+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda sıgortasız bir araçla Kaza yaptım Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  sıgortasız bir araçla Kaza yaptım
  mrb ben sıgortasız muayenesız bır aracla kaza yaptım ve trafık benı 8/5 suclu buldu ne yapmam lazım lutfen yardımcı olun tskler 2. FIRTINA ACiL
  Yeni Üye

  SİGORTASIZ ARAÇ SORUNU
  Karayollarında işletilen tüm motorlu araçlar için, Karayolları Trafik Kanunu’nun 91. maddesi çerçevesinde “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk SigortasıTrafik Sigortası” yaptırılması zorunluluğu getirilmiş ve ilgili mevzuatta söz konusu sorumluluk sigortası yaptırılmayan araçların trafikten men edilmeleri, sigorta yaptırmayan araç işletenlerinin para cezasına çarptırılması ve sürücülerine ceza puanı uygulanması gibi cezai müeyyidelere yer verilmiştir.
  Tüm bu yasal düzenlemelere rağmen Trafik Sigortası uygulamasında karşılaşılan sigortasız araç sorunu sosyal ve ekonomik açılardan önemli boyutlara ulaşmaktadır.
  Son on yıllık veriler incelendiğinde, Trafik Sigortası bulunmayan araç sayısının, trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı içindeki payının en düşük yüzde 13 ve en yüksek yüzde 35 olmak üzere yıllara göre farklılık gösterdiği ve on yıllık dönemde sigortasızlık oranı ortalamasının yüzde 24’ü bulduğu görülmektedir. (Tablo.1)
  Bir başka deyişle trafiğe kayıtlı her dört motorlu araçtan birinin Trafik Sigortası Poliçesi bulunmamaktadır.
  1999 yılı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 6.627.027, Trafik Sigortası bulunan araç sayısı 5.312.577 ve sigortasız araç sayısı 1.314.450’dir. Trafik kazası istatistiklerine göre, trafik kazasına karışan araç sayısının toplam araç sayısına oranı ortalaması yüzde 15.5’dir. Bu verilere göre 1.314.450 sigortasız motorlu aracın yaklaşık 203.000’i trafik kazalarına karışmaktadır. Sigortasız araç sayısındaki fazlalık, bu tür araçların kazaya karışmaları durumunda işletenlerinin yasa dışı uygulamalara başvurma olasılığını artırmakta, trafik denetiminin yetersizliği ve poliçe tanzimi aşamasında sigorta şirketlerinin yetersiz kalmaları sonucunda kazaya karışan sigortasız araç sahibine hasardan sonra poliçe tanzim ettirebilme olanağı yaratmaktadır.
  Birlik tarafından yapılan bir araştırma bulgularına göre, Kasko sigortalarından sonra sigorta sahtekarlığının en yoğun yapıldığı sigorta türünün Trafik Sigortası olduğu belirlenmiş ve sahtekarlık girişimlerinin büyük bir çoğunluğunun hasar meydana geldikten sonra yapıldığı anlaşılmıştır.
  Ahlaki değerlerin bozulmasına yol açmasının yanısıra, sigortasız araç sayısının fazlalığı, bir taraftan sigorta yaptıran “iyi niyetli” vatandaşların, sigorta yaptırmayan “kötü niyetli” vatandaşların hasarlarını karşılamaları gibi sosyal eşitsizlik yaratan adaletsiz bir uygulamaya neden olurken, diğer taraftan sigorta sektörü açısından prim geliri kaybına, Maliye açısından gider vergisi kaybına ve ilgili fonlar açısından da gelir kaybına neden olmaktadır.
  1995-1999 dönemi için hesaplanan ve sigortasız araçların neden olduğu prim kayıpları aşağıda gösterilmiştir. (Tablo.2)
  Trafik Sigortası yaptırılmamasından dolayı son beş yılda sigorta sektörünün prim kaybı toplamı cari fiyatlarla yaklaşık 59.5 trilyon TL.’dir. Buna göre cari fiyatlarla son beş yılda Gider Vergisi kaybı yaklaşık 3 trilyon TL’sına, ilgili fon gelirleri kaybı ise yaklaşık 4.8 trilyon TL’sına ulaşmakta ve dolayısıyla trafik sigortası yaptırmamanın ekonomiye toplam maliyeti 67,3 trilyon TL. olarak hesaplanmaktadır.TL olarak yapılan bu hesaplamalar ilgili yılların döviz kurları dikkate alınarak ABD doları bazında yapıldığında ise aşağıdaki sonuçlar elde edilmektedir. (Tablo.3)
  1995-1999 döneminde sigorta yaptırmamanın neden olduğu toplam prim kaybı 220.9 milyon dolar, gider vergisi kaybı 11 milyon dolar ve ilgili fon gelirleri kaybı 17.8 milyon dolar olmak üzere toplam ekonomik kayıp 249.7 milyon dolara ulaşmaktadır. Güncel döviz kuruna göre dolar bazındaki bu kaybın TL. karşılığı 156.4 trilyon gibi çok yüksek bir değerdir.
  Birlik Yönetim Kurulu üyelerinden Çetin Alanya, Cemal Ererdi ve Hulusi Taşkıran tarafından 1999 yılında hazırlanan “Trafik Sigortaları” isimli raporda sigortasız araçların sigortalanmalarının sağlanması konusunda aşağıdaki öneriler getirilmiş;

