+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda Ithalat Ihracat Hazir Staj Dosyasi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ithalat Ihracat Hazir Staj Dosyasi
  ithalat ihracat staj dosyasına ihtiyacım var lütfen yardım edin 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  İçerik BİRİNCİ BÖLÜM
  Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Modern Pazarlamanın Yönetimi

  1. RAPORUN İÇERİĞİ
  1.1. Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı
  1.1.1. Geniş Anlamda Pazarlama
  1.1.2. İşletme Yönetimi Açısından Pazarlamanın Tanımı ve Bazı Özellikleri
  1.2. Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Modern Pazarlama Yönetimi
  1.2.1. Pazarlamanın Gelişimi
  1.2.2. Pazarlama Anlayışı Nedir?
  1.2.3. Pazarlama Anlayışının Uygulanması ve Yaygınlaşması

  İKİNCİ BÖLÜM
  Pazarlamanın Çevresi, Stratejik Planlama ve Pazarlamanın Rolü

  2.1. Pazarlama Sistemi ve Pazarlamayı Etkileyen Makro ve Mikro Dış Çevre Faktörleri
  2.1.1. Mikro Çevre Faktörleri
  2.1.2. Makro Çevre Faktörleri
  2.2. Pazarlamayı Etkileyen İşletme İçi Faktörler
  2.2.1. Pazarlama Dışı İşletme Kaynak ve İmkanları
  2.2.2. Pazarlamada Temel Değişkenler, Pazarlama Karmaşasının Unsurları
  2.3. Stratejik Pazarlama,a Pazarlamanın Rolü ve Pazarlama Yönetim Süreci
  2.3.1. Genel Olarak İşletme Yönetim Süreci ile İlgili Bazı Kavramlar
  2.3.2. Planlamanın Mahiyeti, Yararları ve Çeşitleri
  2.3.3. Stratejik İşletme Planlaması
  2.3.4. Stratejik Planlamada Pazarlamanın Rolü, Pazarlama Stratejisi ve Pazarlama Planlamasının Aşamaları
  2.3.5. Stratejik Pazarlama Yönetim Sürecinin Aşamaları


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması

  3.1. Pazarlama Kararı İçin Bilgi İhtiyacı
  3.2. Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırmasının Tanımları Mahiyeti ve Karşılıklı İlişkiler
  3.2.1. Pazarlama Bilgi Sisteminin Tanımı, Mahiyeti ve İhtiyaç Duyulmasının Sebepleri
  3.2.2. Pazarlama Araştırmasının Kapsamı
  3.3. Pazarlama Araştırma Süreci
  3.4. Pazarlama Araştırmasında Başlıca Veri Toplama Metotları
  3.4.1. İkincil ve Birincil Verilerin Fayda ve Sorunları
  3.4.2. Anket Metodu
  3.4.3. Gözlem Metodu
  3.4.4. Deney Metodu


  2. STAJ YERİ
  Stajın konusu: İthalat-İhracat, Kambiyo ve Pazarlama Bölümleri
  3. STAJ PROBLEMİNİN TANIMLANMASI
  İhracatın Türkiye ekonomisi için önemi
  4. STAJIN AMACI VE ÖNEMİ
  Çalışma ortamında fiilen bulunmak ve teorik olarak öğrenilen bilgilerin pratik olarak uygulanması
  5. SINIRLILIKLAR
  Türkiye’deki bütün deri fabrikalarının incelenmesi mümkün olmadığından araştırma Uygun Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş. ile sınırlıdır.
  - Araştırmamızda ihracat sorunu tüm tekstil sektörünü konu almayıp sadece deri sektörü ele alınmıştır.
  Varsayımlar:
  - İhracatın ülke ekonomisine olumlu etkilerde bulunacağı varsayılmaktadır.
  - Deri sektörü ihracatı genel ihracat içinde önemli bir orana sahip olduğu kabul edilmektedir.
  - Bütün gelişmemiş ve gelişmiş ülkeler ihracata önem vermektedir.
  6. TANIMLAR VE KISALTMALAR
  Pazar : Pazarlama açısından bir işletmenin pazarı, o işletmenin ürettiği ürünlerin gerçek yada potansiyel müşterisi olan tüm kişi ve kuruluşlardan oluşur.
  İhracat : İhraç konusu malın Gümrük Mevzuatı hükümleri çerçevesinde muayenesinin yapılıp taşıta yüklenmesi, bir yerden veya muhtelif yerlerden bir defada veya kısım kısım gelmekte olan dökme ve eşyada yüklemenin tamamlanmasıdır. Yüklenen bu mallar yurtdışına gönderilmektedir.

+ Yorum Gönder