+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda Temyiz davasına karşı dilekçe örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Temyiz davasına karşı dilekçe örneği
  Temyiz davasına karşı dilekçe örneği 2. TUANA
  Üye

  Temyiz Dilekçesi Örneği
  YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’
  NA SUNULMAK ÜZERE

  ANKARA SULH HUKUK MAHKEMESİ
  SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE
  DOSYA NO: …./….E., …./….K.
  CEVAP VEREN (DAVACI ) :
  ADRESİ :

  TEMYİZ EDEN(DAVALI) :
  ADRESİ :
  D. KONUSU : Temyiz isteklerinin reddi ve mahkeme kararının onanması dileklerimizle, davalı tarafın temyiz dilekçesine karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.
  TEBLİĞİ TARİHİ : …/…/…
  AÇIKLAMALAR :

  1) Davalı tarafın temyiz isteği, davanın bir süre daha sürüncemede kalmasına yönelmiş gereksiz bir çaba niteliğindedir.
  2) Yerel Mahkeme, iddiamızla ilgili bütün hususları araştırmıştır. Bu konuda, kararın bozulmasını gerekli kılacak hiçbir eksiklik yoktur.
  3) Bu sebeple, Mahkemenin kararı kanun ve usule uygun olduğundan onanmasını talep ediyorum.
  SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü, hiçbir yönden yerinde olmayan temyiz isteğinin reddine, Mahkeme kararının onanmasına, karar verilmesini saygılarımla talep ederim. …/…/… CEVAP VEREN …..……. .…

 3. Ziyaretçi
  Vermiş oldugunuz temyiz örnegi icin tesekkur ederim
+ Yorum Gönder


temyize cevap dilekçesi örneği,  karşı temyiz dilekçe örneği,  temyiz dilekçesine cevap dilekçesi,  temyiz dilekçesine cevap dilekçesi örneği ,  temyiz davasına karşı dilekçe örneği,  temyize cevap dilekçesi