sipsi:
  Halk çalgılarımızın üfleme ile (nefesli)çalman en küçük boylu çalgılarından birisi olup, Batı Akdeniz Bölgesinde özellikle teke yöresi; denilen Burdur, Isparta, Denizli, Muğla, Afyon ve Antalya'nın özellikle Korkuteli Elmalı dolaylarında en fazla da Burdur'da ve yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir.özellikle Dirmil'de (Altınyayla), Acıpayam'da ve Çameli dolaylarında asker sevkıyatına düğünlere giden çalgılar açık havada zurna eşliğinde davul çalarken,kapalı yerlerdeki eğlencelerde ise sesinin zurna kadar rahatsız edici olmaması nedeniyle sipsiyi tercih ederler. Dolayısıyla da sipsi kapalı yer ve eğlentilerinin baş sazı olarak kabul görür.
  Genellikle sazlıklarda yetişen su kamışı da denilen kargıdan yapılan sipsi, gövde ve ağızlık olmak üzere iki parçadan oluşur. Sesin çıkmasını sağlayan ve ağza alman kısmına ağızlık, ağızlığın takıldığı ses perdelerinin bulunduğu kısma da "gövde"(gödlek)denilmektedir. Ağızlık yaklaşık 4-5cm, gövde ise l5-25cm.arasında değişmektedir. Ayrıca çam dallarının filizlerinden, söğüt dallarından, içi boş ot ve çavdarlardan ve kartalın kanat kemiğinden yapılan sipsilere de rastlanılmaktadır.

  Kutsal bir sının sesi olarak kabul edilen sipsi hakkında anlatılan halk hikâyesi oldukça ilginçtir. "Hz.Ali bir gün çobanlardan birisine çok önemli bir sır verir ve bu sırrı kimseye anlatmamasını, söylememesini ister. Fakat çoban verilen bu önemli sırrı birilerine anlatma ihtiyacını duyarak bir gün sazlıkların, kargıların, kamışların bulunduğu bir çukura girip kendisine anlatılan bu sırrı burada anlatıverir. Çobanın bu anlattığı sırları orada bulunan sazlıklar, kargılar, kamışlar kulaklarını açıp dinlerler. İşte bu denli oynak ve tiz sesli güzel ezgiler günümüzde sipsiden nağme olarak çıkan bu sırlardır."
 4. Mine
  Devamlı Üye
  Karadeniz Müzik aletleri

  Kemençe
  Tulum
  Kaval
  Davul
  Zurna

+ Yorum Gönder


yurdumuzdaki müzik türleri nelerdir açıklamalı,  ülkemizdeki müzik türleri nelerdir