  Sigortasız Araçların Sigortalanması
  Bu yaptırımın iki şekilde uygulanması mümkündür.
  a)Sigortasız aracı bir merkezden tespit suretiyle trafikten men:Bu yöntem sigorta şirketlerinin sigorta yaptıran araçları en seri şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Dairesi’ne bağlı bir bilgisayar merkezine bildirmeleri, Trafik Dairesi’nin sigorta yaptırmayan araçları mahalli karakollar vasıtasıyla işletenin ikametgahında tespit ederek trafikten alıkoyması ve mahkemeye sevketmesi şeklinde uygulanabilir. Bunun için Emniyet Genel Müdürlüğü’nin merkez ve taşra birimleri ile sigorta şirketleri arasında etkin bir bilgisayar donanımı gerektirmektedir.
  b)Yol denetimlerinde sigortasız aracın tespiti suretiyle trafikten men:Yol denetimine ağırlık verilerek sigortasız araçlar ve zeyilnamesi olmayan araçlar trafikten men edildiği takdirde kaçaklar büyük ölçüde önlenebilir. Bir süredir uygulanagelen trafik sigortası pulunun, denetimin etkin ve seri bir biçimde yapılabilmesi bakımından önemi vardır.”
  Bu önlemlere ek olarak motorlu araçlarla ilgili çeşitli işlemler sırasında aracın geçerli limitler üzerinden Trafik Sigortasının bulunup bulunmadığının soruşturulması ve sigortasız araçlar için işlem yapılmaması koşullarına ilgili yönetmeliklerde yer verilmesi sigortasız araç sayısını en aza indirebilecektir. Motorlu araçların geçerli Trafik Sigortası, bulunup bulunmadığı aşağıda belirtilen işlemler sırasında sorgulanacaktır.
  Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde yıllık taşıt vergileri taksitler halinde ödenirken, söz konusu araç için geçerli limitler üzerinden Trafik Sigortası Poliçesi yaptırılmış olması koşulu getirilmelidir.
  Karayolları Trafik Kanunu hükümleri çerçevesinde noterler tarafından yapılan satış ve devir işlemleri sırasında, aracı satın alan veya devir alan kişi adına geçerli limitler üzerinden Trafik Sigortası Poliçesi yapılmış olması koşulu getirilmelidir.
  Karayolları Trafik Kanunu’nun 24. ve 34. maddeleri hükümleri çerçevesinde Trafik Sigortası yaptırılması zorunluluğu gerektiren işlemlerde etkin bir uygulama yapılmalıdır.
+ Yorum Gönder


sigortasız araç trafik kazası,  sigortasız araç kazası,  sigortasız aracın kazası,  trafik sigortasız araç kazası,  sigortasız aracın kaza yapması,  sigortasız araçla kaza yapmak